Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Pientalon suunnittelu ja rakentaminen

Pientalon suunnittelu ja rakentaminen


Mitä omakotitalon teettämistä suunnittelevan on syytä tietää hankkeen eri vaiheis¬sa tontin valinnasta valmistuneen talon huoltoon? Kirjasta saa yksityiskohtaista käytännön tietoa rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Kirja ohjeistaa pätevien rakennusalan ammattilaisten ja erilaisten rakentamisessa tarvittavien lupien ja asiakirjojen hankinnassa.

Ennen hankkeen aloittamista pientalon tulevan asukkaan eli rakennuttajan kan¬nattaa pohtia tarpeitaan, toiveitaan ja resurssejaan. Rakennuttajan rooli hank¬keessa vaihtelee oman osaamisen ja ajankäytön mukaan, mutta viime kädessä hän on vastuussa hankkeen onnistumisesta. Hän tekee valinnat ja päätökset saamansa asiantuntijatiedon perusteella ja vastaa kustannuksista.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti oman talon rakennuttajalle, joten pääpaino on hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa. Rakennuttajan on kuitenkin oltava selvillä myös rakentamisen eri vaiheista, jotta hän osaa hoitaa oman osuutensa aikataulun mukaan ja sopia asioista ammattirakentajien kanssa. Siksi kirjassa käydään pääpiirteittäin läpi rakentamisvaihe aloituskokouksesta LVIS-asennuksiin sekä rakentamiseen olennaisesti liittyvä valvonta ja johtaminen.

Kirjan viimeinen luku kertoo talon valmistumisvaiheesta ja siihen liittyvistä katselmuksista sekä takuista. Myös pihatyöt, valmiin talon huolto ja kunnossapito on käsitelty kirjassa.

Tekijät: Satu Sahlstedt, Tuomas Palolahti, Anssi Koskenvesa Rakennustieto 2015
104 s., 38 €
ISBN: 978-952-267-094-6

Kirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta: www.rakennustietokauppa.fi sekä RT Kirjakaupoista: Helsinki, Runeberginkatu 5 ja Kuopio, Kauppakatu 40-42.

Ilmestyy kesäkuun lopussa.

www.rakennustietokauppa.fi

Lisätietoja ja lehdistökappaleet: Kristiina Bergholm, puh 040 824 0765, kristiina.bergholm@rakennustieto.fi.

Kannen kuva: http://rakennustieto.materiaalipankki.fi/fi, hakusana ”pientalo”.
« takaisin