Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Uutiset » Rakennustietosäätiö RTS:n stipendit sisäilmaongelmien ehkäisyyn, tietomallintamiseen sekä kaupunkisuunnittelun esteettiseen laatuun liittyviin opinnäytetöihin

Rakennustietosäätiö RTS:n stipendit sisäilmaongelmien ehkäisyyn, tietomallintamiseen sekä kaupunkisuunnittelun esteettiseen laatuun liittyviin opinnäytetöihin


Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on jakanut kolme 7 000 euron suuruista stipendiä opinnäytetöiden tekoa varten.

Vuoden 2014 stipendit menivät seuraaville opiskelijoille:

Pentti Kuurola (Tampereen teknillinen yliopisto): Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama paine-ero rakennuksissa

Harri Humppi (Tampereen teknillinen yliopisto): Algoritmiavusteinen tietomallintaminen


Vesa Vihanninjoki (Helsingin yliopisto): Rakennetun ympäristön esteettinen laatu kaupunkisuunnittelukulttuurin murroksessa

LVI-Ins/Tekn. yo. Kuurola tutkii opinnäytetyössään sisäilmaongelmien syntymisen perustekijöitä. Homekouluja ja rakennusten sisäilmatekijöitä ja painesuhteita on tutkittu kohtuullisen paljon. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan perehdytty siihen, miksi ilmanvaihto aiheuttaa mahdollisesti ylisuuren paine-eron ulkoseinärakenteen yli. Kuurolan DI-työ tuleekin keskittymään juuri ilmanvaihtokoneen toimintaan yhtenä osana koko rakennusta ja rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa.

Arkkitehti yo. Humpin diplomityö tutkii miten tietomallintamista voidaan hyödyntää entistä paremmin osana algoritmiavusteista suunnittelua. Käytännön suunnittelukohteeksi Humppi on valinnut Guggenheim Helsingin arkkitehtuurikilpailuun itse ideoitujen rakennuskonseptien rakennuselementtejä ja -osia, joiden toteutus ei olisi mahdollista ilman algoritmiavusteista suunnittelua.

HuK/tekn. yo. Vihanninjoen estetiikan oppiaineen pro gradu –tutkielma käsittelee suomalaista yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua sekä siihen sisältyviä esteettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusolettamuksena on että kaupunkisuunnittelu on muuttumassa kokonaisvaltaisesta ja kunnan kaavoitusmonopoliin tukeutuvasta suunnittelusta kohti kansalaisten osallistumiseen tähtäävää suunnittelua. Rakennetun ympäristön esteettinen laatu on merkittävä osa sen yleistä laatua ja sillä on merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Miten kaupunkisuunnittelukulttuuria tulisi kehittää, jotta rakennetun ympäristön esteettinen laatu säilyisi mahdollisimman korkeana?

Rakennustietosäätiö RTS myöntää vuosittain stipendejä rakentamis- ja kiinteistöalan diplomitöiden tai AMK-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille.
« takaisin