Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Talotekniikan prosessiohjeet täydentävät liitteinä YTV2012-vaatimuksia

Talotekniikan prosessiohjeet täydentävät liitteinä YTV2012-vaatimuksia


buildingSMART Finland toteutti viime vuonna Talotekniikkakysely 2015:n. Kyselyssä kartoitettiin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajien ja rakennuttajien henkilökohtaisia mielipiteitä talotekniikan (TATE) tietomallinnuksen tilasta Suomessa. Kyselyn perusteella tietomallinnukselle olisi luotava yhteisiä toimintamalleja, jotka parantaisivat kiinteistöjen taloteknisen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kokonaisuutta.

”Suomi on tippunut tietomallintamisen kärkijoukoista viimeisen viiden vuoden aikana”, toteaa bSF talotekniikan toimialaryhmän puheenjohtaja Tero Järvinen. ”Emme ole pystyneet hyödyntämään jo 15 vuotta käytössä olleita mahdollisuuksia rakennushankkeiden prosessien uusimisessa. Toimimme edelleen samantyyppisillä toimintamalleilla kuten on toimittu viimeisen 30 vuoden aikana. Ei kannata ihmetellä, miksi rakennusalan tuottavuus on pohjamudissa verrattuna muihin toimialoihin. ”

”Mielestäni meidän pitäisi unohtaa termi tietomallintaminen, se tuntuu vain sotkevan yksinkertaisia asioita. Rakennushankkeessa mukana olevien tarkoitus on tehdä rakennusten käyttäjille heidän toimintaansa parhaiten soveltuvia sisäympäristöjä, huomioiden elinkaari- ja arkkitehtoniset näkökulmat. Parhaiten onnistumme tässä tehtävässä toimimalla yhteistyössä, unohtaen osaoptimoinnin ja käyttäen nykyaikaisia tekniikoita niille soveltuvilla prosesseilla. Näitä toimintoja kutsutaan normaalisti esim. suunnitteluksi, rakentamiseksi, valvonnaksi jne. Meillä ei voi olla tietomallipohjaista suunnittelua – on vain suunnittelua.”

Nyt julkaistavat ohjeistukset aloittavat toimintamallien luomisen vastauksena tähän tarpeeseen.

RT 10-11210, LVI 03-10569, Talotekninen suunnittelu. Määrälaskennan prosessiohje
Ohjeistuksessa kuvataan ne laskentamateriaalit, joiden avulla talotekniikan urakkalaskenta voidaan suorittaa laadukkaammin, yksinkertaisemmin ja nopeammin. Ohjeiden avulla pyritään siihen, että suunnittelijalla olisi tiedossa, mitä materiaalia tulee tuottaa, kun suunnittelutilauksessa on pyydetty toimittamaan määräluettelot urakkalaskentaan. Näin urakoitsijat voivat keskittyä tarkemmin tarjoussisällön laadintaan ja kilpailuttamiseen, eikä heidän tarvitse uhrata aikaa kappalemäärien ja pituuksien laskemiseen piirustuksista. Määräluettelot ja digitaalinen materiaali parantavat urakkalaskennan tarkkuutta sekä tasapuolistavat tarjoussisältöjä tilaajien näkökulmasta.
Ohje on ostettavissa rakennustietokauppa.fi:stä

RT 10-11211, LVI 03-10570, Talotekninen suunnittelu. Talotekniikan vaatimuksia mallinnukselle
Ohje on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osiin 1. Yleinen osio ja 4. Talotekninen suunnittelu. Ohje on tarkoitettu arkkitehti-, talotekniikka- ja rakennesuunnittelijoille avuksi keskenään yhteensopivien mallien tuottamiseen. Alkuperäisen ohjeen on laatinut SKOL ry:n Talotekniikkatoimialaryhmä ja sen ylläpidosta ja sisällöstä vastaa buildingSMART Finland. Nyt julkaistavia prosessikuvauksia noudattaen jokainen osapuoli voi olla mukana nykyaikaisessa rakennushankkeessa – pelkästään TATE-tekniikan määräluetteloiden käyttö toimitilarakentamisessa tuo arviolta 50M€ vuosisäästön tilaajille.
Ohje on ostettavissa rakennustietokauppa.fi:stä

Helsingissä 21.1.2016
Tero Järvinen
talotekniikkaryhmän puheenjohtaja
buildingSMART Finland
tero.jarvinen@granlund.fi

Lisätietoja ja aineisto medialle: Anna-Riitta Kallinen, BuildingSMART Finland
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi, puh. 040-770 9799.

Talotekniikkaryhmä keskittyy taloteknisen tietomallintamisen kehittämiseen ja yhdessä tunnistettujen tietomallinnuksen haasteiden ratkaisemiseen. Mukana ryhmän toiminnassa ovat suunnittelun, tilaajien, urakoitsijoiden ja ohjelmistotalojen edustajat.

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.
« takaisin