Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa -kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa -kyselyn tuloksetVastaajat vaativat tekoja ja lisää ohjeistusta BIMin käyttöönoton tehostamiseksi

Viime huhtikuussa Rakennustietosäätiö RTS:n ja buildingSMART Finlandin tekemän kyselyn mukaan tietomallintamista (BIM) käyttää työssään jo 65 prosenttia vastaajista. BIMin käytön uskotaan lisääntyvän merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana, 92 prosenttia uskoi käyttävänsä sitä tuolloin. Yhdeksi suurimmaksi esteeksi tietomallintamisen käytön laajenemiselle vastaajat näkivät sen, että käyttö ei ulotu koko rakentamisen prosessiin. Vastauksissa vaadittiinkin tekoja BIMin käyttöönoton tehostamiseksi.

Tietomallintamista hankkeissaan käyttäneet vastaajat nostivat esiin, että tietomallihankkeissa suunnitteluaikataulujen painopistealueen koetaan siirtyneen aikaisempaan vaiheeseen. Vastaajien mukaan tämän huomioonottaminen hankkeen kokonaisaikatauluissa ei vielä näy. Suunnittelualojen yhteistyöllä tietomallien avulla hankkeissa jo aiemmassa vaiheessa koetaan olevan hanketta parantava vaikutus. Osaaminen yhteistyön tekemiseen on vasta pienellä joukolla, tähän kaivattiin yleistä parannusta.

Vastauksien perusteella kipupisteitä BIMin käytössä olivat tietomallien hyödyntäminen työmaalla ja kiinteistön ylläpidossa. Tietomallien käytön rakennusvalvonnassa ja infrasektorilla uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa.

Tietomallintamiseen rakennusalalla kaivataan tekoja YTV2012 tietomallivaatimusten käyttöönoton edistämiseksi sekä ohjeistuksen laajentamiseksi. Enemmistö vastaajista koki oman osaamisensa BIMin käytössä hyväksi. Osaamista yhteistyön tekemiseen hankkeen eri osapuolien kanssa kaivataan ja halutaan kehittää.

BIMin käyttö nähdään väistämättömänä. Kuten eräs vastaajista sen tiivisti: BIM yleistyy rakennushankkeissa, ja sille tapahtuu sama, kuin cad-suunnittelulle 90-luvulla: tietyn ajan kuluttua ei muuta menetelmää enää käytetä.

Taustatietoa kyselylle

Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingSMART yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa. Sama kysely on tehty Iso-Britanniassa vuosina 2010, 2011 ja 2012. Ensimmäisenä vuonna kyselyyn saatiin 500, seuraavana 1000 ja viimeisenä 1350 vastausta. Suomen kysely on identtinen Iso-Britanniassa tehdyn kyselyn kanssa. Kyselyn on laatinut RIBA Enterprises Ltd. Iso-Britanniassa on valtion toimesta päädytty vaatimaan tietomallintamisen käyttöä tietomallihankkeista saadun hyödyn perusteella ja rakentamissektorin tuottavuuden nostamiseksi. Vuoteen 2015 mennessä tietomallintamista tulee käyttää kaikessa rakennussuunnittelussa Iso-Britanniassa.

Taustatietoja vastaajista ja yrityksistä
Kyselyyn vastasi Suomessa 402 henkilöä. Yritykset toimivat pääasiassa Suomessa, yksi toimii EU:n ulkopuolella ja neljä muussa EU-maassa.

Vastaajista 24 % työskentelee Arkkitehtitoimistoissa (19 % ATL:n jäsentoimistoissa). Toiseksi yleisin toimiala on talotekniikka (14 %). Seuraavaksi yleisimmät toimialat ovat rakentaminen ja monialayritys (10 %).

Vastaajista 33 % kuuluu ikäryhmään 55–64 vuotta, ikäryhmään 25–34 vuotta kuuluu 12 % vastaajista. 23 % vastaajista on arkkitehtejä, 19 % rakennusinsinöörejä ja 22 % muita insinöörejä.

Tuloksista on ladattavissa tarkempi analyysi buildingSMART Finlandin nettisivuilla ja Rakennustiedon materiaalipankissa: Lehdistötiedotteet > Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa -kyselyn tulokset.

Vastaava Iso-Britanniassa tehty tutkimus löytyy täältä.

Lisätietoja:
Christer Finne, Rakennustietosäätiö RTS, tutkimus- ja kehitysjohtaja, puh. 040 5444 998, christer.finne@rakennustieto.fi

Tomi Henttinen
, Gravicon Oy, kehitysjohtaja/buildingSMART Finlandin puheenjohtaja, puh. 0400 760 660, tomi.henttinen@gravicon.fi
« takaisin

Lehdistötiedote 19.8.2013