Rakennustieto
EtusivuYhteydenottoHaku
RY Rakennettu ympäristö > Uutiset > Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat Leppävaaransolmussa

Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat Leppävaaransolmussa


Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat toukokuun aikana Leppävaaransolmussa Espoossa. Kehä I:n länsipuolella kulkeva kevyen liikenteen väylä Laajalahdesta Leppävaaraan suljetaan Turunväylän kohdalla viikon 21 aikana. Korvaava reitti kulkee Kehä I:n itäpuolelle valmistuvan uuden sillan kautta, josta jatkuu uusi Kehä I:n itäreunaa kulkeva pyörätie Ruukinrannasta Perkkaalle. Lisäksi Turunväylän Helsingin suunnan linja-autopysäkin paikka vaihtuu. Järjestelyt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta.

Laajalahdesta Leppävaaraan vievä Turunväylän ylittävä kevyen liikenteen väylä Kehä I:n länsipuolella suljetaan viikon 21 aikana. Kulku Turunväylän yli tapahtuu Ruukinrannasta Perkkaalle johtavan, tällä viikolla valmistuvan uuden sillan yli Kehä I:n itäpuolella. Länsipuolelta itäpuolelle pääsee kulkemaan Laajalahden ja Ruukinrannan välillä Kehä I:n alitse kulkevan alikulun kautta.

Myös Turunväylän Helsingin suunnan linja-autopysäkki siirretään Leppävaaransolmussa sen lopulliselle paikalle, ja kulku pysäkille tapahtuu jatkossa Turunväylältä Kehä I:lle länteen vievän rampin ylle valmistuvan kevyen liikenteen sillan kautta.

Kevyen liikenteen yhteys Turunväylän yli paranee entisestään, kun kesän aikana pysäkille vievän sillan jatkeeksi valmistuu kaksi uutta siltaa, joita pitkin pääsee kulkemaan suoraan Laajalahdesta Säteriin ja Leppävaaran keskustaan myös Kehä I:n länsipuolella.

Lisäksi toukokuun lopulla valmistuu uusi pyörätie Ruukinrannasta Perkkaalle. Pyörätie kulkee Stella Business Park -yrityspuiston ohi. Paikalla on opasteita pyöräilijöille.

Uudet kevyen liikenteen järjestelyt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, yhtenäistää kaupunkirakennetta ja kohentaa lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät osoitteesta www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

ikoni_print
HAKU ( RY. Rakennettu Ympäristö )

UUTISET