Etusivu » Ajankohtaista » Lausuntopyynnöt » Lausunnolla elinkaarihankkeen sopimusmallit

Lausunnolla elinkaarihankkeen sopimusmallit


Rakennustieto pyytää lausuntoja otsikon RT-ohjekorttiehdotuksista. Näiden ohjekorttien pohjalta laaditaan myös täytettävät sopimuslomakkeet Sopimuslomake.Net -palveluun.

Elinkaarihankkeiden markkinoiden kasvaessa ja kehittyessä on tilaajien, palveluntuottajien ja alan keskeisten järjestöjen edustajien toimesta nähty tarpeelliseksi luoda Kira-alalle yhtenäiset sopimusmallit. Uusien sopimusmallien tavoitteena on yhtenäistää sopimusten rakennetta kuitenkin mahdollistaen hankekohtaiset tarkennukset.

Sopimusmallien laatimisen yhteydessä on pidetty työpaja alan toimijoiden kesken ja huomioitu työpajan tuloksena saadut palautteet ja kehittämisideat. Uusi sopimusmalli pohjautuu pääosin Asianajotoimisto Krogeruksen aikanaan laatimaan ja useammassa eri elinkaarihankkeessa viimeisen 7 vuoden aikana testattuun, kehiteltyyn ja hyväksi havaittuun sekä toimivaan sopimuspohjaan. Taustalla on myös aikanaan Kuntaliiton, RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, palveluntuottajien ja sopimusjuristien laatima palvelusopimus-malli.

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse (jani.kuusisto@rakennustieto.fi) tai postitse (Rakennustietosäätiö RTS / Jani Kuusisto, PL 1004, 00101 Helsinki).

Viimeinen palautuspäivä on 31.8.2019.

Lisätiedot:
projektipäällikkö
Jani Kuusisto
puh. 0207 476 357

« takaisin