Etusivu » Tietotuotteet » CAD-kirjastot » Puukerrostalon rakenteet - Avoin puurakennejärjestelmä

Puukerrostalon rakenteet - Avoin puurakennejärjestelmä  

Puukerrostalon rakenteet - Avoin puurakennejärjestelmä

Kirjastoon liittyvät kortit

RT 82-10838
Puukerrostalon rakenteet. Avoin puurakennusjärjestelmä
« takaisin

Sisältö

  Piirroskuvat ArchiCAD-tallenteina.

RT 82-10838
PUUKERROSTALON RAKENTEET
Avoin puurakennusjärjestelmä
Piirroskuvat ArchiCAD-tallenteina.
Kuvat 2-6 ja 8-20 sekä liitosdetaljit 1-13 on tallennettu ArchiCAD 9.0-arkistoprojekteina (PLA).
Kuvat on tallennettu ArchiCAD-tiedostojen eri kerroksiin, ja ne löytyvät seuraavasti:
Kuvat 2-4, 6 ja 8 - 20 (mk 1:10) tiedostosta
10838_Kuvat_2-4_6_8-20.pla
Kuva 5 (mk 1:5) tiedostosta
10838_Kuva_5.pla
Kuvat 21-23 (mk 1:20) tiedostosta
10838_Kuvat_21-23
Liitosdetaljit 1 - 13 (mk 1:20) tiedostosta
10838_Liitosdet_1-13.pla
  Kuva 2. Puurakenteinen alapohja AP 1.

Kuva 2.
Puurakenteinen alapohja AP 1, leikkaus 1:10. Soveltuu ulkoilmaan
rajoittuvaan alapohjaan. Ks. myös kuva 3 .
  Kuva 3. Puurakenteinen alapohja AP 2.

Kuva 3.
Puurakenteinen alapohja AP 2, leikkaus 1:10. Soveltuu ryömintätilaan rajoittuvaan alapohjaan (tuuletusaukkojen määrä enintään 8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta). Ks. myös kuva 2.
  Kuva 4. Puurakenteinen märkätilan alapohja AP 3.

Kuva 4.
Puurakenteinen märkätilan alapohja AP 3. Leikkaus 1:10.
Soveltuu ulkoilmaan rajoittuvaan alapohjaan.
  Kuva 5. Uiva lattia, betonilaatta.

Kuva 5.
Uiva lattia, betonilaatta. Reunadetalji 1:5.
  Kuva 6. Puurakenteinen huoneistojen välinen kuivan tilan välipohja
VP 1.

Kuva 6.
Puurakenteinen huoneistojen välinen kuivan tilan välipohja
VP 1. Leikkaus 1:10.
  Kuva 8. Puurakenteinen huoneistojen välinen kuivan tilan välipohja
VP 2.

Kuva 8.
Puurakenteinen huoneistojen välinen kuivan tilan välipohja
VP 2. Leikkaus 1:10. Kantavat palkit levyuumaisia palkkeja.
  Kuva 9. Puurakenteinen huoneistojen välinen märkätiloja erottava välipohja VP 3.

Kuva 9.
Puurakenteinen huoneistojen välinen märkätiloja erottava välipohja
VP 3. Leikkaus 1:10. LVI-teknisten asennusten vuoksi
saattaa olla tarpeen asentaa alapuolinen kattolevytys erillisen
koolauksen avulla selvästi kantavan palkiston alapuolelle, ks.
kuva 10 .
  Kuva 10. Puurakenteinen huoneistojen välinen märkätiloja erottava välipohja VP 4.

Kuva 10.
Puurakenteinen huoneistojen välinen märkätiloja erottava välipohja
VP 4. Leikkaus 1:10.
  Kuva 11. Puurakenteinen yläpohja YP1.

Kuva 11.
Puurakenteinen yläpohja YP1, jossa vesikaton kattoristikko on
yläpohjan kantavan palkiston päällä erillisenä rakenteena.
Leikkaus 1:10.
Yläpohjan lämmöneriste ei saa mahdollisessa palotilanteessa
kohota paikaltaan. Ratkaisu soveltuu erityisesti tilanteisiin,
joissa kantavat väliseinät ovat kattoristikoiden suuntaisia. Vrt.
kuva 12.
  Kuva 12. Puurakenteinen yläpohja YP 2.

Kuva 12.
Puurakenteinen yläpohja YP 2, jossa kattoristikon alapaarre
toimii mahdollisessa palotilanteessa kantavana rakenteena.
Leikkaus 1:10.
Yläpohjan lämmöneriste ei saa mahdollisessa palotilanteessa
kohota paikaltaan. Vrt.kuva 11.
  Kuva 13. Kalteva vesikaton suuntainen yläpohja YP 3.

Kuva 13.
Kalteva vesikaton suuntainen yläpohja YP 3. Leikkaus 1:10.
Yläpohjan lämmöneriste ei saa mahdollisessa palotilanteessa
kohota paikaltaan.
  Kuva 14. Kantava ulkoseinä US 1.

Kuva 14.
Kantava ulkoseinä US 1. Leikkaus 1:10.
2-kertaisen levytyksen alimmaisena levynä voidaan käyttää esimerkiksi 9 mm havuvaneria lisäjäykisteeksi, kalusteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi, yms. Päällekkäisten levykerrosten saumat limitetään eri runkotolppien kohdalle. Vrt.kuva 15.
  Kuva 15. Kantava ulkoseinä US 2.

Kuva 15.
Kantava ulkoseinä US 2. Leikkaus 1:10. 2-kertaisen levytyksen alimmaisena levynä voidaan käyttää esimerkiksi 9 mm havuvaneria
lisäjäykisteeksi, kalusteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi, yms. Päällekkäisten levykerrosten saumat limitetään eri runkotolppien
kohdalle. Vrt.kuva 14 .
  Kuva 16. Kantava märkätilan ulkoseinä US 3.

Kuva 16.
Kantava märkätilan ulkoseinä US 3. Leikkaus 1:10. 2-kertaisen levytyksen alimmaisena levynä voidaan käyttää esimerkiksi 9 mm
havuvaneria lisäjäykisteeksi, kalusteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi, yms. Päällekkäisten levykerrosten saumat limitetään eri runkotolppien kohdalle. Vrt.kuva 14.
  Kuva 17. Kantava huoneistojen välinen seinä VS 1.

Kuva 17.
Kantava huoneistojen välinen seinä VS 1. Leikkaus 1:10.
Päällekkäisten levykerrosten saumat limitetään eri runkotolppien kohdalle.
  Kuva 18. Kantava osaston sisäinen väliseinä VS 2.

Kuva 18.
Kantava osaston sisäinen väliseinä VS 2. Leikkaus 1:10.
Päällekkäisten levykerrosten saumat limitetään eri runkotolppien kohdalle.
  Kuva 19. Ei-kantava osaston sisäinen väliseinä VS 3.

Kuva 19.
Ei-kantava osaston sisäinen väliseinä VS 3. Leikkaus 1:10.
  Kuva 20. Ei-kantava osaston sisäinen kuivan tilan ja märkätilan välinen seinä VS 4.

Kuva 20.
Ei-kantava osaston sisäinen kuivan tilan ja märkätilan välinen seinä VS 4. Leikkaus 1:10. Laatoituksen alla suositellaan käytettäväksi max k 400 mm runkotolppajakoa tai kaksinkertaista levytystä.
  Kuva 21. Esimerkki porrashuoneen ja asuinhuoneiston välisen seinän ja välipohjan liitoksesta.

Kuva 21.
Esimerkki porrashuoneen ja asuinhuoneiston välisen seinän ja välipohjan liitoksesta, periaatepiirros. Pystyleikkaus 1:20. Porrashuoneen ja asuinhuoneiston välinen seinä tehdään kuten huoneistojen välinen seinä (VS 1). Kerrostason kantava palkisto katkaistaan väliseinän kohdalla äänen sivutiesiirtymän ehkäisemiseksi. Mikäli myös aluslattialevy katkaistaan, voi kerrostaso olla kokonaan puurakenteinen.
  Kuva 22. Esimerkki erillisin pilarein kannatetun parvekkeen ja ulkoseinän (US 1) liitoksesta, periaatepiirros.

Kuva 22.
Esimerkki erillisin pilarein kannatetun parvekkeen ja ulkoseinän (US 1) liitoksesta, periaatepiirros. Pystyleikkaus 1:20.
Varustamalla parvekkeen lattia kuvan mukaisella puuritilällä saadaan tarvittaessa parvekkeen oven kynnyskorkeudeksi säädettyä enintään 25 mm. Parvekkeen kantavat rakenteet mitoitetaan siten, että saavutetaan paloluokkavaatimus R 30. Ulkoseinän ja välipohjan liitos, ks.liitosdetalji 2 .
  Kuva 23. Esimerkki puu- ja levyrakenteisesta hormista.

Kuva 23.
Esimerkki puu- ja levyrakenteisesta hormista.
Vaakaleikkaus 1:20.
  Liitosdetalji 10. Esimerkki ulkoseinän (US 1) kulmaratkaisusta.

Liitosdetalji 10.
Esimerkki ulkoseinän (US 1) kulmaratkaisusta. Vaakaleikkaus
1:20.
Ulkoseinän puuverhouksia ja nurkkaratkaisuja on käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa RT 82-10829.
  Liitosdetalji 11. Esimerkki huoneistojen välisen seinän ja ulkoseinän liitoksesta.

Liitosdetalji 11.
Esimerkki huoneistojen välisen seinän (VS 1) ja ulkoseinän
(US 1) liitoksesta. Vaakaleikkaus 1:20.
  Liitosdetalji 12. Esimerkki huoneiston sisäisen kantavan väliseinän ja ulkoseinän liitoksesta.

Liitosdetalji 12.
Esimerkki huoneiston sisäisen kantavan väliseinän (VS 2) ja
ulkoseinän (US 1) liitoksesta. Vaakaleikkaus 1:20.
Vastaavalla periaatteella tehdään myös ei-kantavan väliseinän
(VS 3) ja ulkoseinän liitos.
  Liitosdetalji 13. Esimerkki huoneiston sisäisen ei-kantavan väliseinän ja huoneistojen välisen välipohjan liitoksesta.

Liitosdetalji 13.
Esimerkki huoneiston sisäisen ei-kantavan väliseinän (VS 3) ja
huoneistojen välisen välipohjan (VP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus
1:20. Vrt. liitosdetalji 8.
Kuvan esimerkissä välipohjapalkisto on väliseinän suuntainen.
  Liitosdetalji 1-3. Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja yläpohjan
(YP 2) liitoksesta.

Liitosdetalji 1.
Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja yläpohjan
(YP 2) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20.
Liitosdetalji 2.
Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja kuivan tilan
välipohjan (VP 1) liitoksesta.
Liitosdetalji 3.
Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja kuivan tilan alapohjan (AP 1) liitoksesta.
  Liitosdetalji 4-6. Esimerkki huoneistojen välisen seinän ja yläpohjan liitoksesta.

Liitosdetalji 4.
Esimerkki huoneistojen välisen seinän
(VS 1) ja yläpohjan (YP 2) liitoksesta.
Pystyleikkaus 1:20.
Liitosdetalji 5.
Esimerkki huoneistojen välisen kantavan
seinän (VS 1) ja välipohjan (VP 1) liitoksesta.
Liitosdetalji 6.
Esimerkki huoneistojen välisen kantavan
seinän (VS 1) ja alapohjan (AP 1) liitoksesta.
  Liitosdetalji 7-9. Esimerkki huoneiston sisäisen kantavan
väliseinän ja yläpohjan liitoksesta.

Liitosdetalji 7.
Esimerkki huoneiston sisäisen kantavan
väliseinän (VS 2) ja yläpohjan (YP 1) liitoksesta.
Pystyleikkaus 1:20.
Liitosdetalji 8. Esimerkki huoneiston sisäisen
kantavan väliseinän (VS 2) ja
huoneistojen välisen välipohjan (VP1) liitoksesta.
Liitosdetalji 9.
Esimerkki huoneiston sisäisen kevyenväliseinän
(VS 2) ja kuivan tilan alapohjan
(AP 1) liitoksesta.
  Kuva: 5

  Kuvat:21-23

  Kuvat:2-4, 6, 8-20

  Liitosdetaljit:1-13

 

« takaisin