Etusivu » Ajankohtaista » Teemana piha- ja puistorakentaminen » Pihasuunnittelua tiedolla ja taidolla

Pihasuunnittelua tiedolla ja taidollaJokaista palkittua, moneen kertaan kuvattua ekskursiokohdetta kohden voi mainita toisen, kolkon pihan, jota kukaan ei käytä eikä rakasta. On leikkipaikkoja, joissa kukaan ei leiki ja penkkejä, joissa kukaan ei istu. On pelastusteitä, joille ei ambulanssillakaan pääse ja polkuja, joilla ei rollaattorilla voi kulkea. Kyseessä voi olla suhteellisen uudenkin tai vastikään peruskorjatun kiinteistön tai korttelin piha. Mikä on sitten mennyt vikaan? Toivottavasti kyseessä ei sentään ole ainakaan tiedon puute.

Pihasuunnittelijan on osattava hahmottaa rakennettu ympäristö kokonaisuudessaan. Maaperän ominaisuuksien, pihan kokonaisvaltaisen jäsentelyn hahmottamisen ja kasvillisuustuntemuksen lisäksi hänen on myös tunnettava rakentamista ohjaavat lait ja asetukset sekä yleiset ohjeet.

Pelkkä hyvä suunnittelukaan ei riitä, vaan myös toteutuksen tulee olla laadukasta ja hoitoon on varattava riittävästi resursseja. Hyväkin suunnitelma voi muuttua epäonnistuneeksi huonon toteutuksen tai laiminlyödyn hoidon ja kunnossapidon seurauksena. Suunnitelmasta saatetaan myös karsia toteutusvaiheessa sen laadun kannalta olennaisia osia budjetin ylittyessä tai muista syistä.

Ohjeet ja normit apuna

Monessa suunnittelun osa-alueessa erilaiset ohjeet ja normit määräävät sijoituksen, mitat ja rakenteen jopa pieniä yksityiskohtia myöten ja suunnittelijan tehtävä on lähinnä materiaalien, värien, kalusteiden ja varusteiden sekä kasvien valitseminen. Apuna ovat mm. Rakennustiedon laaja tuotevalikoima kirjoineen ja ohjeineen.

Piha-alueen esteettömyyden varmistamisessa jo suunnitteluvaiheessa on erityisen paljon apua yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Sosiaali- ja terveyshuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin (Sotera) kanssa laaditusta RT Esteettömyystieto -sivustosta, jota laaja toimikunta parhaillaan hioo aikaisempaakin käytettävämpään suuntaan.

Ihan käytännön asioita

Piha-alueilla liikkumisen olisi oltava helppoa myös pyörätuolin, rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa. Se on otettava maastonmuodostuksessa ja pintamateriaalien valinnassa huomioon. Korkeuserot eivät saa olla suuria. Asfaltti, kivipinta sekä tiivistetty kivituhka toimivat pintamateriaaleina.

Pelastus- ja huoltotiet sekä huoltopisteet on suunniteltava toimiviksi, myös visuaalisesti ja rajaukset ja rajaavat aiheet luonteviksi. Uusilla alueilla, kun kasvillisuus on vielä vaatimatonta, nämä asiat korostuvat usein liikaa kielteisessä merkityksessä. Myös kasvivalinnoissa asukkaiden ja käyttäjien turvallisuus olisi asetettava etusijalle

Normaalikokoinen ja normaalin toimintakyvyn omaava henkilö ei tule ajatelleeksi, miten ajattelemattomasti sijoitettu pihavalaistus häikäisee ja voi tehdä pihan muotojen ja sen eri alueiden hahmottamisen pimeällä tai hämärällä suorastaan mahdottomaksi. Myös eri valaisintyyppien ja muiden kalusteiden kirjo on häiritsevä tekijä. Siksi aluetta tulee aina katsoa kokonaisuutena.

Oikeaan tietoon pohjautuvalla, budjettiin sekä resursseihin nähden realistisella suunnittelulla saavutetaan paras lopputulos. Viihtyisä piha, joka on kaikkien saavutettavissa.


Teksti: Dakota Lavento, DDT Communications Oy.
Lähteet: Maisema-arkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, Sito. Arkkitehti Markku Sievänen, Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy.

Pihasuunnittelua tiedolla ja taidollaPihasuunnittelua tiedolla ja taidolla