Etusivu » Rakennustieto » Stipendit, palkinnot » 2017 stipendihaku

Rakennustietosäätiö RTS:n stipendit 2017


Rakennustietosäätiö RTS julistaa haettavaksi kolme stipendiä, á 7000 €, yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Arvostamme monialaista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa.

Töiden pitää sisällöllisesti liittyä läheisesti rakennus- ja kiinteistöalan tietopalveluun ja kehittää jotain siihen liittyvää. Rakennustietosäätiö antaa opinnäytetyön tekijälle lisäksi vuoden ajaksi käyttöön tietokoneen sekä nimeää hänelle organisaatiosta kontaktihenkilön ja tarjoaa mahdollisuuden tutorointitapaamisiin.

Aihepiiristä pidetään esittely Rakennustietosäätiössä torstaina 19.10. klo 14.30–15.30. Ilmoittautumiset 16.10.2017 mennessä: merja.laitinen@rakennustieto.fi.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella Rakennustietosäätiö RTS:n hallitukselle osoitetulla hakemuksella, johon tulee liittää työsuunnitelma ja josta ilmenee vähintään
  • tehtäväalue
  • tarkoitus ja tavoitteet
  • tehtävän ja tavoitteiden sisältämät tutkimuskysymykset ja olettamukset
  • työssä käytettävät menetelmät
  • aikataulu, (korkeintaan 1 vuosi)
  • työn tulevan ohjaajan suositus.
Hakemus tulee toimittaa Rakennustietosäätiöön sähköpostilla (petri.neuvonen@rakennustieto.fi) tai alla olevaan postiosoitteeseen viimeistään 9.11.2017.

Stipendi maksetaan etukäteen. Stipendin hyväksymispäätös raukeaa, mikäli koulu ei hyväksy esitettyä aihetta. Jos työtä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, opiskelijan tulee hakea stipendi uudelleen. Mikäli hanke raukeaa kokonaan, saaja palauttaa stipendin Rakennustietosäätiölle.

Lisätietoja:
viestintä- ja kehittämispäällikkö Petri Neuvonen
e-mail: petri.neuvonen@rakennustieto.fi
puh. 0207 476 305

Rakennustietosäätiö RTS sr
Käyntiosoite: Malminkatu 16 A, Helsinki (Rakennustieto)
Postiosoite: PL 1004, 00101 Helsinki
www.rakennustieto.fi