Etusivu » Rakennustieto » Stipendit, palkinnot » Aikaisempien stipendien saajat

Aikaisempien stipendien saajat


Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2019 stipendit


 • Sami Kuoppamaa (Oulun yliopisto / Rakenteet ja rakentamisteknologia): Lennokkipohjaista dataa hyödyntävä 3D-stabiliteettilaskenta
 • Jenni Merinen (Aalto-yliopisto / Visual Cultures, Contemporary Art and Curating): Taide tilan esteettömyyttä tukevana tekijänä
 • Ville Paananen (Oulun yliopisto / Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka): Menetelmän kehittäminen monitilaympäristön käyttäjälähtöisen kokemustiedon keräämiseen ja visualisointiin

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2018 stipendit  

 • Henri Rosenström (Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto): Lean construction as innovation platform
 • Heini Hiukka (Oulun yliopisto): Korkean rakentamisen laatutekijät
 • Heidi Silvennoinen (Aalto-yliopisto): Elävän julkisen tilan ominaisuudet: kvantitatiivinen tutkimus

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2017 stipendit
 • Herman Mitish (TTY/arkkitehtuuri): Digital game as a medium for participatory urban planning and spatial design
 • Ella Lahtinen (TTY/rakennustekniikka): Painesuhteiden hallinta ilmatiiveydeltään parannetuissa rakennuksissa
 • Sonja Turunen & Heikki Huttunen (XAMK/sosiaaliala & muotoilu): Tilasta tukea. Miten tilalla edistetään kuntoutumista?

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2016 stipendit
 • Olli Koskinen (Aalto-yliopisto/yhdyskunta- ja ympäristötekniikka): Townhouse-talojen kustannustehokkaat tuotantomenetelmät
 • Juho Oikarinen (Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta): Hyvä rakennustapa määrittelylähteineen - erityisesti rakennusalan sisäisten laatuvaatimusten soveltamisesta hyvän rakennustavan kuvaajana
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2015 stipendit

 • Hille Häkkinen (HY, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ympäristönsuojelutiede): kestävän kehityksen suunnittelutyökalun kehittäminen.
 • Senni Sorri (TTY, Rakennustekniikka): puurakenteisen tilaelementtikerrostalon suunnitteluohjeistuksen kehittäminen.
 • Reetta Lassila (TTY, Arkkitehtuurin laitos): tietomallintaminen ja lean-työskentely rakennushankkeen suunnitteluohjauksen työkaluna.
Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2014 stipendit
 • Pentti Kuurola (Tampereen teknillinen yliopisto): Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama paine-ero rakennuksissa
 • Harri Humppi (Tampereen teknillinen yliopisto): Algoritmiavusteinen tietomallintaminen
 • Vesa Vihanninjoki (Helsingin yliopisto): Rakennetun ympäristön esteettinen laatu kaupunkisuunnittelukulttuurin murroksessa
Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2013 stipendit
 • Pekka Hänninen (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos): diplomityö aiheesta Konseptitalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä
 • Niko Rimpiläinen (Oulun yliopiston Konetekniikan osaston Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorio): diplomityö aiheesta Siltojen mallinnuksen ja nimikkeistön kehittäminen
Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2012 stipendit
Rakennustietosäätiö RTS jakoi 27.9.2012 kaksi opinnäytetöiden laatimiseen tarkoitettua stipendiä, jotka olivat kumpikin suuruudeltaan 8 000 euroa.

Arkkitehtiylioppilas Markus Wikarin aiheena on Design – Analysis menetelmän kehittäminen. Työn tavoitteena on muun muassa lujuuslaskennan ja muotoilun parempi integrointi suunnitteluprosessissa.

Tekniikan kandidaatti Jani Mäkelän aiheena on esteettömän rakennussuunnittelun käytettävyyden kehittäminen. Tavoitteena on tuoda esteettömän suunnittelun tieto lähemmäs arkkitehtien, rakennussuunnittelijoiden ja kaavoittajien työtä.

Rakennustietosäätiö RTS:n stipendi vuonna 2011
Rakennustietosäätiö myönsi 4000 euron stipendin Lauri Häkkiselle diplomityöhön "Tuotetietomallinnuksen hyödyntäminen erikoispohjarakentamisessa", TTY, Maa- ja pohjarakenteiden laitos


Rakennustietosäätiö RTS uudisti stipendien jakamissääntöjä vuonna 2010
Stipendit suunnataan Rakennustiedon toimintaa lähellä olevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden työstipendeiksi. Säätiö tuki toimintavuoden aikana Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen yliopistokeskukseen perustettua Alvar Aalto -tutkimusprofessuuria ja osallistui ohjausryhmän toimintaan.


Vuonna 2009 stipendejä ei jaettu

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2008 stipendit
Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 13.150 eurolla seuraavasti:

 • arkkitehti, FM Anu Ahoniemelle kirjan Jokanainen rakentaa ja remontoi käsikirjoittamiseen.
 • työryhmälle tuottaja Martta Louekari, arkkitehdit Vesa Oiva, Juha Salmenperä, Ilkka Salminen, Mikko Summanen, Meri Louekari sekä professori Mika Hannula näyttelyyn Young Finnish Architects Forum (Madrid 2009 marraskuu) osallistumiseen, sinne tehtävää katalogia ja web-sivustoa varten.
 • Tekniikan Historian Seura THS ry:lle rakennusteknologian ja arkkitehtuurin historiaan keskittyvän Tekniikan Waiheita -aikakauslehden teemanumeroon.
 • työryhmälle arkkitehti Pia Ilonen, valokuvataiteilija Stefan Bremer arkkitehtuurijulkaisun valmisteluun ns. avoimeen rakentamiseen perustuvasta prosessista (As. Oy Tila, Arabianranta), keskiössä on ihminen tilassa.
 • arkkitehti Olli Lehtovuorelle erilaisia asumismuotoja -pamfletin tekemiseen.
 • tutkija Sami Kärnälle julkaisuun ja artikkeliin rakentamis- ja kiinteistöalan yhteisen käyttäjäpalautejärjestelmän (ProPal II) kehittämisestä ja sen ominaisuuksista.
 • päätoimittaja Ilkka Lehdonmäelle Jyväskylän yliopistossa suoritettavista opinnoista johtuviin matkakuluihin ja majoituskuluihin toimittajastipendi.
 • freelance-toimittaja Tero Elsilälle alan kursseille osallistumiseen liittyvien matka- sekä seminaarikulujen kattamiseen toimittajastipendi.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2007 stipendit
Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 21.000 eurolla seuraavasti:

 • arkkitehti Ulla Vahtera; toimittajastipendi journalistiikan ja popularisoivan tietokirjoittamisen kirjoittajakurssille osallistumiseen keväällä 2008.
 • arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfelt; ?Rakentajat? -lyhytelokuvaan, jossa perehdytään puun perinteisiin työstämistapoihin.
 • arkkitehdit SIMO KAARSALO, JENNI PARTANEN Ja TIINA LEPPÄNEN; näyttelyn, näyttelyluettelon ja artikkelin tekemiseen tutkimuskohteesta: Joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin tonttipulan ratkaisemiseksi kasvukeskuksissa: Case Tampere ? tähtäimenä kumppanuuskaavoitus, asuntotuotannon monipuolistaminen ja asuntotyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason kohottamiseksi.
 • diplomi-insinööri Matti Kruus; artikkeliin koskien rakennushankkeen johtamisen tehtäväluetteloa sekä kahteen väitöskirjan pohjalta tehtyyn artikkeliin kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa käytettäväksi.
 • työryhmä: tekn. tri Ari Hynynen (TTY), fil. tri Petri Juuti (TY), tekn. tri Tapio Katko (TTY); korkeatasoisen ja näyttävän kirjan tekemiseen suihkulähteistä eri puolilla maailmaa.
 • työryhmä: fil. maist. Pasi Kovalainen, arkkit. Raimo Ahonen, arkkit. Briitta Passoja, arkkit. Mauri Toivio ja fil. kand. Juhani Turpeinen; 160-sivuiseen julkaisuun, jossa esitellään Oulun läänissä Viisikanta-palkitut kohteet, 37 kpl. Palkinto myönnetään rakennussuojelun saralla esimerkillisille kohteille ja ansioituneille henkilöille.
 • Viipurin Kirjaston Suomen Restaurointiyhdistys Ry; englannin- ja venäjänkieliseen julkaisuun, jossa kuvataan toteutuneet hankkeet teknisinä selostuksina sanallisesti sekä kuvin ja piirustuksin esitettynä.
 • arkkitehti Rauno Ali-Kovero; selvityksen laatimiseen aluesuunnittelun keinoista rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämisessä sekä selvityksen avulla laadittavien artikkeleiden kirjoittamiseen.
 • Yhdyskuntasuunnittelun Seura Ry; seuran 50-vuotisen toiminnan historiikin julkaisemiseen marraskuussa 2009.