Etusivu » Tietotuotteet » Klara-laskentaohjelma

Klara Net - rakennuskustannusten laskentaan


Klara Net on helppokäyttöinen ohjelma rakennus- ja korjaushankkeiden rakennusosapohjaiseen kustannuslaskentaan sekä urakkatarjousten laadintaan.

Klara Netin korvaaja, entistä nopeampi ja myös mobiilissa toimiva laskennan työväline, RT-kustannuslaskenta on nyt käytettävissä. Lue lisää RT-kustannuslaskennasta >
Kirjautuminen Klara Net -palveluun »

HUOM: ajankohtaista Klara Net -kustannuslaskentaohjelman käyttäjille!


Klara Netiin tallennetut hankkeet sekä omat rakenteet ja hintatiedot on siirretty RT-kustannuslaskentaan 7.2.2017. Tietojen siirron jälkeen Klaralla laskettavat hankkeet EIVÄT enää siirry RT-kustannuslaskentaan. RT-kustannuslaskenta tulee korvaamaan Klara Net -ohjelman vuoden 2017 helmikuun aikana ja Klara Netin käyttäjät siirtyvät vanhoina asiakkaina RT-kustannuslaskennan käyttäjiksi.

Kirjautuminen RT-kustannuslaskentaan tapahtuu Rakennustiedon normaalin kirjautumissivun kautta sekä suoraan osoitteessa kustannuslaskenta.rakennustieto.fi. Myöhemmin kirjautuminen voi tapahtua myös uuden RT-tietoväylän kautta osoitteessa rt.rakennustieto.fi.

Klara Netin laskentalogiikka ja -hierarkia tulevat säilymään RT-kustannuslaskennassa ennallaan. Uutta ohjelmaa voit käyttää normaalin työaseman lisäksi myös tabletilla. Ohjelman ensimmäinen julkaistava versio on toiminnoiltaan samantapainen kuin Klara Net, mutta sitä tullaan kehittämään edelleen jo vuoden 2017 aikana. Asiasta tiedotetaan lisää kevään kuluessa.

NOPEUTTAA JA VARMENTAA LASKENTAA

Luotettava työkalu omakotitalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen

 • rakennus- ja korjauskustannusten laskentaan
 • suunnittelukustannusten arviointiin
 • eri rakenneratkaisujen työn ja materiaalien kustannusvertailuun
 • urakkatarjousten laskentaan
 • materiaalien hankinnan avuksi
 • rakennushankkeen kustannusohjaukseen.
Säästää aikaasi ja parantaa yrityksesi kannattavuutta

 • Ohjelma helpottaa ja varmentaa laskentaa, sillä päivittyvät rakenne-, menekki- ja hintatiedot ovat valmiina lähtötietoina
 • Kaikkia lähtötietoja voi muokata tai lisätä omien tarpeiden mukaan
 • Kohteita voi laskea rajoittamattoman määrän
 • Sisältää monipuoliset raportit, materiaaliluettelot ja työtuntilistat
 • Auttaa monipuolistamaan omaa urakkatarjontaa
 • Parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Valmiit mallilaskelmat helpottavat ja opastavat käyttöä

Oman laskelman voi laatia joko mallilaskelmien pohjalta tai puhtaalta pöydältä käyttäen rakennekirjastoa.

SISÄLTÖ

Rakennekirjasto
Rakennekirjasto sisältää valmiita RT-kortiston mukaisia asuin- ja teollisuusrakennusten tyyppirakenteita:
 • Perustukset
 • Alapohjat
 • Kantavat väliseinät
 • Välipohjat
 • Ulkoseinät
 • Yläpohjat
 • Kevyet väliseinät
 • Ikkunat ja ovet
 • Pintarakenteet ja -käsittelyt
Lisäksi mukana on rakennuttamisen, työmaatekniikan ja teknisiin järjestelmiin liittyviä tyyppirakenteita. Rakennekirjastoa voi myös muokata itse sekä lisätä omia rakennetyyppejä ja materiaaleja.

Työmenekit

Ratu-tiedostosta kootut työmenekit edustavat käypää todellisten kohteiden avulla testattua tasoa ja hyvän rakennustavan mukaisia turvallisia työmenetelmiä. Menekit ovat ammattilaisten työmenekkejä.

Materiaalimenekit
Materiaalimenekit sisältävät piirustuksista mitattavat teoreettiset menekit sekä työn vaatimat hukat ja lisät. Menekit ja lisät on saatu Ratu-tiedostosta ja materiaalivalmistajien antamista tiedoista.

Tarvikehinnasto
Tarvikehinnaston tiedot on koottu valmistajien, maahantuojien, rauta- ja puutavarakauppojen ohjehinnastoista.

Työhinnasto
Tuntipalkat on koottu Rakennusteollisuus RT ry:n viitetilastoista. Työkustannukset sisältävät tuntipalkan lisäksi sosiaalikulut.

Klara pitää tiedot ajan tasalla ja joustaa tarpeiden mukaan

Menekkitiedot, hinnat ja rakenteet päivittyvät vähintään kerran vuodessa.

Mallilaskelmia, menekkitiedostoja ja hinnastoja voi käyttää sellaisenaan tai muokata omien tarpeiden ja kokemusten mukaisiksi. Hintoja voidaan muuttaa suoraan laskelmakohtaisesti tai muutokset voidaan tehdä materiaalihinnastoon ja tallentaa pysyvästi.

Klara Net -palvelussa voi ottaa huomioon myös kohteen koon, vaikeusasteen ja rakennuspaikkakunnan vaikutuksen kustannuksiin.

LASKENNAN ETENEMINEN

Käytä tai muokkaa mallilaskelmia

Oman laskelman laatiminen on helpointa mallilaskelman pohjalta. Laskelmaan lisätään uusia rivejä, poistetaan tarpeettomia, muokataan määrätietoja tai vaihdetaan rakenteita, materiaaleja ja työn tai materiaalien hintoja.

Uusi laskelma rakennekirjaston pohjalta

Uuden laskelman voi koota valitsemalla rakennekirjastosta omien rakennepiirustusten mukaiset rakenteet ja kustannusrivit. Rakenteita ja rakennusosia on helppo muokata ja vaihtaa.

Laskennan tasot

Hanke voi koostua yhdestä tai useammasta laskelmasta, esimerkiksi: - samalla tontilla sijaitsevan useamman eri kohteen laskelmat - kohteen eri osien, kuten runkotöiden, sisätöiden ja LVI-töiden, kustannuslaskelmat.
Laskelma
koostuu rakenteista.
Rakenne
koostuu paketeista eli todellisen työnkulun mukaisista työvaiheista tai rakennusosista.
Paketit
sisältävät panoksia, eli hankintoja, materiaaleja ja työpanoksia. Panosten menekki- ja hintatietoja voi muuttaa panostasolla.

Hankepalvelu-/kateprosentti voidaan määrittää joko koko hankkeelle, laskelmalle tai erikseen laskelman kullekin kustannuserälle.

Monipuoliset raportit

 • tiivis laskelma - näytetään kustannusrivit
 • laskelma selitteineen - kustannusrivit selitteineen
 • laaja laskelma - laskelman yksityiskohtaiset sisällöt
 • tarvike- ja materiaaliluettelo sekä työmenekit - hankinta- ja työtuntilistat
 • urakkatarjousten liitteitä - laskelman selitteet ilman hintoja
Laskelman kustannuserät voi lajitella Talo 2000, Talo 90 tai Talo 80 -rakennusosanimikkeistön mukaisesti tai muuhun haluttuun järjestykseen. Hankkeen raportit voi tallentaa omalle kiintolevylle sekä lähettää sähköpostin liitetiedostona.

PÄIVITYS JA KÄYTTÖTUKI

Tuoretta tietoa päivityksissä

Klaran rakennekirjastot ja hinnastot päivitetään vähintään kerran vuodessa. Ohjelmat toimivat PC- ja Mac-ympäristössä yleisimmillä selaimilla.

Asiakastuki auttaa pulmatilanteissa

Kun haluat lisätietoa ohjelman toiminnasta, ota yhteys asiakastukeen puh. 0207 476 324 tai asiakastuki@rakennustieto.fi.

Klaralla lasket jämptisti ja se on helppo ottaa käyttöön
Klara-ohjelma soveltuu suunnittelijoille, urakoitsijoille, rakennuttajille, isännöitsijöille, rautakauppiaille ja vakuutustarkastajille. Ohjelmaa voi hyödyntää myös kustannuslaskennan opetuksessa.

Ohjelman tekijät
Rakennustieto Oy, www.rakennustieto.fi
Mittaviiva Oy, www.mittaviiva.fi

Klara Net esittelyvideo »

Avaa suurempi kuva »
Lisätietoa

tuotepäällikkö, Klara, Alisa, selostusohjelmat
Tapio Valojää
puh. 0207 476 313


Hinnastot ja myynti »

Tuote verkkokaupassa »

Klara Net -esite » (.pdf 1,1 Mt)