Etusivu » Ajankohtaista » Teemana pientalorakentaminen » Vaihe 1: Tarpeiden selvitys, rakennushankkeen käynnistäminen, tontin ja talotyypin valinta

Vaihe 1: Tarpeiden selvitys, rakennushankkeen käynnistäminen, tontin ja talotyypin valinta.


Pientalon rakentaminen - tointti

Pientalon ensimmäinen vaihe on rakennushankkeen käynnistäminen. Tarpeiden ja toiveiden täsmennyttyä tehdään hankkeen kustannusarvio ja hankeaikataulu sekä valitaan pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Alkuvaiheen selvityksiä ovat myös tarveselvitys ja tilaohjelma, jotka ovat tavallaan esisuunnittelua.

Energiamääräykset on huomioitava
Nykyaikaisen talon rakentaminen vaatii erityistä ammattitaitoa joka vaiheessa. Uudet energiamääräykset edellyttävät rakennukselta aiempaa parempaa kokonaisenergiatehokkuutta. Tämä voidaan toteuttaa monella tavalla kuten rakenteiden eristävyyttä parantamalla tai uusia lämmitysjärjestelmiä hyödyntämällä. Tiiviit rakenteet tarvitsevat toimivaa talotekniikkaa, jonka avulla ehkäistään kosteus- ja homeongelmia.
Tontin vaikutus rakennushankkeeseen
Tontin pinnanmuodot ja maaperän laatu vaikuttavat perustusratkaisuihin ja sitä kautta hankkeen kustannuksiin. Kaavamääräykset ja rakennusoikeus on myös otettava huomioon. Entä mikä on kunnallistekniikan merkitys? Halpa tontti haja-asutusalueella voi lopulta olla taajamatonttia kalliimpi. Kun sopiva tontti on löytynyt, on vuorossa tonttikauppa ja lainhuuto.

Valmis talopaketti, kivitalo, ryhmärakentaminen....
Seuraavaksi tontin valinnan jälkeen on vuorossa itse talon valitseminen. Pohdittavana on useita vaihtoehtoja: valmis talopaketti, talopaketti omin muutoksin vai yksilöllisesti suunniteltu paikalla rakennettu talo – puutalo vai kivitalo? Lisäksi on mietittävä rakennuksen ekologisuutta, energiatehokkuutta, sisäilman laatua sekä runko- ja julkisivumateriaaleja. Viime vuosina yleistynyt ryhmärakentaminen puolestaan antaa mahdollisuuden jakaa vastuita ja rakentamiskustannuksia.

Tarveselvitys
Tarveselvitysvaiheessa tarkastellaan tulevia asuntoon kohdistuvia vaatimuksia kuten tilantarvetta, asunnon sijaintia, rakentamisen ajankohtaa, toteutustavan valintaa, kartoitetaan saatavilla olevat rakennusalan ammattilaiset ja selvitetään hankkeen rahoitusta. Oman työn osuuden kriittinen arvioiminen on myös tehtävä tässä vaiheessa.

Alanko rakentaa?
Vaiheen lopuksi tehdään päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä, mikäli päädyttiin siihen lopputulokseen että edellytykset hankkeen onnistuneelle läpiviennille on olemassa. Tarveselvitysvaiheessa laaditut kustannusarvio ja rakentamisaikataulu tarkentuvat hankkeen seuraavissa vaiheissa. Kustannusarvio ja aikataulu ovat rakennushankkeeseen ryhtyvän tärkeimmät työkalut hanketta johdettaessa.

Siirry vaiheeseen 2: Talon ja urakan suunnittelu
Kirjoja ja lomakkeita

Pientalon suunnittelu ja rakentaminen

Opas oman kodin rakennuttajalle

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

Omakotitaloja

Rakennuttaminen

Pientalorakennuttajan opas

Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus

Sopimuslomake Net -palvelu
RT tuotetiedossa olevat valmistalovalmistajat