Etusivu » Ajankohtaista » KIRA-digi -hanke

Rakennustiedon KIRA-digi -hanke


Rakentamisen hankinta- ja logistiikkaprosesseja kehitetään vakioinnin sekä digitalisaation avulla


Rakentamisen kustannuksia voidaan vähentää arviolta 200 M€ sähköistämällä hankinnan ja logistiikan prosesseja sekä vakioimalla osapuolten välillä vaihdettavaa tietoa rakennushankkeen aikana.


Taustaa


Rakennusalan kustannukset ovat erittäin korkeat Suomessa ja Pohjoismaissa verraten muihin EU-maihin. Kokonaisuudessaan Suomen rakennustuotekaupan koko on 3,6 Mrd €, josta B2B:n osuus on noin 1,8 Mrd. McKinsey Global Instituten julkaisun mukaan tuottavuutta voidaan parantaa 50 - 60% kehittämällä seitsemää osa-aluetta:

 • Regulaation muokkaaminen (8 - 9 %)
 • Sopimusten hiominen (8 - 10 %)
 • Rakentamisen uudelleen suunnittelu (7 - 8 %)
 • Hankinnan ja toimitusketjujen kehittäminen (7 - 8 %)
 • Työmaan toteutuksen kehittäminen (6 - 10 %)
 • Teknologian ja innovaatioiden hyödyntäminen (14 - 15 %)
 • Työntekijöiden uudelleen kouluttaminen (5 - 7 %)


Rakennustiedon KIRA-digi -hanke

Rakennustiedon hankkeessa kehitetään sähköisen palvelun kokeiluversio, jossa testataan, miten rakennusalan tuotetieto saadaan mukaan organisaatioiden tiedonsiirtoon ja miten sähköinen palvelu tehostaa rakennushankkeen aikaista hankinta- ja toimitusprosessia. Lisäksi tuotetietoa on voitava yksilöidä ja kohdistaa raportointia varten. Kokeiluversiossa käytetään Rakennustiedon palveluiden vakioitua tuotetietoa.

Hankkeeseen osallistuvat myös Ruotsissa standardointia kehittävä BEAst.se ja norjalainen edunvalvontajärjestö Virke. Projektissa hyödynnetään ruotsalaisten ja norjalaisten yhdessä kehittämää prosessimallia hankkeen aikaisen hankinnan ja logistiikan tehostamiseen. Prosessia tukee sähköinen palvelu, jossa rakennushankkeiden aikataulut, hankinnat, logistiikka sekä materiaalit hallitaan. Kommunikaatio urakoitsijoiden, logistiikan sekä tuotetoimittajien kesken tapahtuu sähköisesti palvelun sekä palvelualustan kautta.

Palvelualusta PEPPOL-arkkitehtuurin mukainen


Palvelualusta on eurooppalaisen PEPPOL-arkkitehtuurin mukainen ja se mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron verkostoon liittyneiden toimijoiden välillä. PEPPOL-verkosto kasvaa Euroopassa vauhdilla, sillä mahdollistaa sekä valtiollisten organisaatioiden, että yksityisten yritysten vaihtaa sähköisiä kaupankäyntiasiakirjoja Euroopan laajuisessa verkossa.

PEPPOL-arkkitehtuurin (Pan European Public eProcurement On-Line) ydin on tiedonsiirtoverkko, jonka avulla liikekumppanit voivat liittää yhteen omat IT-resurssinsa niin, että liikeasiakirjoja voidaan vaihtaa sähköisesti suojatusti ja luotettavasti.

PEPPOL tuo etenkin pk-yrityksille pääsyn EU:n julkisten hankintojen markkinoille, alentaa kustannuksia ja nostaa tehokkuutta. Uudet EU-direktiivit velvoittavat julkisen sektorin organisaatiot hoitamaan laskutuksen sähköisesti vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä on nostanut PEPPOLin keskusteluun myös niissä maissa, missä se ei vielä ole aktiivisessa käytössä.

Hanke tarjoaa myös ratkaisuja sähköiseen tilaamiseen ja laskutukseen sekä perustan sähköisiä luetteloita, sähköisten allekirjoitusten validointia ja virtuaalista yritysasiakirja-aineistoa (Virtual Company Dossier – VCD) varten.

Projektissa syntyvän kokeilualustan yleiskuvaus

Ruotsissa on jo käytössä BEAst.se-organisaation pystyttämä palvelualusta, jolla yritykset voivat hallita rakennushankkeitaan palvelun sisällä. Tämä tarkoittaa, että urakoitsijan perustavat rakennushankkeen aikatauluineen palveluportaaliin sekä syöttävät tuotetoimittajien kanssa hankkeeseen sovitut materiaalisuunnitelmat sekä sovitut hinnastot. Hankkeen aikataulua päivitetään palvelussa, joka vaikuttaa suoraan materiaalien toimituksiin hankkeen työmaalle. Tiedonsiirto palvelussa hankkeen osapuolten välillä siirtyy sähköisesti.

Rakennustiedon KiraDigi-projektissa pystytetään Suomeen vastaava palveluportaali ja PEPPOL-arkkitehtuurin mukainen viestintäalusta, joka mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron palveluun kytkeytyneiden pilottitoimijoiden sekä ruotsalaiseen BEAst.se-portaaliin kytkeytyneiden toimijoiden välillä. PEPPOL-viestintäalusta mahdollistaa myös kolmansien osapuolten palveluiden, kuten yritysten ERP-järjestelmien suoran kytkennän palvelualustaan. Suora kytkeytyminen PEPPOL-alustaan mahdollistaa sen, että tiedonsiirto-integraatio tarvitsee tehdä vain yhteen paikkaan eikä suoria integraatioita yritysten välillä enää tarvita.

Projektin eteneminen ja aikataulu

 • kokeilualustan tekninen suunnittelu yhdessä BEAst.se- ja Virke
  -organisaatioiden sekä teknologiakumppaneiden kanssa
 • pystytetään PEPPOL-arkkitehtuurin mukainen viestintäalusta
 • pystytetään BEAst.se ja Virke-organisaatioiden kanssa yhteensopiva palveluportaali konseptin testausta varten
 • testataan palveluportaalin, suunnitellun prosessimallin sekä PEPPOL-arkkitehtuurin toimivuutta pilotointikumppanien kanssa
 • projektin johtopäätökset ja loppuraportoinnin yhteenveto
 • päätökset jatkotoimenpiteistä projektin kokemusten perusteella

Projektin status 01/2018

 • Alustan suunnittelu sekä kokeiluversio PEPPOL-viestintä alustasta on valmistunut.
 • Suunnittelu ja neuvottelut Palveluportaalin kokeiluversiosta ovat loppusuoralla. Seuraavaksi pystytetään palveluportaali.