Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Korjausrakentamiseen yhtenäiset laatuvaatimukset

Korjausrakentamiseen yhtenäiset laatuvaatimukset


Uusi KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Esiselvitykset ja purkaminen antaa laatuvaatimukset korjaushankkeen alussa tehtäville kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä purkamiselle. KorjausRYL-sarja täydentyy jo ensi vuoden aikana mm. julkisivuja koskevalla osalla. Parhaillaan työn alla ovat myös mallit ja lomakkeet purkutyöselostukselle ja esiselvitysten tilaamiseen.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYL tarjoaa käytännön työvälineitä kiinteistö- ja rakentamisalalle hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä auttaa sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa. KorjausRYL-sarja tuo yleiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen. Laatuvaatimusten yhtenäistäminen parantaa ja helpottaa korjaushankkeiden tilaamista, suunnittelua ja rakentamista. KorjausRYL on tarkoitettu tilaajille, rakennuttajille, kuntotutkimusten- ja -arvioiden sekä muiden esiselvitysten tekijöille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille ja viranomaisille.

Onnistuneet korjaushankkeet perustuvat hyvin tehtyihin kuntotutkimuksiin ja esiselvityksiin. Selvitysten avulla muodostetaan käsitys tarvittavista korjaustoimenpiteistä ja niiden laajuudesta. KorjausRYLissä esiselvitysten laatuvaatimukset on jaettu neljään aihepiiriin: rakennus ja alue, rakennusosat, talotekniikka ja sisäilmasto. Laatuvaatimuksia on esitetty niin tutkimuskokonaisuuksille kuin yksittäisille menetelmille.

KorjausRYL määrittää myös purkamisen suunnittelun ja toteutuksen laatuvaatimukset. Purkamisen osalta käsitellään mm. purkutöiden suunnitelmien laadintaa, säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojauksia, rakennusosien ja rakenteiden purkamista, toimenpiteitä purkujätteille ja erillisenä työvaiheena tehtävää haitallisten aineiden purkamista.

KorjausRYLin laadintaan osallistuvat laaja-alaisesti kiinteistö- ja rakentamisalan eri osapuolet Rakennustietosäätiö RTS sr:n toimikuntakuntalaitoksen kautta.

KorjausRYL auttaa kuntoarvioiden ja -tutkimusten tilaamisessa, laatutason määrityksessä ja laadun todentamisessa. ’’KorjausRYLin avulla taloyhtiöt ja rakennuttamisesta vastaavat osaavat käynnistää korjaushankkeita oikealla tavalla”, korostaa Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

”Kunnissa eletään niukkuuden aikaa ja samalla suuri osa kuntien rakennuskannasta on korjausiässä. Palvelujen järjestäminen tehokkaammin edellyttää lisäksi toiminnallisia parannuksia tiloissa. Samalla omistajien päätavoitteena on rakennusten arvon säilyttäminen”, kuvaa kuntien haasteita Oulun Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala. ”Olemassa olevien kiinteistöjen hyödyntäminen ja pilalle korjaamisen välttäminen edellyttää korjaushankkeissa ammattitaitoa niin tilaajilta kuin toteuttajilta. KorjausRYLin esiselvitykset luovat yhtenäiset ja laatua varmistavat toimintatavat lähtötietojen kattavaan tuottamiseen. Kirja tarjoaa hyvät eväät vastuulliseen käytännön toimintaan”, Huhtala jatkaa.

”Kuntoarvioiden ja -tutkimusten tilaaminen on ollut tilaajan kannalta yksi haastavimmista korjaushankkeissa tilattavista palveluista”, kertoo projektipäällikkö Juho Kess Raklista. ’’Toimeksiantojen määrittely on ollut hankalaa, koska kuntotutkimusmarkkinoilla tarjottavien palveluiden laadullinen hajonta on valtavaa ja konsulttien asiantuntemuksessa ja osaamisessa on suuria eroja. Myös tutkimusten sisältöä ja laajuutta ymmärretään eri tavoin ja tuotettu raportointi on ollut kovin kirjavaa. Näistä johtuen luonnollisesti myös tarjousten hintahajonta on ollut suurta ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten saaminen on ollut lähes mahdotonta. Nyt julkaistava KorjausRYL on erinomainen työkalu tilaajalle ja helpottaa toimeksiantojen määrittelyä huomattavasti. Edistämme RAKLIssa nyt vahvasti KorjausRYLin käyttöönottoa ja toivomme että kuntoarvio- ja kuntotutkimusmarkkinoille saadaan näin muodostumaan yhteisiä hyviä käytäntöjä ja pelisääntöjä”, jatkaa Juho Kess.

Lisätietoja:

arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS sr, petri.neuvonen@rakennustieto.fi, puh. 040 700 7862

projektipäällikkö Heta Timonen, Rakennustieto Oy, heta.timonen@rakennustieto.fi, puh. 045 7732 4650

projektipäällikkö Olli-Pekka Kari, Rakennustieto Oy, olli-pekka.kari@rakennustieto.fi, puh. 040 451 7702

Arviointikappaleet: Merja Jukola, merja.jukola@rakennustieto.fi, puh: 040-905 3127

KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Esiselvitykset ja purkaminen
Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2016
ISBN 978-952-267-167-7
192 s., 275 € (sis. alv)
Saatavilla myös e-kirjana

Linkki verkkokauppaan
« takaisin