Etusivu » Tietotuotteet » Nimikkeistöt » Kiinteistönpitonimikkeistö 2009

Kiinteistönpitonimikkeistö 2009


Rakenne


Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 pohjautuu KiinteistöRYL 2009:n sisällysluetteloon. KiinteistöRYL 2009 kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset -julkaisu koostuu kuudesta osasta, jotka ovat
1. Operatiivinen kiinteistöjohtaminen
2. Käyttäjäpalvelut
3. Rakennusten ja teknisten järjestelmien
hoito ja kunnossapito
4. Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito
5. Siivous
6. Jätehuolto.

Nimikkeistön käyttö

Nimikkeistöjen käyttökohteita ovat
- suunnitteluohjeet
- laatuvaatimukset
- kustannus- ja menekkitiedot
- määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointi ja yhdenmukaistaminen.