Putkiremontti vaihe vaiheelta

Asunto Oy Unelmalinna on vuonna 1962 valmistunut seitsenkerroksinen ja kolmiportainen kivitalo Helsingin Kalliossa.

1

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo ja isännöitsijä Sirpa valmistautuvat yhtiökokoukseen. Putkiremontti on viimein valmis, mutta sujuiko se suunnitelmien mukaan?

Elinkaari ja kunnonseuranta

Putkiston arvioitu kestoikä on 40-50 vuotta, joten 1962 valmistuneen talon putkiston kuntoa on syytä seurata. Isännöitsijä teetti talossa kuntokartoituksen ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten, mutta akuuttia tarvetta putkiremontille ei ilmennyt.

Viisi vuotta sitten alkoi esiintyä pieniä putkivuotoja eri puolilla kiinteistöä. Niitä korjattiin ensin paikka paikan päälle -metodilla. Kolme vuotta sitten isännöitsijä Sirpa tilasi taloyhtiön hallituksen kanssa sovitusti tarvekartoituksen putkiremontin tekemisestä ja palkkasi rakennuttajakonsultti Heikin tekemään sen.

Kiinteistön ylläpidon PTS:n, putkiston kuntotutkimuksen ja tarvekartoituksen perusteella siirryttiin hankesuunnitteluun, sillä putkiremontti näytti väistämättömältä. Heikki jatkoi hyvin alkanutta yhteistyötä hankesuunnittelun parissa.

2
« Edellinen

Hankesuunnittelu

Heikki mietti tulevaa projektiaan ja sen ajoitusta. Hän tiesi, että hankesuunnitteluun menisi 4-8 kk ja varsinaiseen suunnitteluun 5-12 kk. Eli realistisesti noin vuosi.

Hankesuunnittelu kesti puoli vuotta. Sinä aikana pidetyissä taloyhtiön hallituksen kokouksissa valmistauduttiin remonttiin isännöitsijä Sirpan johdolla. Harkittiin eri toteutusvaihtoehtoja ja päädyttiin perinteiseen putkiremonttiin, jossa päätettiin uusia sekä käyttövesi- että viemäriputkistot. Samalla kannatti tehdä myös sähkö- ja tietoliikenneverkon remontti.

Hankesuunnittelija on LVI- tai rakennusalan ammattilainen. Muiden asiantuntijoiden kanssa hän mm. selvittää korjausvaihtoehtoja ja laatii kustannusarvioita.

Putkiremontin yhteydessä huoneistoihin on nykyisin asennettava vesimittarit energiatehokkuuden parantamiseksi. Samalla kannattaa tehdä muitakin korjauksia: parantaa ilmanvaihtoa, säätää lämmitysjärjestelmää, uusia patteritermostaatit ja eristää putkistoja. Nämä toimenpiteet tuovat myöhemmin säästöä energiakuluihin. Myös asukkaat voivat putkiremontissa parantaa asuntonsa toimivuutta ja ulkonäköä uusimalla märkätilojen sekä keittiön pintoja ja kalusteita ottaen huomioon muun muassa esteettömyysnäkökohdat.

3
« Edellinen

Suunnittelun tilaaminen

Isännöitsijä Sirpa ja rakennuttajakonsultti Heikki pitivät taloyhtiössä useita tiedotustilaisuuksia ennen varsinaista yhtiökokousta selventäen asukkaille putkiremontin toteutustapaa, kustannuksia, suunnitteluvaihtoehtoja ja vaikutuksia asukkaiden arkeen.

Heikki selvitti suunnittelun lähtökohdat, remontin laajuuden, laati tavoiteaikataulun sekä osallistui hankkeen esittelyihin ja keskusteluun yhtiökokouksissa.

Asukaskyselyllä selvitettiin asukkaiden toiveita.

Lopulta yhtiökokouksessa tehtiin päätös putkiremontin suunnitteluvaiheen käynnistämisestä rakennuttajakonsulttina toimineen Heikin laatiman kustannusarvion ja projektisuunnitelman perusteella.

Heikki valittiin myös suunnittelu- ja toteutusvaiheen projektipäälliköksi.

4
« Edellinen

Tekninen suunnittelu

Hallitus ja projektipäällikkö Heikki valitsivat hankkeen suunnittelijat ja konsultit.

Suunnittelijat laativat suunnitteluasiakirjat monivaiheisen tilojen mittauksen, piirtämisen, kartoitusten ja vaihtoehtojen valinnan jälkeen.

Suunnitteluasiakirjat hyväksyttiin hallituksessa ja ne esitettiin myös kunnan rakennusvalvonnalle.

Linjasaneeraushankkeessa pääsuunnittelijana toimii usein LVI-suunnittelija, mutta pääsuunnittelijaksi voidaan valita myös rakennussuunnittelija tai arkkitehti. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta kokonaisuudessaan.

LVI-järjestelmien korjaussuunnitelmat laatii LVI-suunnittelija.

Muita suunnittelijoita ovat rakennus- ja rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija ja sisustussuunnittelija.

5
« Edellinen

Valvojan ja urakoitsijan valinta sekä toteutuspäätös

Taloyhtiön hallitus valitsi putkiremontille valvojan projektipäällikkö Heikin laatiman valvontasopimuksen perusteella.

Valvoja tarkistaa suunnitteluasiakirjat ja työmaalla valvoja vahtii, että työt tehdään oikein ja aikataulussa. Hän käy työmaalla katsomassa, että projekti etenee suunnitelman mukaan.

Heikki lähetti tarjouspyynnöt sovituille urakoitsijoille. Urakkaneuvottelujen jälkeen hallitus valitsi hankkeen kannalta parhaan, hyvämaineisen urakoitsijan, jonka kanssa tehtiin urakkasopimus.

6.
« Edellinen

Rakentaminen ja valvonta

Putkiremontin ja sen ohessa tehtävän sähkö- ja tietoliikenneremontin toteutusvaihe alkoi. Projektipäällikkö ja isännöitsijä panostivat asukastiedotukseen, tietäen sen tärkeyden.

Urakoitsija hoiti työt aikataulussa ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Vanhan talon mukanaan tuomia pieniä yllätyksiä ilmeni purkutyön aikana, mutta onneksi niihin oli osattu ennalta varautua.

Valvoja seurasi työmaalla tehtäviä töitä ja niiden edistymistä tekemällä säännöllisiä valvontakäyntejä.

Työturvallisuuskoordinaattori varmisti, että turvallisuus on taloyhtiössä kunnossa remontin ajan.

7
« Edellinen

Putkiremontin valmistuminen ja kiinteistön ylläpito

Lopulta remontti on koko kiinteistön osalta valmis ja vastaanottotarkastus on tehty. Aikataulussa pysyttiin, eikä asukkailta tullut juurikaan negatiivista palautetta. Vuorovaikutteisen viestinnän ansiosta myös asukkaiden toiveet ja tarpeet näkyivät lopputuloksessa.

Jälkitarkastuksessa tarkistettiin vielä, että vastaanottotarkistuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu.

Asukkaat olivat tyytyväisiä entistä upeampaan Unelmalinnaan. Tyytyväiset asukkaat ovat myös parasta mainosta korjausrakentajalle. Naapuritalon hallituksen jäsenet kävivätkin aktiivisesti seuraamassa projektia.

Urakoitsija, valvoja, isännöitsijä ja hallitus huolehtivat vielä yhdessä talon huoltokirjan päivityksestä. Takuutarkastus on aikanaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua.

Isännöitsijä ja hallitus totesivat tyytyväisinä putkiremonttiprojektin sujuneen Rakennustiedon ohjeiden ja kirjojen sekä sopimuslomakkeiden avulla erittäin hyvin. He ottivat jälleen talon teknisen elinkaaren hallintaansa.