Etusivu » Tietotuotteet » KH-kortisto

.

KH-kortisto – Suunnitelmallista kiinteistönpitoa

Monipuolisesta KH-kortistosta löytyvät avaimet terveellisiin, turvallisiin ja energiatehokkaisiin kiinteistöihin. Alan toimijoiden yhteisesti hyväksymä KH-tieto on ollut vuodesta 1981 lähtien kiinteistönpidon ammattilaisten tukena ja alan oppilaitosten oppimateriaalina.

Tietoa kiinteistöjen parhaaksi:
  • taloudelliset ja tekniset ohjeet kiinteistönpitoon
  • ohjeet tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin
  • kiinteistönpidon lait ja säädökset
  • KiinteistöRYL – kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset
  • huoltokirja, asumisohjeet
  • käyttöikä- ja lainalaskin
  • tuotetietoa

Tutustu KH-kortistoon RT tietoväylässä »

Lue lisää KH-kortiston sisällöstä » sekä hyödyistä ja käytöstä »
Haluatko kokeilla palvelua? Tilaa koekäyttötunnukset »

Tutustu myös KH-kortiston historiaan »

Uutta KH-kortistossa

Isännöitsijäntodistuksen laatiminen

Ohjeessa esitetään isännöitsijäntodistuksen sisältö ja annetaan ohjeita isännöitsijäntodistuslomakkeen täytössä.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta

Tässä ohjekortissa esitetään rakennushankkeen riskien- ja laadunhallinnan tavoitteita ja menettelyjä.
Lue lisää »

Saunan ilmanvaihto, lämmitys, valaistus ja sähköasennukset

Tässä ohjekortissa esitetään ohjeita saunan ilmanvaihdosta, lämmityksestä, sähköasennuksista ja valaistuksesta.
Lue lisää »

Saunan hoito ja kunnossapito

Ohjeita saunan siivouksesta ja kunnossapidosta. Ohjeet soveltuvat myös taloyhtiön saunatilojen hoito-ohjeeksi.
Lue lisää »

Matkaviestinkuuluvuus rakennuksissa

Ohjeessa käsitellään matkaviestimien ääni- ja datayhteysongelmia rakennuksissa, niiden syitä ja ratkaisumalleja.
Lue lisää »

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto. Versio 1.0

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto.
Lue lisää »

Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet

Ohjeessa esitetään perustietoja infektioista, niiden leviämisestä ja leviämisen estämisestä.
Lue lisää »

Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu

Ohjeessa esitetään suunnitteluohjeita hygieenisten sisätilojen toteuttamiseksi.
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan sisältö, laadintaperiaatteet sekä kiinteistönpitokirjan käytöllä ja hyödyntämisellä ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1)

Ohjeessa esitetään uudisrakennuksen ja RakMK A4 voimaantulon jälkeen rakennetun kiinteistön kiinteistönpitokirjan sisältö ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2)

Ohjeessa kuvataan kiinteistönpitokirjan laadintaa rakennukselle, jota 1.5.2000 voimaan tullut RakMK osan A4 Rakennuksen ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan laadintaan liittyviä tehtäviä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

Ohje on ...
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje

Haitta-ainetutkimuksen tilaaminen, haitta-ainetutkimusten käyttötarkoitus, tarpeen arvioinnista, haitta-ainetutkijan pätevyydestä.
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet

Vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien rakennusosien, rakenteiden ja johtojen ja laitteiden materiaalien tutkiminen
Lue lisää »

Asbesti rakentamisessa

Asbestin ominaisuudet, tunnetut rakennusaineet ja tuotteet, joissa on asbestia, niiden vaarallisuus ja käyttöajat.
Lue lisää »

Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä

Asbestikartoitus, suunnittelu ja toteutus.
Lue lisää »

Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä

Asbestipurkutöiden luvanvaraisuus ja suunnittelu, asbestipurkutyö.
Lue lisää »

Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje

Ohjeessa esitetään asioita, joita homevaurioituneen rakenneosan puhdistuksessa tulee ottaa huomioon.
Lue lisää »

Rakennustyömaan hulevesien hallinta. Tilaajan ohje

Rakennustyömaan hulevesien käsittely ja poisjohtaminen. Työnsuunnittelu ja lupien hankinta.
Lue lisää »

Pysäköintialueet

Tässä ohjeessa esitetään pysäköintialueiden suunnittelu- ja mitoitusnäkökohtia.
Lue lisää »

Pysäköintilaitokset

Suunnitteluohjeita pysäköintilaitosten sijoituksesta, mitoituksesta, rakenteista, liikenteenohjausopasteista ja -laitteista.
Lue lisää »

Energiatodistus

Ohje perustuu lakiin sekä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksiin rakennuksen energiatodistuksesta.
Lue lisää »

Puurakenteiden tuhohyönteiset ja niiden torjunta

Ohjekortissa esitetään puurakenteita tuhoavia hyönteisiä ja niiden torjuntaa.
Lue lisää »
KH-kortiston esite »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »

Tuotemyynti


Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

koekäyttö »
uutiskirje »