Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » UICB:n Rakennustietopalkinto 2014

UICB:n Rakennustietopalkinto 2014Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus päätti yksimielisesti myöntää vuoden 2014 UICB:n Rakennustietopalkinnon virastopäällikkö Lauri Jääskeläiselle tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä toiminnastaan rakennusvalvontaviranomaisten työn yhtenäistämiseksi.

Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut vuonna 1978 UICB:n Rakennustietopalkinnon (tiedonvälityspalkinnon) edistääkseen hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla.

UICB:n Rakennustietopalkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat pääsihteeri Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry ja yliasiamies Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS.

Palkintolautakunta perusteli päätöstään seuraavasti: ”Helsingin rakennusvalvontaviraston päällikkö Lauri Jääskeläinen on toiminut pitkäjänteisesti yhtenäistämässä rakentamista oh-jaavan lainsäädännön (MRL, MRA, RakMk) tulkintoja ja edistänyt tiedonvälitystä pääkaupunkiseudun ja koko maan rakennusvalvontaviranomaisille. Lauri on toiminut myös aktiivisesti kolumnistina ja Rakennettu Ympäristö -lehden päätoimittajana.” UICB:n rakennustietopalkinnon ovat aiemmin saaneet:

 • 1980 Puuinformaatio – opasjulkaisusarja
 • 1982 Osuuskunta Asuntomessut, puh.joht. Olavi Lindblom
 • 1984 Valt.maist. Juha Salmi 1986 Rakennusmestarien Keskusliitto – Rakentajain kalenteri
 • 1988 Valokuvaaja Simo Rista
 • 1990 Rakennustaiteen museo
 • 1992 Tekn. lis. Yrjänä Haahtela ja professori Juhani Kiiras
 • 1994 Arkkitehti Leena Heinänen
 • 1996 Arkkitehdit Arto Kiviniemi ja Hannu Penttilä
 • 1998 Virastopäällikkö, arkkitehti Klaus Pelkonen
 • 2000 Diplomi-insinööri Matti Hannus
 • 2002 Rakennusapteekki Oy – Byggnadsapoteket Ab
 • 2004 Toimittaja Marja Salmela
 • 2006 Opetusministeriö
 • 2008 Johtava asiantuntija Harri Mäkelä
 • 2010 Rakentajan ja remontintekijän teemailta (Radio Suomi); rakennusmestari Jukka Karila ja toimittaja Maija Typpi
 • 2012 Kosteus- ja hometalkoot; ohjausryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Helena Säteri ja ohjelmapäällikkö, tekniikan tohtori Juhani Pirinen
Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka taustana on koko Suomen rakennusala edustettuna edustajistossa 52 alan eri järjestön kautta. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen.

RTS:n muita tunnustuksia alan kehittäjille ovat joka toinen vuosi jaettavat Pietilä-palkinto tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen; RAKEVA-palkinto henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa sekä Rakennustiedon ga-palkinto tunnustuksena henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yh-teistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301
« takaisin