Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Tietomallit tehostavat ja nopeuttavat jatkossa rakennusvalvonnan työtä

Tietomallit tehostavat ja nopeuttavat jatkossa rakennusvalvonnan työtä


Uusi, Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -sarjaan kuuluva osa 14 käsittelee tietomallintamisen hyödyntämistä rakennusvalvonnassa.

Tietomallinnus on vakiinnuttanut asemansa rakennussuunnittelun työvälineenä. Samalla kun malleja syntyy yhä useammissa hankkeissa, hyödynnetään malleja laajemmin hankkeiden eri osa-alueilla. Jatkossa myös rakennusvalvonta voi hyödyntää tietomalleja useilla eri tavoilla. Kolmiulotteiset tietomallit ovat havainnollinen ja tehokas tapa tarkastella lupakohteen esteettisiä ominaisuuksia ja soveltumista ympäristöönsä. Tämä lieneekin monille rakennusvalvonnoille ensimmäinen askel tietomallien hyödyntämisessä.

Malleista voidaan lisäksi lukea paljon sellaista tietoa, jota tänä päivänä täytetään käsin erilaisiin lomakkeisiin. Osittain tämä tieto voi olla ns. metatietoa, joka vastaa perinteisen piirustuksen nimiössä olevaa tietoa. Luettava tieto voi olla peräisin myös mallin eri komponenteista (tilojen pinta-alat, rakennetyypit jne.). Tietomallia voidaan hyödyntää myös tarkastuksiin, kuten esteettömyysvaatimusten täyttymiseen, palo- ja poistumisreittien tutkimiseen jne.

Rakennusvalvontaprosessissa tietomallilla tarkoitetaan aina avointa, kansainvälisessä IFC–muodossa tallennettua tietomallia. IFC-muodosta on tullut käytännön standardi tietomallipohjaisen tiedon tallennukseen kaikissa suomalaisissa tietomallihankkeissa.

Tavoite tietomallien laajemmalle hyödyntämiselle rakennusvalvonnassa

Rakennusvalvonnan näkökulmasta tietomallit ovat osa moniulotteista tietojenhallintaa. Mallit toimitetaan rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta tai sen puuttuessa ko. rakennusvalvonnan määrittelemällä tavalla. Pitkän aikavälin tavoitteena on mallin käyttäminen kokonaisvaltaisesti rakennuksen koko elinkaaren aikana suunnittelun lähtötietojen tulkintaan, rakennuksen suunnitelmien tarkastamiseen ja tallentamiseen, rakennustyön valvontaan sekä toteutuman tallentamiseen ja elinkaaren seurantaan purkuvaiheeseen ja sen jälkeiseen mahdolliseen maaperän kunnostamiseen asti.

Yleiset tietomallivaatimukset osa 14 kehityshankkeen taustaa

YTV2012 osan 14 käsikirjoittajana toimivat arkkitehti SAFA Tomi Henttinen ja Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen ympäristöministeriöstä. Hankkeen rahoituksesta vastasi Ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö RTS:n Talo-päätoimikunta ja buildingSMART Finland. Ohje herätti laajaa kiinnostusta jo julkisella lausuntokierroksellaan ja sen käyttöönottoa toivotaan alalla yleisesti.

YTV2012 osa 14 on julkaistu buildingSMART Finlandin nettisivuilla osoitteessa www.buildingsmart.fi ja RT-ohjeena RT 10-11079 sekä LVI-ohjeena LVI 03-10501.

Lisätietoja:
Christer Finne, Rakennustietosäätiö RTS, tutkimus- ja kehitysjohtaja
p. 040 5444 998, email: christer.finne@rakennustieto.fi

Tomi Henttinen, buildingSMART Finlandin puheenjohtaja / Gravicon Oy, kehitysjohtaja
p. 0400 760 660, email: tomi.henttinen@gravicon.fi

« takaisin

Lehdistötiedote
14.3.2014