Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Uutiset » Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot -kirjan 2. uudistettu painos on ilmestynyt

Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot -kirjan 2. uudistettu painos on ilmestynyt


Toteutusmuodot luovat perustan rakennushankkeiden johtamiselle ja onnistuneelle toteutukselle. Miten valitaan oikea toteutusmuoto kullekin hankkeelle? Kuinka valittu toteutusmuoto vaikuttaa projektin läpivientiin ja johtamiseen? Miten toteutusmuotojen kehitys vastaa yhä monimutkaisempien hankkeiden tuomiin haasteisiin?

Perinteisten toteutusmuotojen rinnalle on noussut yhteistoimintaa ja elinkaarivastuita korostavia vaihtoehtoja, kuten allianssimalli. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia hankkeiden ohjaamiseen, mutta asettavat toisaalta osapuolille uusia osaamisvaatimuksia. Tämä kirja jäsentää uusia yhteistoiminnallisia toteutusmuotoja vaihtoehtoina perinteisille malleille. Se toimii tietolähteenä eri toteutusmuotoihin perehtymiseen, mutta myös uudistaa alaa ja kartoittaa rakennusprojektien johtamisen tulevaisuutta.

Kirja on uudistettu painos vuonna 2017 julkaistusta kirjasta. Sitä on täydennetty mm. uusilla kuvilla, ja toteutusmuotojen jäsentelyä sekä termistöä on yhdenmukaistettu RT-ohjekortteja vastaavaksi. Kirjan liitteenä on myös RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot -ohjekortti. Toteutusmuotojen vauhdilla muuttuva kehitystilanne on tuotu ajan tasalle; esimerkiksi toteutusmuotojen käsitettä laajentava projektisysteemin suunnittelu -luku on täysin uudistettu.

Kirja on suunnattu rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille, ja se soveltuu hyvin myös rakennusalan oppilaitosten oppimateriaaliksi. Kirjan kirjoittaja, TkT Juha Salminen, on työskennellyt kehitysjohtajana, tutkijana ja rakennusliikkeiden kehitys- sekä tuotantotehtävissä. Nyt hän toimii konsulttina omassa yrityksessään Salmicon Oy:ssä. Hän on aktiivinen toimija koko alan yhteisissä kehityshankkeissa ja osallistuu keskusteluihin esitelmöitsijänä, kouluttajana, kirjoittajana sekä kolumnistina.

Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot
Tekijä: Juha Salminen
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Painos: 2. uudistettu
241 s., 66 euroa (sis. alv)
ISBN 978-952-267-341-1

Lehdistökappaleet: Satu Laine, puh. 040 58 101 38. satu.laine@rakennustieto.fi
« takaisin