Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » RT-ohjekortit talonrakennushankkeelle

RT-ohjekortit talonrakennushankkeelle


Talonrakennushankkeen kulku -ohjekorttisarja on ilmestynyt. Uusi RT-ohjekorttisarja kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta ja kulkua rakennuttamisen, suunnittelun sekä rakentamisen kannalta.

Ohjekortit toimivat ohjeena rakennushankkeen läpiviennissä kiinteistöjen omistajille, kiinteistön kehittäjille, rakennuttajille, konsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Ohjeita voidaan soveltaa erilaisiin talonrakennushankkeisiin toteutusmuodosta riippumatta. Ohjeissa on otettu huomioon myös korjausrakennushankkeiden erityispiirteitä.

Talonrakennushankkeen kulku -sarja koostuu ohjekorteista, joissa kuvataan rakennushankkeen osapuolet, toteutusmuodot, vaiheet ja osittelu, kesto ja aikataulut sekä kustannusten muodostuminen ja ohjaus. Myöhemmin sarja täydentyy rakennushankkeen laadun- ja riskienhallintaa kuvaavalla kortilla.

Talonrakennushankkeen kulku -ohjekorttisarjaan kuuluvat seuraavat ohjeet:

RT 10-11221 Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä. Julkaistu myös KH- ja LVI- ohjeina.
Ohjekortti toimii johdantona Talonrakennushankkeen kulku -ohjesarjaan. Ohjeessa esitellään sarjan osat ja niiden laadinnassa käytetty lähdekirjallisuus. Ohjeen lopussa on koko ohjesarjan laajempi kirjallisuusluettelo. Suppeampi kirjallisuusluettelo esitetään jokaisessa sarjan osassa erikseen.

RT 10-11222 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet. Julkaistu myös KH- ja LVI-ohjeina.
Ohjekortissa käydään läpi rakennushankkeeseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä. Hankkeen eri osapuolet on jaettu otsikoiden rakennuttaminen, suunnittelu, toteutus ja viranomaiset alle.

RT 10-11223 Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot. Julkaistu myös KH- ja LVI- ja Infra-ohjeina.
Ohjekortissa annetaan ohjeita rakennushankkeen toteutusmuodon valintaan. Toteutusmuodot on jaettu eri suunnittelu- ja urakkamuotoihin, joista tyypillisimmät esitellään ohjeessa. Läpikäytäviä urakkamuotoja ovat suunnittele ja rakenna-, pääurakka-, projektinjohto-, yhteisvastuu- sekä elinkaarivastuumuodot. Lopussa annetaan esimerkki eri urakkamuotojen sovelluksista.

RT 10-11224 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu. Julkaistu myös KH- ja LVI-ohjeina. Ohjekortissa läpikäytävät rakennushankkeen vaiheet ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika. Ohjeessa esitellään myös osittelu, joka on keskeinen projektinhallinnan työkalu.

RT 10-11225 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut. Julkaistu myös KH- ja LVI-ohjeina. Ohjekortti käsittelee aikataulun merkitystä hankkeelle, hankkeen kokonaiskestoa, ajoitusta, eri vaiheiden kestoja sekä rakentamisen eri aikatauluja.

RT 10-11226 Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. Julkaistu myös KH- ja LVI- ohjeina. Ohjekortissa käsitellään yleisesti kustannusten muodostumista rakennushankkeessa. Kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja tyypillisimpiä kustannuslaskentamenettelyitä käydään läpi rakennushankkeen vaiheittain.

Ohjekortit sisältyvät mainittuihin Rakennustiedon tietopalveluihin ja ne on ostettavissa yksittäin rakennustietokauppa.fi-verkkokaupastamme.

Ohjekorttisarjan on laatinut lähdeaineiston pohjalta Rakennustietosäätiö RTS:n asettama toimikunta TK 336 Talonrakennushankkeen kulku, johon on kuulunut Indepro Oy:n, Arkkitehdit Davidsson & Tarkela Oy:n, Helsingin kaupungin tilakeskuksen, Ruokakesko Oy:n, RAKLI ry:n, Mittaviiva Oy:n, Talonrakennusteollisuus ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen, NCC Rakennus Oy:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman edustajia.

Lisätiedot ja arviointikappaleet medialle: Heta Timonen, Rakennustieto Oy heta.timonen@rakennustieto.fi, puh. 045-7732 4650

Rakennustieto Oy

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa.
« takaisin