Etusivu » Tietotuotteet » Infra-kortisto » Sisältö

Infra-kortiston sisältö


Infra-kortisto on infrarakentamisen monipuolinen ja laaja tietopalvelu, joka on tehty huolellisesti ammattilaisten tarpeisiin, yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Ohjeet ja säännökset yhdessä

Ohjeista löydät rakentamisen teknisiä ohjeita infran kaikille osa-alueille. Ohjeissa on tiivistä ja käytännönläheistä tietoa hyvän rakentamistavan mukaiseen infrarakentamiseen.

Säännöksiin on koottu infrarakentamista ohjaavat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä viranomaismääräykset. Sisältää myös Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK.

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

Palvelussa on koko InfraRYL -laatuvaatimusjärjestelmä eli infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, joiden tavoitteena on määrittää työn lopputuloksen rakennustekninen laatu. Ne auttavat suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa.

Nimikkeistöt

Nimikkeistöjärjestelmä on laadittu alan yhteistyönä, ja se kattaa infrarakentamisen kaikki keskeiset lopputuotteet, mahdollistaa organisaatiokohtaisten sovellusten teon ja on rakenteeltaan systemaattinen.

Neuvot ja määräykset työturvallisuuteen

Työturvallisuus-osiosta saat mm. tarvittavat tiedot turvallisuusmääräyksistä sekä ohjeet työturvallisuuden suunnitteluun ja seurantaan. Aihetta käsitellään työmaatoimintojen mukaan jaoteltuna.

Tuote- ja palveluntarjoajat samasta paikasta

Tuote- ja palvelukorteissa esitellään alan tarjontaa. Infrahankintojen tekijänä pääset kätevästi vertailemaan tarjontaa ja saat tietoa olemassa olevista markkinoista. Tuotekorteista on linkit ohjeisiin, mukana myös CAD-aineistoa.


Hankekokonaisuudet ja oma kortisto

Hyödyt myös valmiista hankekokonaisuuksista, jotka käsittävät valikoiman aiheeseen liittyviä ohjeita ja säännöksiä. Esimerkiksi Kadut-hankekokonaisuus kattaa kaikki ohjeistukset katujen rakentamiseen.

Voit lisäksi koota Omaan kortistoon tietoja, joita itse tarvitset. Voit lajitella materiaalia kansioihin esimerkiksi projekteittain ja kortteihin voit lisätä omia muistiinpanoja. Käyttöoikeuksien puitteissa Omaan kortistoon voi liittää tietoja myös Rakennustiedon muista nettikortistoista ja koota vaivattomasti yrityksen tai projektin näköisen ”kirjaston”.

Tutustu Infra-kortistoon RT tietoväylässä

Infra-kortiston laadun takeena on Rakennustietosäätiön toimikuntalaitos, jossa koko infra-ala on edustettuna.