KH RakMK-10093

D4 LVI-piirrosmerkit. Ohjeet. Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1979)Säännöskortti sisältää LVI-piirrosmerkkien ohjeet. Nämä ohjeet täydentävät sisäasiainministeriön antamia rakennuspiirustuksia koskevia määräyksiä. Ohjeet koskevat LVI-piirustuksia, joita rakennusluvan myöntävä viranomainen voi vaatia sen mukaan kuin erikseen on säädetty. Säännöskortissa esitetään viivalajit ja viivaleveydet, putkijohtolaitteet, joita ovat putkistot, putkivarusteet, sulkulaitteet, säätölaitteet, mittauslaitteet, kojeet ja laitteet, viemäröidyt laitteet ja vesijohtokalusteet. RakMK D4.

 

  

Muita tuotteita

- Infra RakMK-720137

- KH 01-40011

- KH RakMK-10372

- KH RakMK-10611

- KH X4-00313

- KH X4-00323

- KH X4-00366

- KH X6-00236

- LVI RakMK-20194

- RT RakMK-20194