Etusivu » Rekisteriseloste

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden rekisteriselosteesta

Rekisterinpitäjä

Rakennustieto Oy
Runeberginkatu 5
00100 HELSINKI

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Marjut Jensén

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden asiakkaan asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä verkkopalveluiden käytön seuranta ja väärinkäytösten valvonta sekä verkkopalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista ja tietoryhmistä
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja ja tietoryhmiä:
Henkilötiedot
  • henkilön etu- ja sukunimi
  • henkilön yhteystiedot (kuten osoite, sähköposti, puhelinnumero ja muut yhteystiedot)
  • henkilön arvo tai ammatti
  • käyttäjän käyttäjätunnus
Palvelun käyttöä koskevat tiedot
  • palvelun käyttöaika ja -tiheys
  • istunnon pituus
  • haetut palvelun sivut
  • käytetyt ja tilatut yksittäispalvelut ja tuotteet
Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä palvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään tietojärjestelmässä, johon on pääsy ainoastaan Rakennustieto Oy:n työntekijöillä, joilla on tarve käyttää tietojärjestelmää työtehtäviensä täyttämiseksi. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterissä olevien omien tietojen tarkistaminen
Rekisterissä olevalla on aina oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoa Rakennustieto Oy on rekisteröinyt. Tietojen tarkistusta koskevat pyynnöt pyydämme lähettämään osoitteeseen:

Rakennustieto Oy
Marjut Jensén
PL 1004
00101 HELSINKI