Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Pietilä-palkinto 2014

Pietilä-palkinto 2014Vuoden 2014 Pietilä-palkinnon saivat Serum arkkitehdit Oy:n Antti-Markus Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi, erityisesti kaupunkisuunnittelun ja asuntosuunnittelun aloilla.

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus jakaa joka toinen vuosi Pietilä-palkinnon tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi. Palkinto myönnetään nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen ja se on suuruudeltaan 7000 euroa.

RTS:n hallituksen nimittämään palkintolautakuntaan kuuluivat professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy ja tekninen johtaja Gunnar Åström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

Palkintolautakunta perusteli päätöstään seuraavasti: ”Serum arkkitehdit Oy ja sen osakkaat Antti Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen ovat työssään keskittyneet kaupunki- ja asuntosuunnitteluun. Valinta suuntautua näihin tehtäviin on ollut tietoinen. Heidän työskentelynsä keskeinen tavoite on tukea kestävän rakennetun ympäristön toteutumista ja tämän tavoitteen toteuttamisen kannalta nimenomaan kaupunki- ja asuntosuunnittelu ovat keskeisimmät arkkitehtuurin suunnittelualat. He korostavat työskentelyssään arkkitehtuurin suhdetta ekologiaan, maisemaan, kulttuuriin ja historiaan. Heidän työskentelynsä perustuu analyyttiseen työtapaan, jonka tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen ratkaisu kuhunkin suunnittelutehtävään. Tuloksena on yhteiskunnallisen kontekstin tiedostavaa ja kestävän rakentamisen arvomaailmaa edustavaa arkkitehtisuunnittelua. Tässä suhteessa Serum edustaa tulevaisuuden arkkitehtuuritoimintaa parhaimmillaan. Tämän lisäksi Serum on töillään osoittanut, ettei aikamme ekologisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamaan pyrkivän ja vastuullisen arkkitehtuuritoiminnan tarvitse menettää vahvaa rakennustaiteellista luonnettaan. Serum on menestynyt kaikkiaan 20 arkkitehtuurialan kilpailussa viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Viimeisin kilpailumenestys on Kruunuvuorenrannan suunnittelua koskeneen kutsukilpailun 1. sija. Kilpailumenestyksen ohella Serum on jo ehtinyt osoittaa vahvaa osaamista käytännön suunnittelutehtävissä ja parhaillaan heillä on työn alla useita asun-tosuunnittelun kohteita. Näissä ajankohtaisissa hankkeissa korostuvat aikamme hengen mukaisesti asukaslähtöisyys ja yhteisöllisyys."

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301

Serum-arkkitehdit: Antti-Markus Lehto, Vesa Humalisto, Sami Heikkinen www.serum.fi 2 (2)

Pietilä-palkinnon ovat aiemmin saaneet
 • v. 1992 arkkitehti Jorma Mukala 40.000 mk
 • v. 1994 arkkitehti Kai Wartiainen 40.000 mk
 • v. 1996 arkkitehti Juha Ilonen 40.000 mk
 • v. 1998 arkkitehtiryhmä Artto Kaijansinkko Palo Rossi Tikka 40.000 mk
 • v. 2000 arkkitehti Matti Sanaksenaho 40.000 mk
 • v. 2002 arkkitehtiryhmä: Saija Hollmén, Jenni Reuter, 7.000 euroa Helena Sandman
 • v. 2004 arkkitehti Pihla Meskanen 7.000 euroa
 • v. 2006 Arkkitehtitoimisto JKMM Oy: arkkitehdit 7.000 euroa Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä
 • v. 2008 Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n arkkitehdit: 7.000 euroa Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston
 • v. 2010 Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy:n Anssi Lassila ja 7.000 euroa Teemu Hirvilammi
 • v. 2012 arkkitehdit Eero Lundén ja Toni Österlund 7.000 euroa
Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka taustana on koko Suomen raken-nusala edustettuna edustajistossa 52 alan eri järjestön kautta. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen.

RTS:n muita tunnustuksia alan kehittäjille ovat joka toinen vuosi jaettavat UICB:n Rakennustietopalkinto tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen raken-nusalalla; RAKEVA-palkinto henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa sekä Rakennustiedon ga-palkinto tunnustuksena henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

www.rakennustieto.fi
« takaisin