Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Rakennustiedon ga-palkinto 2015

Rakennustiedon ga-palkinto 2015Rakennustietosäätiön hallitus myönsi vuoden 2015 Rakennustiedon ga-palkinnon, 2.000 euroa, Kehittyvä kerrostalo -työryhmälle, johon kuuluvat asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, arkkitehti Ulla Vahtera, Helsingin rakennusvalvontavirasto, johtava tonttiasiamies Pekka Saarinen, Helsingin kiinteistövirasto, toimistopäällikkö Sami Haapanen, Helsingin kiinteistövirasto ja suunnitteluinsinööri Anu Turunen, Helsingin kaupunginkanslia.

Palkinto myönnettiin työryhmälle seuraavin perusteluin: ”Kehittyvä kerrostalo -työryhmä on edistänyt monipuolisten ja konkreettisten kehityshankkeiden toteuttamista asuinympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Kehityshankkeet ovat koskeneet rakennusten, asuntojen ja pihojen suunnitteluratkaisuja, materiaaleja, menettelyjä ym. Kehitysehdotukset ovat yleensä olleet suoraan toteutukseen johtavia, joten tuloksia on voitu arvioida nopeammin kuin laajoissa tutkimushankkeissa.

Työryhmä on toiminut kannustavasti edistäen rohkeasti erityyppisiä hankkeita. Ryhmässä on edustettuna monipuolista, vahvaa asiantuntemusta. Lisäksi ryhmä on osallistunut julkaisujen teet-tämiseen ja seminaarien järjestämiseen.

Kehittyvä kerrostalo -ryhmä on työllään vaikuttanut kerrostalosuunnittelun ja -rakentamisen toimintaympäristön tunnelmaan Helsingissä, ehkä laajemminkin.

Palkintolautakunnan mielestä Kehittyvä kerrostalo -työryhmä täyttää hyvin Rakennustiedon ga-palkinnon kriteerit hyvän kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotavan edistämisestä ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllä.”

Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen perustamaan palkintolautakuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy, rakennusmestari Ari Autio, Consrak Oy ja johtaja Harri Yli-Villamo, VR Track Oy.

Rakennustiedon ga-palkinnon ovat aiemmin saaneet
  • v. 2007 WWF/ pääsihteeri Timo Tanninen, markkinointipäällikkö Anneli Alfthan
  • v. 2009 Toimitusjohtaja Helena Soimakallio/RIL
  • v. 2011 Arkkitehti, erikoisasiantuntija Tiina Valpola/Valtion rakennustaidetoimikunta, Apoli
  • v. 2013 Toimitusjohtaja Ari Ahonen, RYM Oy
Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka 52 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301.

Lisätietoja työryhmän toiminnasta: www.kerrostalo.hel.fi
« takaisin