Etusivu » Rakennustieto » Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 » M1-vaatimukset ja luokiteltujen tuotteiden käyttö

M1-vaatimukset ja luokiteltujen tuotteiden käyttö


M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä
Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja, että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt neljän viikon iässä M1-luokalle asetetut vaatimukset.

Luokituksessa asetetaan vaatimuksia ainoastaan materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Ainoa tuotteen koostumukseen kohdistuva vaatimus on vaatimus laastien, tasoitteiden ja siloitteiden kaseiinittomuudesta.

Luokituksen piirissä olevat tuotteet

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on ensisijaisesti suunniteltu tavanomaisissa asuin- ja työhuoneissa esiintyvien rakennusmateriaalien luokittelua varten.

Puu, lasi, metalli, luonnonkivi ja keraamiset tuotteet erikoisasemassa
Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuotteisiin rinnastaa pinnoittamattomina seuraavat materiaalit:
  • tiili
  • luonnonkivi
  • keraaminen laatta
  • lasi
  • metalli
  • sekä käsittelemättömästä puusta (poislukien kovapuulajit) valmistetut laudat ja hirret, joiden VOC-päästöt voivat kuitenkin olla tuoreena luokan M1 raja-arvoja suuremmat.
Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä.

Luokitusrajat
Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. Luokkiin M1 ja M2 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt täyttävät neljän viikon iässä seuraavat vaatimukset:
Tutkittavat ominaisuudet
M1 [mg/m2h]
M 2
[mg/m2h]
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC)
kokonaisemissio.

Yhdisteistä tunnistettava vähintään 70%.

< 0,2 < 0,4
Formaldehydin (HCOH) emissio < 0,05 < 0,125
Ammoniakin (NH3) emissio < 0,03 < 0,06
(EC) No 1272/2008 luokittelun mukaisten luokkaan 1A ja 1B kuuluvien karsinogeenisten aineiden emissio1* < 0,005 < 0,005
Haju (epämiellyttävien havaintojen määrä alle 15%)2* ei haise ei haise
1* ei koske formaldehydiä
2* Aistinvaraisen arvioinnin tulos on oltava vähintään +0,0

Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia.
Luokkaan M3 kuuluvat materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt ylittävät luokan M2 raja-arvot.

Pienten (2m2) ja hyvin pienten pintojen (0,4m2) emissioita voidaan tarkastella myös mallihuonepitoisuutta kohden. Tällöin M1-luokan raja-arvo (mg/m3) TVOC:lle on 0,02 ja formaldehydille ja ammoniakille 0,01, karsinogeeneille 0,001 eikä tuote saa haista. Pieniä pintoja ovat mm. ovet, ikkunat ja saumauslaastit ja hyvin pieniä pintoja mm. tiivistysaineet.


Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa noudatettava valmistajan ohjeita
Luokituksessa ei tarkastella tuotteiden asennuksen aikaisia emissioita. Työturvallisuuteen liittyvät seikat on tarkistettava valmistajan ohjeista sekä mahdollisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Luokiteltuja tuotteita käytettävä ja huollettava oikein

Tuotteiden varastoinnissa, asennuksessa ja käytössä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Luokiteltuja tuotteita tulee käyttää vain niille tarkoitetuissa käyttökohteissa ja käyttöolosuhteissa. Esimerkiksi kuivien tilojen tuotteita ei saa käyttää kosteissa tiloissa. Asennettaessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Pintoja tulee myös huoltaa oikealla tavalla ja oikeilla aineilla. Tuotteiden asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita saa suoraan tuotteiden valmistajilta tai maahantuojilta.

Rakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa tehtyjä virheitä ei voida korjata hyvillä rakennusmateriaaleilla.