Etusivu » Ajankohtaista » Teemana piha- ja puistorakentaminen » Viihtyisä puisto on kaikkien kaupunkilaisten olohuone

Viihtyisä puisto on kaikkien kaupunkilaisten olohuone



Puutarhureille, kasviharrastajille ja kaunosieluille puistot antavat jatkuvaa ilon ja ihmetyksen aihetta. Kaikille kiireisille tai kiireettömille kansalaisille, stressaantuneille vanhemmille ja yksinäisille asukkaille ne ovat tarpeellisia henkireikiä arjessa. Tarvitsemme puistojamme. Ne kuuluvat urbaaniin kulttuuriin.

Uudistamisen haasteet

Maisema-arkkitehti joutuu toimimaan varsin hienovaraisesti ryhtyessään kunnostamaan jo olemassa olevaa puistoa. On tärkeää, että historialliset kerrostumat näkyvät kaupungin eri aikakausien puistoissa, eikä niitä kunnostuksissa kokonaan vahingossa tai tarkoituksella tuhota. Suunnittelijan on paneuduttava uudistettavan puiston historiaan arkistotietojen, vanhojen valokuvien ja säilyneiden tarinoiden avulla. On mietittävä kokonaisuutta, otettava huomioon mm. tilat, näkymät, symmetriat, mittasuhteet, värit, materiaalit, kalusteet. Tehtävä ei koskaan ole helppo ja kompromisseja joudutaan väkisinkin tekemään.

Uuden puiston edessä

Kokonaan uuden puiston suunnittelussa on enemmän tilaa luovuudelle, mutta vapaita käsiä suunnittelijalla ei tietenkään ole. Puiston käyttö määrittelee hyvin tarkkaan, minkälainen siitä lopulta tulee. Suunnittelija voi vain toivoa, että tilaajalla on tulevasta käytöstä mahdollisimman valistunut käsitys, jonka hän toimeksiannossaan suunnittelijalle välittää. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi luonnollisesti tilaajan resurssit määrittelevät puistosuunnittelun lähtökohdat hyvin pitkälle. Paikka tarjoaa puitteet. Tärkeää on tila ja miten tilassa liikutaan sekä mitä liikkuja näkee. On myös tärkeä ymmärtää luonnonalaisuudet: veden liikkeet, kasvustojen dynamiikka, eläimistö, maaperä jne.



Kaikkien kaupunkilaisten olohuone


Tuskin kukaan pääsee suunnittelemaan puistoa pelkästään omien mieltymystensä mukaan. Kun kaupunkilaisille suunnitellaan kaupunkipuistoa tai korttelin asukkaille korttelipuistikkoa, asukkaiden tarpeet ja rajoitteet on otettava koko ajan huomioon. Hyvällä suunnittelulla saadaan paljon aikaan. Puiston tai kaupunkitilan esteettiset arvot ja laadukkuus puhuttelevat ihmisiä positiivisella tavalla. Suunnittelua ei pidä tehdä arasti ja pahinta pelkäämällä. On paljon esimerkkejä ongelmapaikkojen muuttumisesta viihtyisiksi vahvan suunnittelun ja hyvän toteutuksen avulla.

Mukavaa liikkumista kaikille

Vanha puisto voi olla hankalasti pyörätuolilla, rollaattorilla tai varsinkin ikävällä kelillä lastenvaunulla navigoitavissa eikä asialle ehkä ilman suurta remonttia ole oikein mitään tehtävissä. Suuret vanhat puut, kivetykset, aitaukset voivat olla vaikeita purkaa tai siirtää. Uudessa puistossa voidaan miettiä kuitenkin paremmin maaston jo muodostusta. Jo suunnitteluvaiheessa voidaan miettiä, etteivät luontevat kulkusuunnat edellytä suuria jyrkkyyseroja ja että ainakin pääväylillä myös kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan. Jos väylällä on tarkoitus liikkua rollaattorilla tai pyörätuolilla, se on myös päällystettävä materiaalilla, joka sallii pyörällä liikkumisen. Esteettömyys pitää integroida hyväksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi penkkien sijoittamiseen ja niiden korkeuteen, jotta niille istuminen ja niiltä nouseminen onnistuu hyvin myös huonojalkaiselta.

Tulevaisuuden puistot ovat erilaisia

Tulevaisuuden puiston suunnittelun pitäisi tarjota kaikennäköisille muuttuville tarpeille tilaa, jolloin tarvitaan väljyyttä muutoksille ja satunnaisille spontaaneille tapahtumille. Samalla tarvitaan myös hiljentymisen keitaita yksilöllisempää oleskelua varten. Ristiriitaa näiden välillä ei synny, jos eri tilat osataan sijoittaa hyvin.

Rakennustiedon ohjeita puistosuunnitteluun ja –toteutukseen

Teksti: Dakota Lavento
Lähteet: MARK Gretel Hemgård Maisemasuunnittelu Hemgårdista
Viihtyisä puisto on kaikkien kaupunkilaisten olohuone