Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Uusi käsikirja opastaa: Näin toteutat kuntoarvion!

Uusi käsikirja opastaa: Näin toteutat kuntoarvion!Rakennuskanta kuluu ja vanhenee, korjausvaje kasvaa. Tähän ovat johtaneet kunnossapidon ja korjaustoiminnan puutteet. Suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella kiinteistönpidolla voidaan rakennusten elinkaarenaikaisia kustannuksia alentaa merkittävästi. Tieto rakennusten kunnosta on perusta, jonka pohjalta korjaustarpeet ja niiden kustannukset voidaan arvioida.

Uusi Kiinteistön kuntoarvio -kirja antaa selkeät ja luotettavat perustiedot kuntoarvion toteuttamiseen. Se on käsikirja kaikille kuntoarvioinnin osapuolille kiinteistöjen omistajista kuntoarviointia tekeville.

Kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden selvittämiseksi maassamme on yli 15 vuoden ajan laadittu yhteisesti sovittujen menettelyjen mukaisia kuntoarvioita, kuntotutkimuksia ja energiakatselmuksia. Näiden pohjalta ovat yleistyneet myös pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat ja korjausohjelmat, joita on hyödynnetty taloyhtiöiden päätöksenteossa. Kuntoarvio ja pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma antavat päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannusennusteesta. Tarvittaessa on syytä teettää tarkempia tutkimuksia korjaussuunnittelun lähtötietojen tarkentamiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on muun ohella edistää elinkaariominaisuuksiltaan kestävää rakentamista sekä rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa. Tämän tavoitteen toteuttamisessa suunnitelmallisen kiinteistönpidon välineillä on tärkeä merkitys.

Tähän kirjaan on koottu Rakennustiedon KH Net, LVI Net ja RT Net -tietopalveluissa julkaistut, 2013 päivitetyt asuinkiinteistöjen sekä liike- ja palvelukiinteistöjen kuntoarviointia koskevat ohjeet. Ohjeissa esitetään sekä kuntoarvioijan että tilaajan näkökulmista mm. kuntoarvion käyttö, laajuus, tilaaminen ja raportointi sekä korostetaan kuntoarvioijien pätevyysvaatimuksia ja tilaajan omaa panosta kuntoarvion onnistumisessa. Taulukkomuodossa esitetyt kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot auttavat korjausten suunnittelussa.

Helppokäyttöinen käsikirja sopii kaikille kuntoarvioinnin osapuolille: kiinteistöjen omistajille ja asukkaille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille sekä kiinteistöjen kuntoarviointia tekeville.

Kiinteistön kuntoarvio
Rakennustieto Oy, 2014
118 s., 40 €
ISBN: 978-952-267-054-0

Arvostelukappaleet: Kristiina Bergholm, kristiina.bergholm@rakennustieto.fi

Kirjan kansikuvan voi ladata Rakennustiedon materiaalipankista hakusanoilla kiinteistön kuntoarvio.

« takaisin

Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi 27.1.2014