Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Kiinteistö- ja rakentamisala haluaa ihmisten iholle

Kiinteistö- ja rakentamisala haluaa ihmisten iholleKäyttäjälähtöisyys nousi yhdistäväksi tekijäksi, kun kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat miettivät muutostarpeitaan. Jotta rakennettu ympäristömme voi parhaalla mahdollisella tavalla vastata ihmisten ja kestävän kehityksen vaatimuksiin, käyttäjät on otettava aidosti mukaan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Tähän näkemykseen kiteytyy Rakennettu ympäristömme 2025 -raportti, jossa Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi suuntaa alan muutosta. Raportti julkistettiin vuosittaisessa KIRA-foorumi-tapahtumassa 22. marraskuuta Finlandia-talolla.

Odotukset sille, minkälaisia taloja, tiloja, teitä ja teknisiä verkostoja tarvitsemme tulevaisuudessa, ovat sinänsä yksinkertaiset. On tehtävä sellaista, mitä ihmiset haluavat ja ympäristö kestää. Rakennetun ympäristön on oltava turvallinen, terveellinen ja palveleva, helposti käytettävä ja sujuvasti toimiva. Se on järkevästi suunniteltu ja rakennettu sekä kaukonäköisesti hoidettu.
”Tulevaisuudenkuvan luominen ei tarkoittanut mullistavien teknologioiden tai uusien trendien haistelua, vaan ennemminkin paluuta peruskysymysten äärelle. Asiakas- tai käyttäjälähtöisyyshän ei ole mikään uusi oivallus, mutta havaitsimme että se on koko tavoittelemamme toimialamurroksen ydin”, toteaa raportin valmistelusta vastannut johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä.

Käyttäjät mukaan prosesseihin

”Koska ihmiset viettävät lähes kaiken aikansa rakennetussa ympäristössä, kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan jos minkä on lähdettävä ihmisten tarpeista. Palvelujen kehittämisessä on mentävä rohkeasti ihmisten iholle: on kysyttävä mitä he haluavat, mutta myös havainnoitava, miten he toimivat ja käyttäytyvät. Usein ihmiset puhuvat yhtä ja tekevät toista. Heidät on joka tapauksessa otettava aidosti mukaan prosesseihin”, Pekkanen kuvaa.

Käyttäytymistieteilijät ja käyttäjäkeskeisen tutkimuksen ja suunnittelun asiantuntijat on kytketty mukaan kiinteistö- ja rakentamisalan palvelujen ja prosessien kehittämiseen muun muassa RYM Oy:n tutkimusohjelmissa. RYM Oy toimii rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymänä.

Käyttäjien tyytyväisyyttä tullaan seuraamaan entistä järjestelmällisemmin sekä yleisellä että yritystasolla. Esimerkiksi rakennetun omaisuuden tilaa parin vuoden välein kartoittavaa ROTI-selvitystä uudistetaan niin, että arvioinnissa painottuu asiantuntijoiden lisäksi käyttäjänäkökulma. Rakentamisen Laatu RALA ry suuntaa asiakaspalautteiden keräämistä entistä enemmän myös käyttäjärajapintaan. Laatu ja osaaminen on muutenkin tunnistettu yhdeksi keskeiseksi muutosalueeksi. Laadusta halutaan tehdä alalle todellinen kilpailutekijä ja valintaperuste.

Luotettavia palveluja yhdeltä luukulta

”Alallamme on suuri palveluiden kehittämisen tarve. Elämisen arkea helpottavia palveluja toivotaan enemmän ja kernaasti isompina kokonaisuuksina, yhden luukun periaatteella. Palveluissa korostuu eko- ja energiatehokkuuden parantaminen, joka onkin käyttäjälähtöisyyden ohella raporttimme toinen punainen lanka”, kertoo raportin ohjausryhmään osallistunut Pia Gramén Kiinteistöpalvelut ry:stä.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin julkaiseman raportin valmisteluun on osallistunut lähes 200 alan asiantuntijaa ja rakennetun ympäristön käyttäjää. Raportissa esitetään heidän näkemyksensä siitä, millainen rakennetun ympäristömme tulee olla vuonna 2025 ja mitä toimenpiteitä se edellyttää. Raportti jakautuu viiteen teemaan: käyttäjät, palvelut, tilat, yhdyskunta ja infra sekä laatu ja osaaminen. Se on tarkoitettu alan toimijoille kehittämisen tueksi ja muutoksen suunnan linjaamiseksi.

Kolmetoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. Yhteistyö sai nykymuodossa alkunsa vuonna 2000 alkaneessa visioprosessissa, jossa määritettiin alan yhteinen tahtotila vuodeksi 2010. Nyt julkaistu vuoden 2025 kuvaus on tämänhetkinen näkemys muutostarpeista.

KIRA-foorumiin kuuluvat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistöpalvelut ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Viherympäristöliitto ry.

Rakennettu ympäristömme 2025 -raportin voi ladata netistä www.kirafoorumi.fi (raportti ja KIRAn uusi sivusto löytyvät myös osoitteesta http://kira.latomo.fi)

Lisätietoja
Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry:n rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja, puh. 050 527 6966
Pia Gramén, Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja, puh. 040 820 7599
« takaisin

Tiedote 22.11.2011

Kiinteistö- ja rakennusfoorumi