Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Uusi ohje kaatopaikkojen suojausrakenteiden suunnitteluun

Uusi ohje kaatopaikkojen suojausrakenteiden suunnitteluunVastuullinen kaatopaikkarakentaminen edellyttää riittävää tietoa. Kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakenteiden suunnitteluun on jo pitkään kaivattu riittävän perusteellista ohjetta. Uusi ohje aiheesta on nyt julkistettu Rakennustieto Oy:n Infra Net -tietopalvelussa ja sitä täydennetään InfraRYLin (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) luvuilla.

– Kaatopaikkojen suunnittelijat ja rakentajat ovat kaivanneet tietoa yhteen paikkaan koottuna erityisesti materiaalivalinnoista ja niihin liittyvistä riskeistä. Ohje tarkentaa nyt erityisesti geosynteettisten tuotteiden käyttöä sekä antaa ohjeita materiaalien valintaan ja rakenteiden suunnitteluun, kertoo tuote- ja palvelujohtaja Lea Vettenranta Rakennustieto Oy:stä.

Vettenranta huomauttaa, että kyseessä on hyvin vaativa rakentamisen osa-alue, sillä kaatopaikkarakenteiden on oltava toimintakykyisiä satoja vuosia. Ohje on pyritty laatimaan mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaiseksi. InfraRYLissä esitettävät työn tekemisen vaatimukset täydentävät ohjetta. Lainsäädännöllisten perusteiden lisäksi ohjeessa tuodaan esille rakennekerroskohtaisesti suunnittelussa, materiaalivalinnassa ja toteutuksessa käytettäviä vaihtoehtoja.

– Kaatopaikkalainsäädäntö perustuu pääosin toimivuusvaatimuksiin, Vettenranta korostaa, ja tämän vuoksi tarvitaan InfraRYLiä ja moninaisia suunnitteluohjeita.

– Suunnittelu sekä toteutustavat ovat vaihdelleet eri puolilla maata, minkä vuoksi laatu ei ole ollut samalla tasolla. Uuden ohjeen tavoitteena onkin ollut yhtenäistää kaatopaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää laatuajattelua ja edistää entistä monipuolisemman materiaali- ja ratkaisuvalikoiman hyödyntämistä jätealueiden, pilaantuneiden maiden sekä kaivannaisjätteiden loppusijoitusalueiden rakenteiden suunnittelussa.

Ohjeen sisällön on laatinut alan johtava asiantuntijaryhmä yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston Minna Leppäsen kanssa. Ohje löytyy Rakennustietosäätiön Infra-ohjekortistosta, ja kuluvan kevään aikana siihen liitetään myös rakenteita koskevia InfraRYL-lukuja. Ohjetta tullaan päivittämään tarpeen mukaan alan kehittyessä jatkuvasti.


Lisätiedot: Lea Vettenranta, puh. 0207 476 361, lea.vettenranta@rakennustieto.fi

Infra 15-710106 Kaatopaikkarakenteet (2013)
Infra Net ja InfraRYL Net

« takaisin

Lehdistötiedote 2.5.2013