Etusivu » Ajankohtaista » Teemana pientalorakentaminen » Vaihe 2: Talon ja urakan suunnittelu

Vaihe 2: Talon ja urakan suunnittelu


Pientalon rakentaminen - suunnittelu

Talon suunnittelussa on lukuisia huomioon otettavia asioita kuten suunnittelijoiden palkkaaminen, suunnittelusopimukset ja piirustukset hankesuunnitelmasta työpiirustuksiin.

Yhteistyön pääsuunnittelijan, arkkitehdin, rakennesuunnittelijan sekä LVI- ja sähkösuunnittelijan välillä on merkittävä seikka hankkeen onnistumisen kannalta. Rakennusluvan hakeminen kaikkine vaiheineen ja asiakirjoineen on syytä hoitaa huolella.

Ennen rakennusvaihetta rakennuttajan tulee ottaa huomioon mm. sopivan urakkamuodon valinta, rakennuttajan rooli työnantajana, hankintojen suunnittelu, tarjouspyynnöt ja sopimusten tekeminen, rakennuttajan velvollisuudet ja vastuut työmaan turvallisuudesta huolehtimisesta sekä vakuutukset mahdollisten ongelmien varalle.

Siirry seuraavaan vaiheeseen:

Vaihe 3: Rakennusvaihe

Ohjeita, lomakkeita ja kirjoja verkkokaupasta

Pientalon suunnittelu ja rakentaminen

Asuintilojen suunnittelu

RT 93-10965, Asuntosuunnittelu. Talotekniikka

Esteeton rakennus ja ympäristö

Esteettömyystieto-sivusto

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

RT 15-10824, Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset

RT 11-10781 Luvan hakeminen rakentamiseen

Sopimuslomake Net, RT-kuluttaja-sopimusasiakirjat lisenssi omatoimirakentajalle

RT 10-10833, Pientalohankkeen tehtäväluettelot

RT 80300, Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo

RT 80301, Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo

RT 80302, Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo

RT 80303, Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo

RT 80304, Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo

RT 80305, Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo

RT 80306, Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo

RT 80288, Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus

RT 80269 Vastaavan työnjohtajan sopimus asiakirjamalli (pdf, 24 KB)

RT 80316, Sisustussuunnittelusopimus