Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Rakennusalan pienurakoitsijoille käytännöllinen opaskirja

Rakennusalan pienurakoitsijoille käytännöllinen opaskirja


Pienurakoitsijan opas – Kuluttajasopimukset ja käytäntö -kirjassa on perustiedot kuluttajille tehtäviin rakennusurakoihin. Siinä on selkeitä ohjeita yritystoimintaan yrityksen perustamisesta markkinointiin ja myynnistä laskutukseen. Lisäksi siinä on runsaasti käytännön ratkaisuesimerkkejä riitatilanteista. Kirjasta on hyötyä myös paljon remontteja teettävälle kuluttajalle.

Yrityksen perustamisessa on monta vaihetta liikeidean, kohderyhmän ja markkinoinnin hahmottamisesta yritysmuodon valintaan ja työkalujen hankintaan. On tehtävä ilmoitukset rekistereihin, otettava vakuutukset ja järjestettävä kirjanpito. Kirja kertoo, miten byrokratia ja käytännön asiat hoidetaan sujuvasti ja mistä saa lisätietoa.

Miten omaa työtä markkinoidaan? Entä mitä sanoo kuluttajansuojalaki?
Yrittäjä mainostaa ammattitaitoaan esimerkiksi paikallislehdissä, erilaisissa hakemistoissa ja nettisivuilla. Kirja opastaa, miten markkinointi tehdään lainmukaisesti. Kirjassa selvitetään kuluttajansuojalakia ja yrittäjälle tärkeää kuluttajatöiden lainsäädäntöä laaja-alaisesti ja selkeällä kielellä.

Miten urakka- tai työtarjous tehdään?
Sopimukset ovat rakennusalalla erityisen tärkeitä, koska rahamäärät ovat usein suuria ja sovitut työt yksilöllisiä ja haastavia. Erimielisyyksiä saattaa syntyä, ja ne voivat olla vaikeasti ratkaistavia ilman perustietoja laista ja järkevistä sopimusehdoista. Epäonnistumisista myös kerrotaan eteenpäin mieluummin kuin kohtuuhintaisesta, kelpo työstä. Tämä kirja opastaa, kuinka erimielisyyksiä ehkäistään ja tarvittaessa ratkotaan.

Mitä sopimuksia käytetään missäkin työssä ja tilanteessa?

Pienurakoitsijan opas – Kuluttajasopimukset ja käytäntö -kirja antaa tietoa sopimusten tekemisestä ja eri sopimustyyppien soveltuvuudesta alan töihin. Kirjassa käsitellään kuluttajasopimuksia, joita säädellään kuluttajansuojalain 8. luvussa. Kirja keskittyy pienurakoihin, joiden arvo on alle 10 000 euroa. Lisäksi siinä selvitetään rakennusalan järjestöjen ja kuluttaja-asiamiehen laatimia REYS-8 1995 -sopimusehtoja ja muuta kuluttajaoikeuden lainsäädäntöä. Ehdoissa on otettu huomioon käytännön tilanteita, joihin ei ole suoranaisia lain säännöksiä.

Kirja on tarkoitettu yrittäjille, jotka tekevät rakennusalan töitä kuluttajille. Se on monipuolinen käsikirja pienten rakennusliikkeiden omistajille tai sellaisen perustamista suunnitteleville sekä kuntien työvoimaviranomaisille. Kirjasta on hyötyä myös pienten rakennustöiden teettäjille. Kirja sopii oppikirjaksi erityisesti ammattiopintojen loppuvaiheessa oleville.

Kirjoittajilla on pitkä kokemus perehtymisessä niihin rakennusalan töihin, jotka kuluttaja on katsonut epäonnistuneiksi ja joista on valitettu. Kirjassa on runsaasti käytännön ratkaisuesimerkkejä siitä, onko työn lopputulos ollut virheellinen vai ei. Ratkaisut on koottu kuluttajariitalautakunnasta, jonka ratkaisukäytäntöön sisältyy runsaasti tapauksia juuri pienurakoista.

Vapaa toimittaja, tietokirjoittaja Marianne Saine työskenteli 20 vuoden ajan kuluttajariitalautakunnan, kuluttaja-asiamiehen toimiston ja viimeksi Kuluttajaviraston tiedotuspäällikkönä ennen siirtymistään freelanceriksi.

Oik.kand., VT Timo Maso on työskennellyt kuluttajariitalautakunnassa vuodesta 1988 pääosin rakentamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden parissa. Lautakunnan asuntoyksikön yksikönjohtajana hän on toiminut vuodesta 2003.


Pienurakoitsijan opas – Kuluttajasopimukset ja käytäntö
Marianne Saine, Timo Maso
Rakennustieto Oy, 2011
ISBN 978-951-682-974-9
159 sivua, 42 euroa

Lehdistökappaleet ja lehdistökuvat:


projektipäällikkö
Kristiina Bergholm
puh. 040 824 0765

Kirjoja voi ostaa kustantajan verkkokaupasta www.rakennustieto.fi ja Rakennustiedon kirjakaupoista: Runeberginkatu 5, Helsinki; Hallituskatu 9, Tampere; Uusikatu 32, Oulu; Raatimiehenkatu 20, Lappeenranta; Kauppakatu 40–42, Kuopio sekä muista hyvin varustetuista kirjakaupoista.

« takaisin

Lehdistötiedote 4.2.2011