Etusivu » Ajankohtaista » TEHO-hanke

.


Uutta TEHO-hankkeessa


Käynnissä olevassa TEHO-hankkeen 2.1-vaiheessa
keväällä 2017 mahdollistetaan ETIMiin pohjautuva ominaisuuspohjainen tuotevertailu sekä helpotetaan tietokantojen integrointia sekä ylläpitoa ja luodaan rakennustuotenumero.

Rakennustuotenumero annetaan tulevaisuudessa kaikille tietokantaan tallennetuille teknisille tuotteille ja artikkeleille. Rakennustuotenumero mahdollistaa viittauksen mm. tietomallista tuotteen teknisiin tietoihin. Rakennustuotenumero tulee olemaan myös avain arkistoituihin, markkinoilta jo poistuneisiin tuotteisiin.

Tuotevalmistajien oman tietokannan integrointi sähköisiä rajapintoja hyödyntäen RT-tuotetietokantaan parantaa tuotetiedon ajantasaisuutta ja laatua. Rakennustieto ottaa käyttöön uuden rajapintasovittimen, jonka avulla tuotevalmistajan oma järjestelmä liitetään RT-tuotetietokantaan. Sovitin sopii erityisesti suurien tietomäärien joustavaan ylläpitoon.

Uuden ylläpitokäyttöliittymän avulla tuotevalmistajat voivat ylläpitää ja markkinoida tuotteitansa järjestelmän kautta. Tuotevalmistajat voivat täydentää tuotetietojaan käyttöliittymän kautta.

Myöhemmin keväällä 2017 RT-tuotetietokantaan valmistuu seuraavat ominaisuudet:
- Kehittyneempi tuoterakenne
- Tuoteryhmien ja tuotteiden ominaisuustiedot
- Tuotteiden kemikaalitiedot ja turvalausekkeet
- Ylläpitokäyttöliittymät tuoteteollisuudelle ja Rakennustiedon omalle tuotannolle

TEHO-hanke - rakennustuotteitten tiedonhallinnan digitalisoiminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuudesta huolehtiminen eli hänen tulee varmistaa, että valittua rakennustuotetta voidaan käyttää kyseisessä rakennuskohteessa.

Yhteistä näkemystä tarvitaan

Tärkeintä on, että rakennusalalla on laaja yhteinen näkemys siitä, että tarvitaan standardointia sekä tietojen esittämisessä että sen tallentamisessa ja jakelussa. Kansainvälinen kilpailu ja digitalisaatio edellyttävät tämän toteuttamista, jotta rajalliset aikaresurssit ja niukkenevat henkilöresurssit yrityksissä saadaan tehokäyttöön hankkeissa.

Yhteinen kehityshanke vie digitalisaatiota vauhdilla eteenpäin

TEHO-hanke on kansallinen rakennusteollisuuden, tuotevalmistajien ja kaupan kanssa yhdessä toteutettava kehityshanke. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin järjestelmä, RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus, joka dokumentoi rakennusmateriaalien kelpoisuuden ja käyttöturvallisuuden ja siten luo Rakennuksen tuoteseloste TM -koosteen.

Tutustu RT urakoitsijan tuotetieto -sovellukseen

Rakennustietosäätiö RTS mukaan ETIM Finland -yhteisöön Rakennustietosäätiö RTS on hyväksytty jäseneksi ETIM Finland -yhteisöön. Rakennustieto Oy on käynnistänyt rakennustuotteiden ETIM-tietojen määrittelytyön ja yhteistyön pohjoismaisella tasolla. Hanke toteutetaan yhdessä Ruotsin ja Norjan vastaavien organisaatioiden kanssa. Suomessa tuoteryhmien ominaisuusmäärittelytyö käynnistetään vuoden 2017 alussa.

TEHO-hanke mediassa

Liisa Mäkinen, SRV Rakennus Oy:n laatupäällikkö, kertoi Jokka-lehdelle TEHO-hankkeen vaikutuksista REDI-työmaan tuotetietojen ja -dokumenttien hallintaan

> Lue juttu tästä


Kimmo Lehtonen oli Admicomin asiakaslehden haastattelussa kertomassa TEHO-hankkeesta

> Lue juttu tästä

Rakennuksen tuoteseloste -logo

TEHO-hankkeen uutiskirje ja blogit

Lue Kimmo Lehtosen blogi 3.2.2017 Laadukas lopputulos onnistuu oikean tiedon avulla

Lue TEHO-hanketiedote joulukuu 2016, jossa kerrotaan alkaneesta TEHO-2.1-hankkeesta sekä liittymisestämme ETIM-Finland-yhteisöön.

Lue TEHO-hanketiedote syyskuu 2016, jossa YIT ja Lemminkäinen kertovat TEHO-hankkeen etenemisestä ja odotuksistaan omissa organisaatiossaan.

Lue Kimmo Lehtosen blogi 2.3.2016: Tuotetietojen jakaminen - avain menestykseen!

Lue TEHO-hankkeen etenemisestä tiedotteestamme.
17.11.2015: TEHO-tuotekehityshanke etenee kahdella rintamalla

Lue Kimmo Lehtosen blogi 25.8.2015: Mistä on talot tehty?

Rakennuksen tuoteseloste -logo

Lue mitä tuloksia rakennusyritykset odottavat TEHO-hankeelta ja RT urakoitsijan tuotetieto -palvelulta:

Meillä on useita projekteja meneillään samanaikaisesti ja jokaiseen joudumme erikseen keräämään lain vaatimat dokumentit. TEHO-hankkeen kautta saamme käyttöön tuotetietopankin, josta tarvittavat tiedot ja dokumentit löytyvät nopeasti samasta paikasta. Säästämme siinä aikaa ja rahaa.
Ilkka Romo, kehitysjohtaja, Skanska Oy


SRV on siirtynyt rakentamisen tietomallipohjaiseen suunnittelun ja tuotannon ohjaukseen. Suuret tilaajat edellyttävät jatkossa mallimuotoista luovutusaineistoa, jolloin tietojen luotettava ja sujuva saaminen as-built malliin korostuu. Näemme TEHO-hankkeella suuren käyttöarvon rakentamisen materiaalivirtojen hallinnassa sekä viranomaisten ja rakennuttajien vaatimassa rakennustuotteiden kelpoisuuden varmentamisessa. Materiaaliteollisuuden laajasti käyttämänä TEHOn avulla pystytään olennaisesti edesauttamaan materiaalitiedon oikeaa käsittelyä työmaalla ja sitä kautta vaikuttamaan sekä rakentamisen prosessin että lopputuotteen laatuun.
Liisa Mäkinen, laatupäällikkö, SRV Rakennus Oy

Laki vaatii keräämään todisteet rakennusmateriaalien kelpoisuudesta ja käyttöturvallisuudesta. TEHO-hankkeen tuloksena syntyvä ratkaisu on yhteinen kaikille toimijoille. Myös meillä Lujatalolla tätä ajantasaista tietopankkia hyödynnetään omissa järjestelmissämme, suunnittelunohjauksessa ja tuotannossa. Hankkeen aikana keräämämme tuotetiedot ovat myöhemmin huoltokirjan lähtötietoja joita hyödynnetään jatkossa kiinteistön ylläpidossa.
Pirkko Airaksinen, ympäristöasiantuntija, Lujatalo Oy

Rakennusmateriaalien dokumenttien kerääminen ja tallennus ei ole rakennusurakoitsijan ydinliiketoimintaa. TEHO-hankkeessa luotava järjestelmä on ratkaisu siihen, miten tuotetiedot ja lain vaatimat dokumentit voidaan hallinnoida keskitetysti Suomessa.
Antti Pirhonen, kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy Asuminen
Hankkeen toteutuksessa pohjalla RT tuotetieto ja Rasi-tieto
RT-tuotetietokantaon julkaisualusta tuoteteollisuudelle
ja tukkukaupalle, johon tuotetiedot ja tuotteisiin liittyvä dokumentaatio keskitetysti kootaan. Uusi RT urakoitsijan tuotetieto -palvelu on julkaistu alkuvuonna 2016. Suunnittelijoille toteutetaan oma tuotteitten ominaisuusperusteiseen valintaan tarkoitettu työkalu vuonna 2017.
TEHO-hankkeen hyödyt ammattilaisille

Hankkeen onnistumisen kannalta on keskeistä, että osapuolet saavat niin suuren hyödyn tuotetietojen keskittämisestä, että vaiva tietojen syöttäminen palveluun kannattaa.

Hyöty tuoteteollisuudelle on se, että yksittäinen tietojen lähettäminen kymmeniin eri paikkoihin vähenee ja RT tuotetiedon reaaliaikainen rajapinta on yhdistettävissä urakoitsijoiden-, kaupan- ja IT -palveluntuottajien järjestelmiin.

Urakoitsijat säästävät aikaa, kun voivat olla varmoja, että RT tuotetiedosta ladattujen tuotteiden ja dokumenttien tiedot ovat luotettavia. RT tuotetiedosta on helppo etsiä vaatimukset täyttäviä tuotteita kohteisiin.

Suunnittelijat voivat vertailla markkinoilla olevia tuotteita ja rakennuttajat hoitavat vaivattomasti laissa säädetyn kelpoisuuden osoittamisvelvoitteen.

Hankkeiden valmistuessa sisältö saadaan vaivattomasti koottua ”mappeihin” ja käyttäjät sekä rakennuttaja tietävät rakennuksen elinkaaren aikana, mistä talo on tehty, mikä helpottaa huoltoa ja nostaa rakennuksen arvoa.
TEHO-tuotetietokannan väyläkuva
TEHO-palvelu koko rakennusalan käyttöön

Palvelun käyttäjiä ovat pitkällä tähtäimellä kaikki ne tahot, jotka hyödyntävät rakennustuotteiden tuotetietoa. Palvelun operaattori on Rakennustieto Oy, joka on Rakennustietosäätiö RTS:n 100 %:sti omistama yritys. Järjestelmäsuunnittelussa on varauduttu siihen, että myös muita kuin Rakennustiedon hallinnoimia tietokantoja voidaan kytkeä samaan järjestelmään.


Lainsäädäntö asettaa vaatimukset

Vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on edellytetty tarkastus-asiakirjan käyttöä rakennushankkeessa.

Rakentamismääräyskokoelman osa A1 vuodelta 2006 täsmensi tämän koskevan myös rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamista.

CE-merkinnän käytön myötä siirrytään rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisessa järjestelmälliseen toimintatapaan kaikissa rakennushankkeissa.
Tavat tulla mukaan TEHO-hankkeeseen:

Materiaalivalmistajat:

Liity RT-tuotetietokantaan ja tuotetietosi ovat valmiina urakoitsijoiden, kaupan ja tietojärjestelmien tarpeisiin. RT tuotetietokantaan sisältyy kauppanimikekohtaiset tuotetiedot ja lakisääteiset dokumentit DoP ja KTT.

RT-tuotetietokannan lisäksi voit laajentaan näkyvyyttäsi
RT-tuotekortilla, ja liittää muuta sisältöä mm. GDL-objekteja, käyttö-, huolto- ja asennus-ohjeita, ympäristöselosteita, tuotekuvia jne.

Katso lisää täältä ja ota yhteys Petri Hartikaiseen.


Ota yhteyttä:

TEHO-hankeen rahoitus:
Heimo Salo
toimitusjohtaja
0400 437 930
heimo.salo@rakennustieto.fi

TEHO-hankkeen projektin johto:
Kimmo Lehtonen
040 502 1705
kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi

RT tuotetieto -toimitus
Petri Hartikainen
050 357 5188
petri.hartikainen@rakennustieto.fi