Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Tuotetiedon digitalisaatio mahdollistaa 100 miljoonan säästöt

Tuotetiedon digitalisaatio mahdollistaa 100 miljoonan säästöt


Rakennustieto tuo rakennusalalle rakennustuotenumeron. Rakennustiedon yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa kehittämä RT-tuotetietokanta mahdollistaa rakennushankkeiden valtavan tuotetietomäärän digitaalisen hallinnan ja koko ketjun toiminnan tehostamisen. Tuotetiedon hallinnan digitalisoimisen on laskettu vähentävän rakentamisen kustannuksia yli sadalla miljoonalla eurolla vuosittain.

”Määrältään valtavaksi kasvanut rakentamisen tuotetieto on nykyisin niin hajallaan erilaisissa yritysten keskenään yhteen sopimattomissa tietojärjestelmissä ja verkkosivuilla, että hankkeen osapuolten eri vaiheissa tarvitsemien tuotetietojen kokoaminen ja lähettäminen on hyvin työlästä. Yhteen paikkaan keskitetty ja standardisoidussa muodossa oleva tuotetieto mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja laadunhallinnan paranemisen koko ketjussa suunnittelusta rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon, kun tieto on aina ajan tasalla ja eri osapuolten kulloinkin tarvitsemat tiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla tietokannasta”, Rakennustieto Oy:n tuotetiedosta ja sopimusasiakirjoista vastaava liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen sanoo.

Koko alan kannalta merkittävä kehitysaskel on rakennustuotenumeron käyttöönotto, minkä avulla tuotetiedot voidaan kohdentaa esimerkiksi tietomalleissa yksilöidysti. Kun tuotteet julkaistaan RT-tuotetietokannassa, luodaan tuotteille ja artikkeleille rakennustuotenumerot.

”Tämä rakennustuotenumeron sisältämä digitaalinen tuotetieto täydentää rakennuksen BIM-tietomallia (Building Information Model) yksilöidyillä tuotetiedoilla. Ilman yksilöityä tuotetietoa tietomalli on käytännössä pelkkä 3D-piirustusmalli rakennuksesta. Digitaalinen tuotetieto on käytännössä BIM:ssä osa I:tä eli informaatiota”, Kimmo Lehtonen sanoo.

Rakennustiedon, rakennusteollisuuden, materiaalivalmistajien ja kaupan yhteisessä TEHO-hankkeessa Rakennustietosäätiön sateenvarjon alla luotu RT tuotetietokanta sekä tietokantaa hyödyntävä sähköinen palvelu, RT urakoitsijan tuotetieto, ovat merkittäviä askelia rakentamisen digitalisaatiossa. Digitaalinen RT tuotetietokanta luo myös edellytyksiä alan sähköisen kaupankäynnin kehittämiselle.

”Alan yhteiseen RT-tuotetietokantaan tallennettu tuotetieto lisää tuottavuutta, vähentää turhaa työtä ja parantaa tietojen luotettavuutta. RT urakoitsijan tuotetietoa käyttävät rakennusliikkeet ovat olleet hyvin tyytyväisiä siihen, miten helposti tuotetietokannasta saa tuotteiden teknisten tietojen lisäksi päätoteuttajalta lain mukaan vaaditut, ajan tasalla olevat tiedot tuotteiden kelpoisuudesta ja käyttöturvallisuudesta”, Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro sanoo.

Jo pelkästään rakennushankkeiden kelpoisuudenosoittamis- ja käyttöturvallisuusdokumenttien digitaalinen hallinta voi tuottaa urakoitsijoille Suomessa jopa 10 miljoonan euron kustannussäästöt. Hankkeen valmistuttua urakoitsija voi luovuttaa rakennuttajalle tarvittavat tuotetiedot ja -dokumentit helposti yhtenä tiedostona, Rakennuksen tuoteselosteenaTM.

Paroc-konsernin tietohallintojohtaja Hannu Pääkkösen mukaan yhteinen standardoitu tuotetietokanta vauhdittaa rakennusalalla siirtymistä kohti reaaliaikaista rakennusmateriaalien tiedon virtausta.

”Tulevaisuudessa koko rakennusprosessin toimintaa tehostaa huomattavasti se, että tiedot siirtyvät automaattisesti taustalla, kun esimerkiksi tuote siirtyy osapuolelta toiselle tai mitä tahansa transaktioita tapahtuu. Ilman tällaista keskitettyä standardoitua tietokantaa tiedon sujuva virtaus on huomattavasti hankalampaa”, Hannu Pääkkönen sanoo.

Lisätietoja:

Rakennustieto Oy, liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen,
puh 040 5021 705, kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi

« takaisin

Lehdistötiedote 7.6.2017

RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuuden 7.6.2017 esitykset: