Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Perustiedot rakennuttamisesta

Perustiedot rakennuttamisesta


Rakennuttamisessa on viime vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia, ja alan käytännöt ovat muuttuneet. Rakennuttaminen-kirja on opas rakennuttamisen peruskäsitteisiin sekä rakennuttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin rakennushankkeen aikana.

Rakennuttamisen muutoksiin ovat vaikuttaneet erityyppisten toteutusmuotojen yleistyminen, hankkeisiin osallistuvien osapuolten moninaistuminen, muuttuneet säädökset sekä alalla tehty tutkimus- ja kehitystyö. Toisaalta rakennuttamisessa monet asiat ovat säilyneet entisellään, vaikka toimintaprosessit ja rakennuttamisen organisointi ovatkin muuttuneet.

Rakennuttaminen-kirja käsittelee ensisijaisesti talonrakennushankkeen rakennuttamista. Joidenkin lukujen yhteyteen on lisätty infrarakentamisen erityispiirteisiin liittyviä osioita. Kirjan aluksi tarkastellaan rakentamista osana yhteiskunnan toimintaa, rakennushankkeen muodostumista ja rakennuttamisen sisältöä. Sen jälkeen pureudutaan rakennuttajan tehtäviin hankkeen eri vaiheissa sekä kerrotaan rakennuttamisesta pääasiassa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n näkökulmasta.

Lopuksi luodaan katsaus kiinteistön käyttöön ja kiinteistöjohtamiseen. Kirjassa on hyödyllistä tietoa etenkin talonrakennushankkeessa rakennuttajina ja tilaajina toimiville.
Kirja soveltuu myös oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja täydennyskoulutukseen.

Jouko Kankainen on toiminut Teknillisessä korkeakoulussa rakentamistalouden professorina vuosina 1980–2009. Juha-Matti Junnonen toimii projektipäällikkönä Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennustuotannon ja -talouden yksikössä.

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle: Virve Riikonen, kustannuspäällikkö, Rakennustieto Oy, virve.riikonen@rakennustieto.fi, puh. 050 382 7378.

Rakennuttaminen
Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen
Rakennustieto Oy, 2017
978-952-267-145-5
5. uudistettu painos
180 s., 44 € (sis. alv)
« takaisin Osta Rakennuttaminen-kirja verkkokaupastamme