Etusivu » Tietotuotteet » LVI-kortisto

.LVI-kortisto (LVI Net) – Toimivaan talotekniikkaan

LVI-kortisto tehostaa työskentelyäsi ja tarjoaa ratkaisuja, kun toimit talotekniikan parissa.

Kortisto sisältää keskeiset tiedot ja ohjeet hyvään talotekniikan rakennustapaan, suunnittelusta asentamiseen ja kunnossapitoon:
  • laatuvaatimukset
  • alaa koskevat säännökset
  • lomakemallit energiakatselmuksiin
  • huoltokirjat, kuntoarviot ja -tutkimukset
  • hyödyllisiä laskentaohjelmia
  • rakennepiirustuksia
  • tuotetieto
Lue lisää LVI-kortiston sisällöstä » ja hyödyistä ja käytöstä »
Haluatko kokeilla palvelua? Tilaa koekäyttötunnukset »

Uutta LVI-kortistossa

Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Tässä ohjeessa selvennetään taloteknisten järjestelmien suunnittelun vastuu- ja huolehtimisrajoja RAU-suunnittelun näkökulmasta.
Lue lisää »

Energiatodistus

Ohje perustuu lakiin sekä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksiin rakennuksen energiatodistuksesta.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä

Tässä ohjekortissa esitellään Talonrakennushankkeen kulku -ohjesarjan osat ja niiden lähdekirjallisuus.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet

Tässä ohjekortissa käydään läpi rakennushankkeeseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen tyypillisimmät suunnittelu- ja urakkamuodot ja annetaan ohjeita toteutusmuodon valintaan.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen keskeiset vaiheet sekä osittelu, joka on keskeinen projektinhallinnan työkalu.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut

Tämä ohjekortti käsittelee aikataulun merkitystä hankkeelle sekä hankkeen kokonaiskestoa, ajoitusta sekä eri vaiheiden kestoja.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus

Tässä ohjekortissa käsitellään yleisesti kustannusten muodostumista rakennushankkeessa.
Lue lisää »

Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu

Ohje opastaa asunto-osakeyhtiötä laadituttamaan korjaushankkeen hankesuunnitelman.
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT.
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT.
Lue lisää »

Akkuhuoneet ja varaamotilat

Ohje opastaa suunnittelijoita akkujen ja akkutilojen sijoittelun ja rakenteen määrittämisessä.
Lue lisää »

Sisäilmasto-ongelman selvittäminen. Tilaajan ohje

Ohjeessa esitetään kokonaisvaltainen lähestymistapa sisäilmasto-ongelman selvittämiseen julkisissa ja isoissa rakennuksissa.
Lue lisää »

Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 5. Rakennesuunnittelu. Tilaajan ohje. Mallinnustarkkuus

Tämä on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osaan 5. Rakennesuunnittelu.
Ohje tarkentaa ...
Lue lisää »

Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 4. Talotekninen suunnittelu. Määrälaskennan prosessiohje

Tämä on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osaan 4. Talotekninen suunnittelu. Ohjeessa kuvataan ...
Lue lisää »

Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 1. Yleinen osuus, Osa 4. Talotekninen suunnittelu. Talotekniikan vaatimuksia mallinnukselle


Lue lisää »

Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu. Tilaajan ohje. Mallinnustarkkuus

Tämä on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osaan 4. Talotekninen suunnittelu. Ohjeessa kuvataan ...
Lue lisää »

Energiakatselmus. Palvelusektori, teollisuus ja energia-ala

Tässä ohjeessa esitetään palvelusektorin, teollisuuden ja energia-alan energiakatselmushankkeen vaiheet.
Lue lisää »

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein

Ohjeen merkkiainekokeita tehdään laadunvarmistuksessa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä sisäilma- ja kuntotutkimuksissa.
Lue lisää »

Hulevesien hallinta

Ohjeessa käsitellään hulevesien huomioimista kaavoituksessa, suunnittelussa sekä hulevesijärjestelmiä.
Lue lisää »

Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta

Luettelo liikuntapaikkarakentamista käsittelevistä RT-, LVI-, KH-, SIT- ja Infra-ohjeista sekä oppaista ja muista ohjeista.
Lue lisää »

Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan sisustussuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. ...
Lue lisää »

P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset

Tähän ohjeeseen on koottu P1-luokan rakennusten keskeiset palotekniset vaatimukset.
Lue lisää »

P2-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset

Tähän ohjeeseen on koottu P2-luokan rakennusten keskeiset palotekniset vaatimukset.
Lue lisää »

P3-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset

Tähän ohjeeseen on koottu P3-luokan rakennusten keskeiset palotekniset vaatimukset.
Lue lisää »

Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan akustiikkasuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. ...
Lue lisää »

Asiantuntevat tekijät

Julkaisija
Rakennustietosäätiö RTS

Kustantaja
Rakennustieto Oy, www.rakennustieto.fi


Katso tietopalveluiden esittelyvideo »

LVI-kortiston esite »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »

Tuotemyynti


Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »

Tilaa maksuton


demo »
koekäyttö »
uutiskirje »
MX6 Energia -ohjelman myynti siirtynyt Digital Lasso Solutions Oy:lle www.mx6energia.fi