Etusivu » Tietotuotteet » CAD-kirjastot » Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät

Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät  

Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät

Kirjastoon liittyvät kortit

RT 82-10605
Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät
« takaisin

Sisältö

  Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät -kortin kuvat 1, 3 ja 5

  Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät -kortin kuvat 22-23, 25-26 ja 28-37

  Yleisimpiä puuikkunoita, pystyleikkauksia. Vasemma...

Yleisimpiä puuikkunoita, pystyleikkauksia. Vasemmalta sisäänaukeava (MSE) ikkuna, sisään-ulosaukeava ikkuna ja kiinteä umpiolasi-ikkuna.
Sisäänulosaukeava ikkuna on mahdollista tehdä myös siten, että sisäpuitteessa on kaksinkertainen umpiolasi. Tilauksesta voidaan teettää myös näistä poikkeavia ikkunoita.
  Esimerkkejä kiinteästä lasiseinästä, jossa kolmila...

Esimerkkejä kiinteästä lasiseinästä, jossa kolmilasinen umpiolasi on kiinnitetty puulistoilla välittömästi rakennuksen runkoon.
Runkorakenteet suositellaan tehtäväksi liimatusta puutavarasta mahdollisen kieroontumisen estämiseksi etenkin suurehkojen
yhtenäisten lasiseinien yhteydessä. Kuvan B ratkaisussa runkorakenteet ovat osittain säälle alttiina. Pysty- ja vaakaleikkaukset 1:5.
  Esimerkki kiinteästä lasiseinästä, jossa 3-kertain...

Esimerkki kiinteästä lasiseinästä, jossa 3-kertainen umpiolasielementti on kiinnitetty puulistoilla välittömästi rakennuksen runkoon. Etenkin suurehkojen yhtenäisten lasiseinien yhteydessä runkorakenteet suositellaan tehtäväksi liimatusta puutavarasta mahdollisen kieroontumisen estämiseksi.
Vaakaleikkaukset 1:5. Ks. myös RT-ohjekortti RT 41-10433.
  Esimerkki ikkunan liittämisestä ulkoseinään. Vaaka...

Esimerkki ikkunan liittämisestä ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10.
Ikkunakarmin sisäpinta on sisäverhouksen sisäpinnan tasossa. Kuvan seinärakenne on esitetty tarkemmin RT-ohjekortin RT 82-10560 kuvassa 10. Ikkunan yläkarmin liittyminen seinärakenteeseen voidaan tehdä myös kuten kuvassa 23.
  Esimerkki ikkunan liittämisestä ulkoseinään. Vaaka...

Esimerkki ikkunan liittämisestä ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10.
Ikkunakarmin sisäpinta on sisäverhouksen ulkopinnan tasossa. Ratkaisu soveltuu etenkin rakennuslevyjä sisäverhouksessa käytettäessä, ks. myös kuva 25. Vastaava julkisivukaavio on esitetty kuvassa 39.
  Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaak...

Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10.
Ikkunakarmin sisäpinta sisäverhouksen ulkopinnan tasossa kuten kuvassa 23. Kuvan seinärakenne on esitetty tarkemmin RT-ohjekortin RT 82-10560 kuvassa 10.
  Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaak...

Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10.
Ikkunakarmin ulkopinta on tuulensuojalevyn ulkopinnan tasossa. Vastaava
julkisivukaavio on esitetty kuvassa 43. Ratkaisu soveltuu myös peiterima- ja
lomalaudoitukseen.
  Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaak...

Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10.
Ikkunakarmin ulkopinta on tuulensuojalevyn ulkopinnan tasossa, vastaava
julkisivukaavio on esitetty kuvassa 42. Vesipellin alapuolinen tuuletus voidaan järjestää myös ilman korokepaloja tekemällä peltiä tukeva lauta pätkistä, joiden väliin jätetään noin 50 mm pituinen tuuletusrako.
  Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaak...

Esimerkki ikkunan sovittamisesta ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10.
Ikkunakarmin ulkopinta on ulkoverhouksen sisäpinnan tasossa. Vastaava julkisivukaavio on esitetty kuvassa 40. Ratkaisu soveltuu myös lomalaudoitukseen.
  Kiinteän umpiolasielementin liittyminen ulkoseinää...

Kiinteän umpiolasielementin liittyminen ulkoseinään.Vaaka- ja pystyleikkaus
1:10. Ratkaisu vastaa kuvan 3 A järjestelmää. Rakenteiden mahdollisen
painuman vuoksi suositellaan umpiolasielementin yläpuoliseksi asennus-
varaksi vähintään 10 mm. Ratkaisua ei suositella kosteisiin tiloihin umpiolasin
reuna-alueiden mahdollisen kondenssiriskin vuoksi.
  Kiinteän umpiolasielementin liittyminen ulkoseinää...

Kiinteän umpiolasielementin liittyminen ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus
1:10. Ratkaisu vastaa kuvan 3 B järjestelmää. Lasituslistojen mitoitus
riippuu umpiolasielementin paksuudesta ja seinän runkorakenteiden
mitoituksesta. Rakenteiden mahdollisen painuman vuoksi suositellaan
umpiolasielementin yläpuoliseksi asennusvaraksi vähintään 10 mm.
Ratkaisua ei suositella kosteisiin tiloihin umpiolasin reuna-alueiden mahdollisen kondenssiriskin vuoksi.
  Esimerkki kulmaikkunasta. Vaakaleikkaus 1:10. Kulm...

Esimerkki kulmaikkunasta. Vaakaleikkaus 1:10. Kulman umpiosassa on
pystyverhouslauta. Muutoin ikkunan sijainti seinä-rakenteessa vastaa kuvien 26 ja 28 ratkaisua. Ikkunan ala- tai yläpuolinen umpiosa voidaan tehdä samalla periaatteella kuin RT-ohjekortin RT 82-10560 Pientalon
puurakenteet kuvassa 27 esitetty nurkka.
  Esimerkki kiinteän umpiolasielementin kulmasovituk...

Esimerkki kiinteän umpiolasielementin kulmasovituksesta. Vaakaleikkaus 1:10. Ratkaisu vastaa kuvan 3 A järjestelmää ja kuvassa 30 esitettyjä leikkauksia. Nurkkatolpan koko mitoitetaan aina tapauskohtaisesti, ja se voidaan koota liimaamalla useammasta kappaleesta. Lisäksi se voidaan työstää haluttuun muotoon. Ratkaisua ei suositella kosteisiin tiloihin umpiolasin reuna alueiden mahdollisen kondenssiriskin vuoksi. Huom! kuvan ratkaisussa nurkkatolppa ei ole kantavana rakenteena.
  Ilman- tai höyrynsulun liittyminen ikkunakarmiin j...

Ilman- tai höyrynsulun liittyminen ikkunakarmiin ja tilkeraon sisäpuolinen tiivistys. Kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Vaakaleikkaus. Vastaavalla periaatteella tehdään ulko-oven karmin tiivistys.
  Esimerkki ulko- oven sovittamisesta ulkoseinään ja...

Esimerkki ulko- oven sovittamisesta ulkoseinään ja alapohjaan. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10. Ovikarmin ulkopinta tuulensuojalevyn ulkopinnan tasossa (vastaa kuvan 26 ikkunasovitusta).
  Esimerkki ulko- oven sovittamisesta ulkoseinään ja...

Esimerkki ulko- oven sovittamisesta ulkoseinään ja alapohjaan. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10. Ovikarmin ulkopinta ulkoverhouksen sisäpinnan tasossa.
  Esimerkki ulko-oven sovittamisesta ulkoseinään ja ...

Esimerkki ulko-oven sovittamisesta ulkoseinään ja alapohjaan. Vaaka- ja pystyleikkaus 1:10. Ovikarmin ulkopinta ulkoverhouksen sisäpinnan tasossa (vastaa kuvan 29 ikkunasovitusta).

 

« takaisin