Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Kaupunkirakennustaiteellinen näkökulma viihtyisän asuinympäristön luomiseen

Kaupunkirakennustaiteellinen näkökulma viihtyisän asuinympäristön luomiseen


Uudessa Kaupunkisuunnittelu ja asuminen -kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi asuinalueen suunnittelun sisältö ja sen perusteet. Siinä kuvataan prosesseja, joiden tuloksena asuinympäristöt syntyvät ja kaupungit kehittyvät sekä tarkastellaan suunnittelun yhteiskunnallista taustaa, lainsäädäntöä ja toimijoita. Kirjassa kuvataan myös asuinympäristön tärkeimmät toiminnalliset ja fyysiset osatekijät.

Kaupunkiemme kehittämisen lähtökohdat muuttuvat. Ilmastonmuutos vaikuttaa perustavanlaatuisesti sekä suunnitteluun että rakentamiseen. Rakentamisen painopiste on pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien eheyttämisessä ja tiivistämisessä. Kaupunkisuunnittelun luonne muuttuu, samoin kaavoittajan toimenkuva.

Kaupunkien alueet syntyvät monien ekologisten, sosiaalisten, teknisten, taloudellisten ja toiminnallisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Niiden ympäristö syntyy fyysisen suunnittelun keinoin. Kirjan näkökulma on kaupunkirakennustaiteellinen; vain sen kautta on luotavissa ihmisen arvoinen kaunis ja viihtyisä ympäristö. Kirja keskittyy suurten ja keskisuurten kaupunkien asuinympäristöjen suunnitteluun ja ajankohtaisiin haasteisiin. Tarkastelun lähtökohtana ovat suunnittelun nykyiset käytännöt ja lähitulevaisuuden näkymät.

Tekijät ovat kokeneita kaavoituksen ja asuntosuunnittelun parissa työskenteleviä arkkitehteja, jotka ovat myös toimineet yhdyskuntasuunnittelun opettajina. Kirja on suunnattu ensisijaisesti yliopistoissa arkkitehtuuria, yhdyskuntasuunnittelua, maisema-arkkitehtuuria ja aluemaantietoa opiskeleville. Kaupunkisuunnittelun perusteoksena se soveltuu myös kuntien virka- ja luottamushenkilöille sekä kaikille, jotka seuraavat asuinympäristönsä kehitystä ja pyrkivät vaikuttamaan siihen.

Kaupunkisuunnittelu ja asuminen
Jalkanen, Riitta; Kajaste, Tapani; Kauppinen, Timo; Pakkala, Pekka; Rosengren, Camilla
Rakennustieto Oy, 2017
ISBN 978-952-267-160-8
283 s.
45 € (sis. alv)

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle:
Satu Laine, Rakennustieto Oy, satu.laine@rakennustieto.fi,
puh. 040 581 0138.

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme


« takaisin
Lehdistötiedote 19.5.2017