Etusivu » Tietotuotteet » EPD-ympäristöselosteet

RTS EPD -ympäristöselosteet


RTS EPD -ympäristöseloste auttaa rakennusurakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat muodostuneet tärkeäksi kriteeriksi rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä.

EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistamansa tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.:
• ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi nk. hiilijalanjäljen
• otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
• maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
• rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
• uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

LUE lisää RTS EPD -ympäristöselosteista
RTS EPD -ympäristöselosteet