Etusivu » Tietotuotteet » Infra-kortisto

.
Infra-kortisto – yhdenmukaista infraa

Infra-kortisto helpottaa infra-ammattilaisten työtä infrarakentamisen kaikilla osa-alueilla suunnittelusta rakentamiseen ja louhinnasta kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Palvelusta löytyvät kootusti
  • suunnittelun ja rakentamisen ohjeita
  • infra-alan säännökset
  • InfraRYL- infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
  • työturvallisuusasiat
  • nimikkeistöjärjestelmä
  • tuote- ja palvelutietoa
Tutustu Infra-kortistoon RT tietoväylässä »
Lue lisää
Infra-kortiston sisällöstä » sekä hyödyistä ja käytöstä »
InfraRYL-esittely »

Tilaa Infra-kortiston maksuton koekäyttö »

Ajankohtaista

InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet on julkaistu toukokuussa 2017

Osa sisältää Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä päällys- ja pintarakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Sisältää tie-, katu-, rata-, päällys- ja kasvillisuusrakenteiden tekniset vaatimukset, joita koskevat luvut on kauttaaltaan päivitetty. Korvaa Osan 1 Väylät ja alueet päällys- ja pintarakenteiden osat.


Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö on julkaistu helmikuussa 2017


Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö täydentää Infra-nimikkeistöjärjestelmän kattamaan myös infran rakenteiden sekä järjestelmän käyttöiän aikaiset korjaus-, hoito- ja käyttötehtävät.


Uusia ohjeita

Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje

Haitta-ainetutkimuksen tilaaminen, haitta-ainetutkimusten käyttötarkoitus, tarpeen arvioinnista, haitta-ainetutkijan pätevyydestä.
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet

Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien rakennusosien, ...
Lue lisää »

Pysäköintialueet

Tässä ohjeessa esitetään pysäköintialueiden suunnittelu- ja mitoitusnäkökohtia.
Lue lisää »

Pysäköintilaitokset

Tässä ohjeessa esitetään suunnitteluohjeita pysäköintilaitosten sijoituksesta, mitoituksesta, rakenteista, opasteista ja laitteist
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT.
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT.
Lue lisää »

Rakennustarvikkeiden ainetiheyksiä sekä tavarakuormia

Kuormitustietoja käytetään rakenteiden suunnittelussa.
Lue lisää »

Autosuojat

Tässä ohjeessa esitetään ohjeita autotallien ja autosuojien mitoituksesta ja suunnittelusta.
Lue lisää »

Ajoneuvojen mittoja

Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia ...
Lue lisää »

Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät

Ohjeita hitaasti, alle 20 km/h nopeudella liikennöitävien ajoväylien mitoituksesta.
Lue lisää »

Teollisesti pintakäsitellyt ulkoverhouslaudat

Kotimaisesta havupuusahatavarasta valmistetuille, teollisesti pintakäsitellyille ulkoverhouslaudoille asetettavia vaatimuksia.
Lue lisää »

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet

Ohje käsittelee erilaisten viherkattojen, kattopuutarhojen ja kansipuutarhojen merkitystä ja periaatteita.
Lue lisää »

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta

Ohjeet erilaisten viherkattojen sekä kattopuutarhojen ja kansipuutarhojen kasvien valintaan.
Lue lisää »

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet

Ohjeet erilaisten viherkattojen, kattopuutahojen ja kansipuutarhojen kattojen suunnitteluun.

Lue lisää »

Polkupyörien pysäköinti ja säilytys

Ohjeet polkupyörien pysäköinti- ja säilytystilojen suunnitteluun.
Lue lisää »

Rakentamismääräysten muistilista pihasuunnittelijalle, tammikuu 2016

Piha- ja maisemasuunnittelijan muistilista.
Lue lisää »

Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. (Sisältää lomakkeen RT 80351)

Ohjeessa esitetään InfraRYL -julkaisusarjaan perustuva viherrakennushankkeen työselostuksen malli.
Lue lisää »

Hulevesien hallinta

Ohjeessa käsitellään hulevesien huomioimista kaavoituksessa, suunnittelussa sekä hulevesijärjestelmiä.
Lue lisää »

Liuskekivet, ulkoalueen päällysteet

Ohje ulkotilojen liuskekiveysten suunnitteluun.
Lue lisää »

Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta

Luettelo liikuntapaikkarakentamista käsittelevistä Infra-, RT-, KH-, SIT- ja LVI-ohjeista sekä oppaista ja muista ohjeista.
Lue lisää »

INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö

Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä tarvitaan kuvaamaan suunnittelun lopputulosta ja laadullisia vaatimuksia.
Lue lisää »
Katso Infra Net -palvelun esittelyvideo »


Infra-kortiston esite »

InfraRYL -esite »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »
Tuotemyynti

Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

koekäyttö »
uutiskirje »
Yhteistyössä:

infra_ry_logo_w160