Etusivu » Rakennustieto » Stipendit, palkinnot » Vuoden 2020 stipendit

Rakennustietosäätiö RTS:n stipendit 2020


Rakennustietosäätiö RTS julistaa haettavaksi kolme stipendiä, á 8000 €, yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Arvostamme monialaista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa.

Vuoden 2020 stipendivalinnoissa suositaan erityisesti töitä, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:
  • Asuntorakentamisen laatua koskevan kriteeristön luominen
  • Toimistojen tilaratkaisut, muuntojoustavuus ja uudet käyttötarkoitukset
  • Modulaarinen rakentaminen
  • Rakennusten kyberturvallisuus ja kiinteistöjohtaminen

Rakennustietosäätiö tarjoaa stipendiaatille tarvittaessa työpisteen sekä nimeää hänelle kontaktihenkilön, joka seuraa työn edistymistä tutorointitapaamisissa.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella Rakennustietosäätiö RTS:lle osoitetulla hakemuksella, johon tulee liittää työsuunnitelma ja josta ilmenee vähintään:
  • aihe
  • tarkoitus ja tavoitteet
  • tutkimuskysymykset
  • työssä käytettävät menetelmät aikataulu (korkeintaan 1 vuosi)
  • työn tulevan ohjaajan suositus.
Hakemus tulee toimittaa Rakennustietosäätiöön sähköpostilla (petri.neuvonen@rakennustieto.fi) tai alla olevaan postiosoitteeseen viimeistään 23.11.2020.

Stipendi maksetaan osissa työn etenemisen mukaan. Stipendin hyväksymispäätös raukeaa, mikäli koulu ei hyväksy esitettyä aihetta. Työ tulee saattaa valmiiksi vuoden 2021 aikana. Jos työtä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, opiskelijan tulee hakea stipendi uudelleen. Mikäli hanke raukeaa kokonaan, saaja on velvollinen palauttamaan stipendin takaisin Rakennustietosäätiölle.

Lisätietoja:
viestintä- ja kehittämispäällikkö Petri Neuvonen
sähköposti: petri.neuvonen@rakennustieto.fi
puh. 040 700 7862

Rakennustietosäätiö RTS sr
Käyntiosoite: Malminkatu 16 A, Helsinki (Rakennustieto)
Postiosoite: PL 1004, 00101 Helsinki