Etusivu » Tietotuotteet » Infra-kortisto

.
Infra-kortisto – yhdenmukaista infraa

Infra-kortisto helpottaa infra-ammattilaisten työtä infrarakentamisen kaikilla osa-alueilla suunnittelusta rakentamiseen ja louhinnasta kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Palvelusta löytyvät kootusti
  • suunnittelun ja rakentamisen ohjeita
  • infra-alan säännökset
  • InfraRYL- infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
  • työturvallisuusasiat
  • nimikkeistöjärjestelmä
  • tuote- ja palvelutietoa
Tutustu Infra-kortistoon RT tietoväylässä »
Lue lisää
Infra-kortiston sisällöstä » sekä hyödyistä ja käytöstä »


Ajankohtaista

InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet on julkaistu kesäkuussa 2018

Osassa esitetään Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä maa-, pohja- ja kalliorakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Julkaisuun on tullut uusi kaatopaikkarakenteita käsittelevä kahdentoista luvun kokonaisuus. Myös pohjavedensuojauksia käsittelevä kokonaisuus on uudistunut merkittävästi. Rakenteiden alituksiin on lisätty uusi luku maa- ja kalliorakenteiden alituksista. Kaikki teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty. Lue lisää/tilaa verkkokaupasta »

InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet on julkaistu toukokuussa 2017

Osa sisältää Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä päällys- ja pintarakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Sisältää tie-, katu-, rata-, päällys- ja kasvillisuusrakenteiden tekniset vaatimukset, joita koskevat luvut on kauttaaltaan päivitetty. Korvaa Osan 1 Väylät ja alueet päällys- ja pintarakenteiden osat. Lue lisää/tilaa verkkokaupasta »

Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö on julkaistu helmikuussa 2017

Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö täydentää Infra-nimikkeistöjärjestelmän kattamaan myös infran rakenteiden sekä järjestelmän käyttöiän aikaiset korjaus-, hoito- ja käyttötehtävät.


Uusia ohjeita

Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pohjarakennesuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.
Lue lisää »

Projektinjohtourakan tehtäväluettelo

Tehtäväluettelo on liite sopimukseen, joka tehdään lomakkeelle RT 80359 Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla ...
Lue lisää »

Hulevesirakenteet

Hulevesien hallinta, rakenteet, vettä läpäisevät päällysteet, huleveden imeyttäminen, johtaminen, viivyttäminen, suodatus
Lue lisää »

Hulevesirakenteiden kasvillisuus

hulevesirakenteet, hulevesijärjestelmät, kasvillisuus
Lue lisää »

Tuhkien käyttö maarakentamisessa. Metsä- ja energiateollisuuden tuhkamateriaalit

Ohjekortti metsä- ja energiateollisuuden energiantuotannon tuhkamateriaaleista.
Lue lisää »

Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pihasuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.
Lue lisää »

Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT18

Tehtäväluettelo esittää kalliorakennuskohteen kalliorakenne- ja kalliorakennussuunnittelun sisällön ja laajuuden määrittelyn. ...
Lue lisää »

Valonlähteet

Ohjeessa esitellään yleisimpien valonlähteiden ominaisuuksia ja niille parhaiten soveltuvia käyttökohteita.
Lue lisää »

Hanketietokortti HT18

Hanketietokortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja laatutaso suunnittelun työmäärän arviointia varten.
Lue lisää »

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18

Tehtäväluetteloa käytetään johtamis- ja rakennuttamispalveluita tilattaessa ja niistä sovittaessa.
Lue lisää »

Kyllästetty puutavara

Kyllästetyn puutavaran luokitus ja laatuvaatimukset, käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset.
Lue lisää »

Puutavara, sahattu ja höylätty

sahattu puutavara, höylätty puutavara
Lue lisää »

Puutavara, jatkojalosteet

painekyllästetty sahatavara, lämpökäsitelty sahatavara, liimapuu, viilupuu, CLT-levyt, ristikot, palkit
Lue lisää »

Kiinteistön opasteet

Suunnitteluohjeita opasteiden sijoituksesta, havaittavuudesta, rakenteesta, valaistuksesta, teksteistä, symboleista.
Lue lisää »

Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla

Liikennemerkit, opasteet, kiinteistöjen ulkoalueet, pysäköintialueet, jalankulkuväylät ja -alueet, sisäänkäynnit
Lue lisää »
Katso Infra Net -palvelun esittelyvideo »


Ajankohtaiset uutiskirjeet »
Tuotemyynti

Myynnin yhteystiedot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

uutiskirje »
Yhteistyössä:

infra_ry_logo_w160