Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Uudistettu opas rakennuspiirustuksien tulkitsemiseen on ilmestynyt!

Uudistettu opas rakennuspiirustuksien tulkitsemiseen on ilmestynyt!Rakentamisen piirustusmerkintöjä -opas sisältää keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkinnät selityksineen. Uudistettu painos kätevästä taskukokoisesta teoksesta sisältää nyt myös oleellisimmat rakennusautomaatio- ja sähköpiirrosmerkinnät.

Opas on tarkoitettu sekä rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille että kuluttajille avuksi rakennuspiirustusten lukemiseen ja kaavamerkintöjen tulkitsemiseen.

Kirjaan on valittu keskeiset, eniten käytetyt piirustusmerkit. Mukana on rakennus-, rakenne-, LVI-, rakennusautomaatio-, sähkö-, katu- ja pohjatutkimusmerkkejä sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A5 mukaiset kaavamerkinnät.

Uutta teoksessa on muun muassa rakennusautomaatiomerkintöjä sisältävä luku, päivitetyt sähköpiirrosmerkinnät 2012–2013 julkaistujen ST-korttien mukaan sekä uudet luettelot yleisistä käytössä olevista LVI-lyhenteistä.

Kirja on jaettu edellä mainittujen otsikoiden mukaisiin kokonaisuuksiin, mikä helpottaa kirjan käyttöä. Kaavamerkit on esitetty määräysten mukaisilla väreillä.

Merkit on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman virallisista määräyksistä, Rakennustietosäätiö RTS:n RT-ohjekorteista sekä eri yhdistysten laatimista ohjeista.

Rakentamisen piirustusmerkintöjä
Rakennustieto Oy, 2014
3. uudistettu painos
119 s., 32 € ISBN: 978-952-267-059-5

Arvostelukappaleet: Satu Laine, projektivastaava, Rakennustieto Oy, satu.laine@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 409

Kirjan kansikuvan voi ladata Rakennustiedon materiaalipankista, löytyy hakusanalla rakentamisen piirustusmerkintöjä.

« takaisin

Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi 12.2.2014