Esteettömän asuinympäristön suunnittelu

RT-esteettömyystietopalvelu ei ole enää käytössä.

Ajantasainen esteettömyystieto on saatavilla ympäristöministeriön sivustolta, verkkokaupastamme ja syksyllä RT tietoväylässä julkaistavasta RT-ohjekortista.


Ympäristöministeriö RT Tietoväylä Esteetön rakennus ja ympäristö -kirja

Rakennusmääräyskokoelman esteettömyysasetus on saatavilla Ympäristöministeriön sivuilta ja RT Tietoväylästä ohjekorttina.

Esteettömyysasetuksen säännökset ja niiden soveltamiseen liittyvät suositukset on koottu ohjeeseen Esteettömyys, Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä. Ohje selventää asetuksen sisältöä, tarjoaa esimerkkejä asetuksen mukaisista ratkaisuista ja kannustaa esteettömiin ratkaisuihin. Ohjeen lopussa on liitteenä taulukko esteettömyysasetuksen säännösten pääkohdista rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna. Esteettömyys, Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä.

Esteetön rakennus ja ympäristö - Suunnitteluopas on opas esteettömän liikkumis- ja toimimisympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. Julkaisu on valmisteltu ympäristöministeriössä. Oppaan tiedot, mitoitusohjeet ja piirrokset on koottu ja työstetty käyttäen lähteinä Rakennustietosäätiö RTS:n RT-ohjekortteja sekä muita julkaisuja. Tavoitteena on ollut täydentää ja saattaa ajan tasalle ministeriön toimeksiannosta laadittu samanniminen opas vuodelta 2011. Esteetön rakennus ja ympäristö – Suunnitteluopas on ladattavissa digitaalisessa muodossa ja saatavilla myös painettuna julkaisuna Rakennustiedon kirjakaupassa.

RT-ohjekortti RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö tullaan korvaamaan päivitetyllä RT-ohjekortilla syksyn 2019 aikana.