Etusivu » Ajankohtaista » Teemana pientalorakentaminen » Vaihe 3: Rakennusvaihe

Vaihe 3: Rakennusvaihe


Pientalon rakentaminen - rakennusvaihe

Rakennuttajan tulee tietää riittävästi ammattilaisten rakennushankkeen eri vaiheissa suorittamasta työstä pystyäkseen hoitamaan oman osuutensa aloituskokouksesta töiden viimeistelyyn ja tarkastuksiin. Rakentamiseen olennaisesti liittyvään valvontaan ja johtamiseen kuuluvat viranomaisvalvonta, työmaalla tapahtuvaa valvonta pöytäkirjoineen, malleineen ja ohjeineen sekä lopputarkastukset.

Pientalon rakentaminen - rakennusvalvonta
RAKENNUSVALVONTA
Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä hyvän rakennustavan edistäminen kunnissa. Rakennusvalvontaa suorittavat kunnissa rakennustarkastajat, jotka ovat rakennusalan asiantuntijoita ja joiden puoleen rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee kääntyä aloittaessaan rakennushanketta. Rakennusvalvonnassa huomiota kiinnitetään rakennuksen teknilliseen toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä itse rakennustyön suorittamiseen. Rakennusvalvontaa suoritetaan suunnitelmien ennakkotarkastuksin ja rakennuspaikalla pidetyin katselmuksin ja tarkastuksin.

Rakennusvalvonnan Lupapiste-palvelussa voit hakea rakennus- ja muita lupia.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Vaihe 4: Valmis koti – pihaa ja huoltosuunnitelmaa myöten

Ohjeita, lomakkeita ja kirjoja

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

RT 80346, Talonrakennustyön valvontasopimus

RT 80310, Työmaakokouksen pöytäkirja

RT 81-10486, Pientalon perustamistavan valinta

Rakennusosien kustannuksia 2016

Rakennustöiden menekit 2015

Aikataulukirja 2016

Rakennuksen puutyöt

Muuraustyöt