Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Uutiset » Uudet RT-ohjeet edistävät hygieniaa ja auttavat torjumaan infektioita

Uudet RT-ohjeet edistävät hygieniaa ja auttavat torjumaan infektioita


Arviolta yli kolme miljoonaa potilasta eurooppalaisissa sairaaloissa saa vuosittain hoitoon liittyvän infektion ja heistä lähes 40000 kuolee. Suomessa aikuisten somaattisessa erikoissairaanhoidossa kuolemantapauksia arvioidaan vuositasolla olevan noin 1500, eli moninkertaisesti liikennekuolemiin nähden. Infektiot leviävät helposti myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kokoontumisrakennuksissa aiheuttaen paljon sairauksia ja poissaoloja.

Hygienia sisätiloissa on uusi RT-ohjesarja, joka auttaa torjumaan infektioita sisätiloissa sekä niiden suunnittelussa ja siivouksessa.

”Hoitoon liittyvät infektiot aiheuttavat Suomessakin merkittäviä haittoja. Uusi RT-ohjesarja on sisällöltään monipuolisempi kuin sairaanhoitopiirimme oma ohjeistus hygienian huomioimisesta sisätiloissa sekä tilojen suunnittelussa ja siivouksessa. Ne pohjautuvat myös uusimpaan tutkimustietoon, ja siksi olemme ottaneet ne mielihyvin käyttöön täydentämään omaa ohjeistustamme”, hallinnollinen osastonhoitaja ja hygieniahoitaja Tiina Kurvinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksiköstä sanoo.

Tänä vuonna valmistuneessa Hygienia sisätiloissa -ohjesarjassa on kolme RT-ohjetta: Yleiset perusteet, Tilasuunnittelu sekä Siivous ja huolto. Niiden tarkoituksena on lisätä rakennusalan, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien tietoisuutta hygieenisen sisätilan merkityksestä ja tätä tukevista ratkaisuista tilojen suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheessa.

RT-ohjeet on laadittu Rakennustiedon toimikuntatyönä ja osana Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti Wanderin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön HygLi-hanketta (Hygieniasta liiketoimintaa), jota on rahoittanut Satakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahoituksella. Hankkeessa on tutkittu myös esimerkiksi antimikrobisten materiaalien käyttöä hygienian parantamisessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä julkaistiin suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta ensimmäisen kerran vuonna 2002. Silloin infektioita saatiin vähennettyä muun muassa käsihygienian parantamisella, mutta pitkällä tähtäimellä hoitoon liittyvät infektiot eivät ole Tiina Kurvisen mukaan kääntyneet merkittävään laskuun.

Infektioiden torjunta on jopa entistä vaativampaa, koska mikrobilääkkeiden käyttö lisää lääkkeille resistenttien mikrobien määrää ja terveydenhoidon kehitys on johtanut siihen että yhä vaikeampia sairauksia voidaan hoitaa.

”Potilaat ovat entistä iäkkäämpiä ja vaikeammin sairaita ja heillä on enemmän lääkkeitä, jotka heikentävät elimistön omaa vastustuskykyä. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että käsihygienia on keskeisin tekijä hoitoon liittyvien infektioiden estämisessä, mutta ongelman kasvua voidaan ehkäistä vain jos hygienia huomioidaan sisätiloissa laajasti myös tilojen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa sekä siivouksessa”, Kurvinen sanoo.

Uusista RT-ohjeista on Kurvisen mukaan selkeää hyötyä sairaaloiden ja muiden terveydenhoidon rakennusten lisäksi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjauskohteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä tilojen siivouksessa ja huollossa.

”Kaikissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, on tärkeää valita helposti puhdistettavia materiaaleja ja välttää kohtia joita on vaikea siivota. RT-ohjeissa painotetaan myös järjestelmien säännöllistä huoltoa. Tiedän omasta kokemuksesta, että meillä on paljon julkisia rakennuksia, joissa ilmanvaihtojärjestelmiä ei ole huollettu säännöllisesti eikä ilmanvaihtokanavia ole välttämättä puhdistettu lainkaan vuosikymmeniin”, Tiina Kurvinen sanoo.

”Sisätilojen hygienia on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat hyvin monenlaiset asiat. Uusiin hygieniaohjeisiin on koottu paljon tärkeää tietoa tästä kokonaisuudesta helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.”

Tutustu Hygienia sisätiloissa -ohjeisiin
RT 91-11249, Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet »
RT 91-11250, Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu »
KH 60-00632 Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto »

Lisätiedot:

« takaisin
14.11.2017


Tutustu Hygienia sisätiloissa -ohjeisiin

RT 91-11249, Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet

RT 91-11250, Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu

KH 60-00632 Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto