Etusivu » Tietotuotteet » Nimikkeistöt » LVI2010-nimikkeistö

LVI2010-nimikkeistö


Rakenne

LVI2010-nimikkeistöä voidaan käyttää itsenäisenä, rinnan TALO 2000 -nimikkeistön kanssa kuten S2010-nimikkeistöä. Nimikkeistön tarkoituksena on toimia rakennus- ja kiinteistöalalla LVI-teknisten järjestelmien jäsentelynä ja luokitteluna. Nimikkeistö ja sen käyttöohje on julkaistu LVI-ohjekorttina LVI 00-10473 LVI2010-nimikkeistö.

LVI2010-nimikkeistön perustana ovat LVI-järjestelmät. LVI-järjestelmät jaetaan kahteen osaan
21 LVI-perusjärjestelmät ja
22 LVI-erityisjärjestelmät.
Nämä osat koostuvat niihin kuuluvista järjestelmäryhmistä.

Jäsentely tukee LVI-toimintojen ja -ominaisuuksien toteutumista rakennuksessa hankesuunnittelusta toteutuksen kautta käyttöön. Se täsmentää eri toimijoiden sopimuspohjaisia suunnittelun sisältöjä kaikissa hankevaiheissa, antaa tietopohjaa aiempaa täsmällisemmälle kustannussuunnittelulle ja luo tarvittaessa mahdollisuudet toteutusvaiheen hankintojen osittelulle.

Nimikkeistön käyttö

LVI2010-nimikkeistön käyttö tukee LVI-toimintojen ja -ominaisuuksien toteuttamista hankkeessa. Nimikkeistö palvelee ja täsmentää käyttäjien, rakennushankkeeseen ryhtyvän, rakennuttajan, viranomaisten, suunnittelijoiden, teollisuuden, asennustoiminnan, käyttö- ja huoltotoiminnan ja em. välistä tiedonsiirtoa. Sitä voidaan hyödyntää myös koulutuksessa, julkaisutoiminnassa yms.