Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Uusilla ohjeilla kiinteistön koko elinkaari hallintaan

Uusilla ohjeilla kiinteistön koko elinkaari hallintaan


Kiinteistönpitokirja-ohjekorttisarja on ilmestynyt Rakennustiedon KH-kortistossa. Ohjeissa käsitellään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöä, laadintaperiaatteita, sekä sen käyttöä ja hyödyntämistä kiinteistönpidossa koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistönpitokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus. Siinä esitetään ja ylläpidetään kiinteistön ylläpidon lähtötiedot, hoidon ja kunnossapidon tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Kiinteistönpitokirjasta löytyy myös korjaus- ja muutostöiden tiedot ja tilojen käyttäjille suunnatut ohjeet.

MRL 117 i §:ssa mainittua rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta on vakiintuneesti kutsuttu huoltokirjaksi. Usein käytännössä huoltokirjaksi kutsutaan myös pelkästään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen huoltokalenteria. Nyt julkaistujen ohjeiden Kiinteistönpitokirja-nimityksellä halutaan korostaa, että ohjeilla katetaan koko kiinteistönpito kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistönpitokirja-ohjekorttisarjaan kuuluvat seuraavat ohjeet:
• KH 90-00611 Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa. Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan sisältö, laadintaperiaatteet, sekä sen käytöllä ja hyödyntämisellä saavutettavia etuja.
• KH 90-00612 Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1). Ohjeessa esitetään uudisrakennuksen ja RakMK A4:n voimaantulon jälkeen rakennetun kiinteistön kiinteistönpitokirjan sisältö ja laadintaa.
• KH 90-00613 Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2). Ohjeessa on esitetty kiinteistöpitokirjan sisältö ja laadinta sellaiselle rakennukselle, jolle Suomen rakentamismääräyskokoelman osan Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen (RakMK A4) määräykset eivät ole velvoittavia.
• KH 90-00614 Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät. Tässä ohjeessa esitetään kiinteistöpitokirjan laadintaan liittyviä tehtäviä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

Ohjeet on julkaistu myös RT- ja LVI-kortistoissa ja ne korvaavat nykyiset huoltokirjaohjeet.

Ohjesarjan on laatinut Rakennustietosäätiö RTS sr:n asettama toimikunta TK 329 Kiinteistöjen huoltokirjat, johon on kuulunut: Pietikäinen Anita, toimikunnan puheenjohtaja, Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy; Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto ry; Johanna Jalas, Ramboll Oy; Jusu Kainulainen, Vahanen-yhtiöt; Jussi Niemi, Kuntaliitto; Virpi Sallinen, Talokeskus Oy; Martti Pennanen, Awillas Oy; Marko Salo, ISS Palvelut Oy; Katja Outinen, ympäristöministeriö; Ilkka Friman, toimikunnan sihteeri,
Rakennustieto Oy

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle:
Ilkka Friman, Rakennustieto Oy, ilkka.friman@rakennustieto.fi, puh. 0400-477 268
« takaisin