Etusivu » Tietotuotteet » LVI-kortisto

.LVI-kortisto – Toimivaan talotekniikkaan

LVI-kortisto tehostaa työskentelyäsi ja tarjoaa ratkaisuja, kun toimit talotekniikan parissa.

Kortisto sisältää keskeiset tiedot ja ohjeet hyvään talotekniikan rakennustapaan, suunnittelusta asentamiseen ja kunnossapitoon:
  • laatuvaatimukset
  • alaa koskevat säännökset
  • lomakemallit energiakatselmuksiin
  • huoltokirjat, kuntoarviot ja -tutkimukset
  • hyödyllisiä laskentaohjelmia
  • rakennepiirustuksia
  • tuotetieto

Tutustu LVI-kortistoon RT tietoväylässä »

Lue lisää LVI-kortiston sisällöstä » ja hyödyistä ja käytöstä »

Uutta LVI-kortistossa

Saunan ilmanvaihto, lämmitys, valaistus ja sähköasennukset

Tässä ohjekortissa esitetään ohjeita saunan ilmanvaihdosta, lämmityksestä, sähköasennuksista ja valaistuksesta.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta

Tässä ohjekortissa esitetään rakennushankkeen riskien- ja laadunhallinnan tavoitteita ja menettelyjä.
Lue lisää »

Sisäliikuntatilojen LVIA-suunnittelu

Tässä ohjekortissa annetaan lähtötietoja, olosuhdevaatimuksia ja mitoitusohjeita sisäliikuntatilojen LVIA- suunnittelua varten.
Lue lisää »

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto. Versio 1.0

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto.
Lue lisää »

Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet

Ohjeessa esitetään perustietoja infektioista, niiden leviämisestä ja leviämisen estämisestä.
Lue lisää »

Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu

Ohjeessa esitetään suunnitteluohjeita hygieenisten sisätilojen toteuttamiseksi.
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan sisältö, laadintaperiaatteet sekä kiinteistönpitokirjan käytöllä ja hyödyntämisellä ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1)

Ohjeessa esitetään uudisrakennuksen ja RakMK A4 voimaantulon jälkeen rakennetun kiinteistön kiinteistönpitokirjan sisältö ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2)

Ohjeessa kuvataan kiinteistönpitokirjan laadintaa rakennukselle, jota 1.5.2000 voimaan tullut RakMK osan A4 Rakennuksen ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan laadintaan liittyviä tehtäviä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

Ohje on ...
Lue lisää »

Asbesti rakentamisessa

Asbestin ominaisuudet, tunnetut rakennusaineet ja tuotteet, joissa on asbestia, niiden vaarallisuus ja käyttöajat
Lue lisää »

Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä

Asbestikartoitus, suunnittelu ja toteutus.
Lue lisää »

Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä

Asbestipurkutöiden luvanvaraisuus ja suunnittelu, asbestipurkutyö.
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet

Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien rakennusosien, ...
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje

Haitta-ainetutkimuksen tilaaminen, haitta-ainetutkimusten käyttötarkoitus, tarpeen arvioinnista, haitta-ainetutkijan pätevyydestä.
Lue lisää »

Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Tässä ohjeessa selvennetään taloteknisten järjestelmien suunnittelun vastuu- ja huolehtimisrajoja RAU-suunnittelun näkökulmasta.
Lue lisää »

Energiatodistus

Ohje perustuu lakiin sekä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksiin rakennuksen energiatodistuksesta.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä

Tässä ohjekortissa esitellään Talonrakennushankkeen kulku -ohjesarjan osat ja niiden lähdekirjallisuus.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet

Tässä ohjekortissa käydään läpi rakennushankkeeseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen tyypillisimmät suunnittelu- ja urakkamuodot ja annetaan ohjeita toteutusmuodon valintaan.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen keskeiset vaiheet sekä osittelu, joka on keskeinen projektinhallinnan työkalu.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut

Tämä ohjekortti käsittelee aikataulun merkitystä hankkeelle sekä hankkeen kokonaiskestoa, ajoitusta sekä eri vaiheiden kestoja.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus

Tässä ohjekortissa käsitellään yleisesti kustannusten muodostumista rakennushankkeessa.
Lue lisää »

Asiantuntevat tekijät

Julkaisija
Rakennustietosäätiö RTS

Kustantaja
Rakennustieto Oy, www.rakennustieto.fi


LVI-kortiston esite »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »

Tuotemyynti


Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »

Tilaa maksuton


koekäyttö »
uutiskirje »