Etusivu » Tietotuotteet » Kirjat » Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen

Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen


Publikationen “Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen” ger småhusbyg-garen detaljerade instruktioner och råd för planering, genomförande och övervakning av byggarbetet samt stöder kommunernas byggnadsinspektionsmyndigheter i det praktiska rådgivnings- och inspektionsarbetet. Publikationen står i harmoni med lagstiftningen och med de på byggverksamheten ställda fordringarna i Finlands byggbestämmelsesamling.

Boken innehåller elektroniska inspektionsprotokollets blanketter (pdf) som kan fyllas i och skrivas ut.

Hämta blanketter här »

De nödvändiga lösenorden finns på bokens titelsidan.