Etusivu » Tietotuotteet » Infra-kortisto

.
Infra-kortisto – yhdenmukaista infraa

Infra-kortisto helpottaa infra-ammattilaisten työtä infrarakentamisen kaikilla osa-alueilla suunnittelusta rakentamiseen ja louhinnasta kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Palvelusta löytyvät kootusti
  • suunnittelun ja rakentamisen ohjeita
  • infra-alan säännökset
  • InfraRYL- infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
  • työturvallisuusasiat
  • nimikkeistöjärjestelmä
  • tuote- ja palvelutietoa
Tutustu Infra-kortistoon RT tietoväylässä »
Lue lisää
Infra-kortiston sisällöstä » sekä hyödyistä ja käytöstä »

Tilaa Infra-kortiston maksuton koekäyttö »

Ajankohtaista

InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet on julkaistu kesäkuussa 2018

Osassa esitetään Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä maa-, pohja- ja kalliorakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Julkaisuun on tullut uusi kaatopaikkarakenteita käsittelevä kahdentoista luvun kokonaisuus. Myös pohjavedensuojauksia käsittelevä kokonaisuus on uudistunut merkittävästi. Rakenteiden alituksiin on lisätty uusi luku maa- ja kalliorakenteiden alituksista. Kaikki teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty. Lue lisää/tilaa verkkokaupasta »

InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet on julkaistu toukokuussa 2017

Osa sisältää Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä päällys- ja pintarakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Sisältää tie-, katu-, rata-, päällys- ja kasvillisuusrakenteiden tekniset vaatimukset, joita koskevat luvut on kauttaaltaan päivitetty. Korvaa Osan 1 Väylät ja alueet päällys- ja pintarakenteiden osat. Lue lisää/tilaa verkkokaupasta »

Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö on julkaistu helmikuussa 2017

Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö täydentää Infra-nimikkeistöjärjestelmän kattamaan myös infran rakenteiden sekä järjestelmän käyttöiän aikaiset korjaus-, hoito- ja käyttötehtävät.


Uusia ohjeita

Tuhkien käyttö maarakentamisessa. Metsä- ja energiateollisuuden tuhkamateriaalit

Ohjekortti metsä- ja energiateollisuuden energiantuotannon tuhkamateriaaleista.
Lue lisää »

Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pihasuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.
Lue lisää »

Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT18

Tehtäväluettelo esittää kalliorakennuskohteen kalliorakenne- ja kalliorakennussuunnittelun sisällön ja laajuuden määrittelyn. ...
Lue lisää »

Valonlähteet

Ohjeessa esitellään yleisimpien valonlähteiden ominaisuuksia ja niille parhaiten soveltuvia käyttökohteita.
Lue lisää »

Hanketietokortti HT18

Hanketietokortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja laatutaso suunnittelun työmäärän arviointia varten.
Lue lisää »

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18

Tehtäväluetteloa käytetään johtamis- ja rakennuttamispalveluita tilattaessa ja niistä sovittaessa.
Lue lisää »

Kyllästetty puutavara

Kyllästetyn puutavaran luokitus ja laatuvaatimukset, käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset.
Lue lisää »

Puutavara, sahattu ja höylätty

sahattu puutavara, höylätty puutavara
Lue lisää »

Puutavara, jatkojalosteet

painekyllästetty sahatavara, lämpökäsitelty sahatavara, liimapuu, viilupuu, CLT-levyt, ristikot, palkit
Lue lisää »

Kiinteistön opasteet

Suunnitteluohjeita opasteiden sijoituksesta, havaittavuudesta, rakenteesta, valaistuksesta, teksteistä, symboleista.
Lue lisää »

Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla

Liikennemerkit, opasteet, kiinteistöjen ulkoalueet, pysäköintialueet, jalankulkuväylät ja -alueet, sisäänkäynnit
Lue lisää »

Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkinen hankinta, ohje 1. Hankintalakisarja

Hankintalakisarjan ohje 1: yleiskuva lain soveltamisesta suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisiin hankintoihin.
Lue lisää »

Avoin menettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.1. Hankintalakisarja

Hankintalain avoimen menettelyn mukainen hankintaprosessi, EU-kynnysarvon ylittävät suunnittelu- ja konsultointipalvelut.
Lue lisää »

Rajoitettu menettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.2. Hankintalakisarja

Hankintalain rajoitetun menettelyn mukainen hankintaprosessi, EU-kynnysarvon ylittävät suunnittelu- ja konsultointipalvelut.
Lue lisää »

Neuvottelumenettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.3. Hankintalakisarja

Hankintalain neuvottelumenettelyn mukainen hankintaprosessi, EU-kynnysarvon ylittävät suunnittelu- ja konsultointipalvelut.
Lue lisää »

Kilpailullinen neuvottelumenettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.4. Hankintalakisarja

Hankintalain kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukainen hankintaprosessi, EU-kynnysarvo ylittyy.
Lue lisää »

Innovaatiokumppanuus EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.5. Hankintalakisarja

Hankintalain innovaatiokumppanuuden mukainen hankintaprosessi, EU-kynnysarvo ylittyy.
Lue lisää »

Puitejärjestely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.7. Hankintalakisarja

Hankintalain tarkoittama puitejärjestelymenettely.
Lue lisää »

Dynaaminen hankintajärjestelmä EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.8. Hankintalakisarja

Hankintalain tarkoittama dynaaminen hankintajärjestelmä.
Lue lisää »

Kansalliset hankinnat suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 3.0. Hankintalakisarja

Hankintalain 11 luvussa tarkoitettujen kansallisten hankintojen tekeminen julkisissa hankinnoissa.
Lue lisää »

Hinta-laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen valinta suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, liite 1. Hankintalakisarja

Hankintalain avoimuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukaiset menetelmät hinta-laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen valintaan.
Lue lisää »

Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi pyydettävät todistukset ja selvitykset, liite 2. Hankintalakisarja

Hankintalain poissulkemisen edellytykset ja soveltuvuusvaatimusten selvittämiseksi pyydettävät todistukset sekä selvitykset.
Lue lisää »

Lämpökäsitelty puu

lämpöpuu, lämpökäsitelty puutavara
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje

Haitta-ainetutkimuksen tilaaminen, haitta-ainetutkimusten käyttötarkoitus, tarpeen arvioinnista, haitta-ainetutkijan pätevyydestä.
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet

Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien rakennusosien, ...
Lue lisää »

Pysäköintialueet

Tässä ohjeessa esitetään pysäköintialueiden suunnittelu- ja mitoitusnäkökohtia.
Lue lisää »

Pysäköintilaitokset

Tässä ohjeessa esitetään suunnitteluohjeita pysäköintilaitosten sijoituksesta, mitoituksesta, rakenteista, opasteista ja laitteist
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT.
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT.
Lue lisää »

Rakennustarvikkeiden ainetiheyksiä sekä tavarakuormia

Kuormitustietoja käytetään rakenteiden suunnittelussa.
Lue lisää »

Autosuojat

Tässä ohjeessa esitetään ohjeita autotallien ja autosuojien mitoituksesta ja suunnittelusta.
Lue lisää »

Ajoneuvojen mittoja

Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia ...
Lue lisää »

Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät

Ohjeita hitaasti, alle 20 km/h nopeudella liikennöitävien ajoväylien mitoituksesta.
Lue lisää »

Teollisesti pintakäsitellyt ulkoverhouslaudat

Kotimaisesta havupuusahatavarasta valmistetuille, teollisesti pintakäsitellyille ulkoverhouslaudoille asetettavia vaatimuksia.
Lue lisää »
Katso Infra Net -palvelun esittelyvideo »


Ajankohtaiset uutiskirjeet »
Tuotemyynti

Myynnin yhteystiedot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

koekäyttö »
uutiskirje »
Yhteistyössä:

infra_ry_logo_w160